Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Domaći mediji

13.12.2013

Vilijam Engdal, publicista – Plodovi semena uništenja

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/bombardovanje-1999.html

KAKO MONSANTO POKUŠAVA DA SAKRIJE ISTINU O SMRTONOSNOM UTICAJU GMO HRANE

Ništa nije moglo biti opasnije po projekat genetičkog inženjeringa i depopulacionu agendu Globalistana od studije „Dugotrajna toksičnost herbicida ,Raundap’ i na ,Raundap’ tolerantanog GM kukuruza", koju je uradio profesor Žil Erik Seralini sa svojim timom naučnika sa francuskog Univerziteta Kaen (Saep). U nemogućnosti da studiju i Seralinija diskredituju standardnim, uvežbanim obrascima, korporacija „Monsanto" i naučni establišment Novog svetskog poretka odlučili su da preduzmu još jedan očajnički potez: glavni urednik časopisa „Food and Chemical Toxicology", dr A. Valas Hejs (A. Wallace Hayes) je pre dve nedelje objavio da će izdavač povući studiju i izbrisati je sa svog internet sajta i sa svih ostalih mesta na kojima je zabeležena. Namera izdavača je da, nakon više od godinu dana od kako je objavljena (septembra2012.) u časopisu „Food and Chemical Toxicology", naučnoj publikaciji koja pripada jednoj od najvećih naučnih izdavačkih kuća na svetu - „Elsevir" (Elsevier) izbriše sve tragove postojanja prve dugoročne sudije o uticaju GMO.

Planove im je poremetio sagovornik „Pečata", Vilijam Engdal, autor, između ostalih, i studije „Seme uništenja", čije je nedavno objavljeno drugo izdanje na nemačkom jeziku dopunjeno poglavljem koje je posvećeno analizi Seralinijevog eksperimenta koji je šokirao svet, kao i sprezi „Monsanta", GMO agrohemijskog kartela, političara, naučnika i medija, spremnih da unište živote najvećeg broja ljudi na planeti, od strane elite moći proglašenih i tretiranih kao „beskorisni žderači hrane".

Na koju se argumentaciju pozvao dr Valas Hejs kada je obavestio javnost o povlačenju studije „Dugotrajna toksičnost herbicida ,Raundap’ i na ,Raundap’ tolerantanog GM kukuruza"?

Povlačenje Seralinijeve studije odigrava se u najboljoj tradiciji bezočnih obmana i prikrivanja ogromne korumpiranosti naučnika od strane „Monsantovog" lobija. Radi se o ekstremno bizarnoj situaciji.

„Komitet za etiku u naučnom izdavaštvu", čiji je član naučni časopis ,Food and Chemical Toxicology’, ima svoj kodeks - uputstva koja je svaki časopis u obavezi da poštuje. Po ovom kodeksu, da biste povukli neki naučni rad, što je inače veoma neuobičajeno, morali bi da budu zadovoljeni sledeći kriterijumi: 1. Jasni dokazi da su podaci nepouzdani zbog nedoličnog ponašanja istraživača, pod čime se podrazumeva falsifikovanje rezultata i postupka; primene neodgovarajućih istraživačkih metoda i nekompetentnosti samih istraživača koji dovode do „poštene greške"; 2. plagiranja i 3. neetičkog istraživanja.

To su jedini kriterijumi za povlačenje naučnog rada. I urednik časopisa „Food and Chemical Toxicology", dr Valas Hejs izjavio je da se u vezi sa Seralinijevim radom ne može govoriti o pogrešnoj metodologiji; falsifikovanju postupka ili rezultata, niti povredi etike. Ni jedan jedini kriterijum za povlačenje studije nije bio ispunjen. Hejs je priznao da je ispitivanje sirovih podataka u radu prof. Seralinija pokazalo „da nema dokaza o prevari ili namernom pogrešnom predstavljanju podataka", da ništa nije „netačno" u vezi sa podacima, a da je povlačenje rada isključivo zasnovano na „neubedljivosti" nalaza o tumorima i mortalitetu. Neubedljivost rezultata ne može biti i nikada nije bio razlog za povlačenje naučnog rada. Mnogi naučni radovi sadrže „neubedljive nalaze", pod čime se podrazumeva da ih je moguće predstaviti sa većom sigurnošću i to je najčešća formulacija u naučnim radovima - da predstavljaju osnov za buduća istraživanja.

Studija Žila Erika Seralinija, svojim šokantnim pokazateljima o smrtonosnim efektima „Monsantovog" kukuruza NK603 i „Monsantovog" herbicida „Raundap" odjeknulaje kao naučna termonuklearna bomba. Bilo je sasvim očigledno da se, posle ove studije, svako nametanje GMO mora smatrati udruženim zločinačkim poduhvatom protiv čovečanstva i prirode.

Seralinijeva studija predstavlja strašnu pretnju čitavom projektu genetičkog inženjeringa i industriji - „Monsantu", „Singenti" i ostalim korporacijama. Veoma je važno vaše čitaoce podsetiti da su Seralini i ostali naučnici iz njegovog tima sa francuskog Univerziteta Kaen uradili prvu dugoročnu studiju o uticaju ishrane GM semenom, kao i o najkorišćenijem herbicidu na svetu „Raundap", korišćenim nezavisno ili združeno, iako su prošle gotovo dve decenije otkako su, pod okriljem lažne doktrine o „supstancijalnoj ekvivalentnosti", genetički modifikovani usevi i sapripadajući herbicid plasirani u gotovo sve delove sveta. Pacovi su prvi put u ovoj studiji testirani tokom čitavog njihovog prosečnog dvogodišnjeg veka. Takvo istraživanje nikada do tada nije bilo sprovedeno. Evropska unija je 2009. godine dozvolila komercijalizaciju ovog tipa kukuruza (NK603) na osnovu „Monsantove" tromesečne studije iz 2004. godine. I u „Monsantovoj" tromesečnoj studiji pojavili su se znaci trovanja i tumori, ali su oni zanemareni kao „biološki beznačajni" i od strane industrije i od strane EFSA - Naučne organizacije EU za regulatorna pitanja u domenu hrane (EU scientific food regulatory organization). Tumori su ce u Seralinijevom istraživanju pojavili nakon četiri meseca, što ukazuje na činjenicu da tromesečna ispitivanja bitno umanjuju mogućnost procene bezbednosnog rizika. Reći, zapravo, nakon tromesečnih ispitivanja, da su GMO bezbedni, je čista besmislica. Seralinijeva studija je mnogo koštala (3,3 miliona evra) i jasnoje danijednavlada na svetu ne bi odvojila novac za istraživanje proizvodakoji je komercijalizovala, tako da se Seralini borio da obezbedi fond za istraživanje koje je morao da obavlja u najvećoj tajnosti. Kod Seralinijevih pacova su se razvili ogromni tumori i njihove fotografije su obišle svet. Među ženkama, sve tretirane grupe umirale su 2-3 puta više i brže nego kontrolna grupa. Ova razlika je bila vidljiva i u tri grupe mužjaka, koji su bili hranjeni sa GMO. Svi rezultati su ukazivali na promenu hormonalne ravnoteže. Ženke su razvile velike mlečne tumore; hipofiza je bila drugi najveći ugroženi organ; seksualna hormonalna ravnoteža je bila narušena i u slučaju primene GM kukuruza i u slučaju primene „Raundapa". Kod mužjaka su kongestija jetre i nekroza bile 2,5-5,5 puta učestalije nego kod kontrolne grupe. Zabeležena je ozbiljna nefropatija. Mužjaci su dobili 4 puta više velikih opipljivih tumora nego grupa pacova koja nije bila hranjena GMO.

U pitanju je studija koja predstavlja najbolju moguću aproksimaciju uticaja ovog tipa GMO na ljudsku ishranu i kada bi se takva istraživanja izvela generalno, GMO bi bili potpuno izbačeni i zabranjeni u čitavom svetu, što bi svakako trebalo uraditi.

Preko 30 zemalja je objavilo slike pacova kod kojih su se razvili ogromni tumori; više od 300 naučnika je Seraliniju i njegovom timu čestitalo na radu i nekoliko zemalja, najmanje pet, izdalo je moratorijum ili reklo NE uvođenju GMO. Čak su i Francuska i Evropska komisija nakon ovog istraživanja izjavile kako smatraju da je neophodno da se ispita dugoročni uticaj GMO. Do toga nije došlo. Šta se događalo nakon pojave Seralinijeve studije?

Evropska komisija, jedna od najkorumpiranijih organizacija u EU čiji bi članovi, kako mi je rečeno, prodali i zube svoje babe za određenu svotu novca, u najvećem broju orijentisana je za GMO (Barozo i kompanija). Onajeprebacilaloptu u teren EFSA, čiji je panel za kontrolu GMO sastavljen od naučnika koji dobijaju novac od „Monsanta" ili „Monsantovih" grupa i organizacija koje služe kao paravan. Dakle, EFSA je i sama apsolutno korumpirana. I ta organizacija je odvojila sramno kratak rok za ispitivanje Seralinijevih rezultata pre godinu dana i za samo nekoliko nedelja (28. novembra 2012.) izjavila je da Seralinijev rad nije naučno validan i ozbiljan, te da nikakve dalje evaluacije genetički modifikovanog kukuruza NK603 nije potrebno uraditi. EFSA nije dala nikakvo naučno objašnjenje zbog čega nalazi Seralinijeve studije nisu validni. Naučnici EFSA su izjavili sledeće: 1. daje Seralini koristio neodgovarajući soj pacova, ali iste pacove koristio je i „Monsanto" u svom tromesečnom ispitivanju (Seralini i njegov tim zapravo su reprodukovali „Monsantovu" studiju iz 2004, objavljenu u istom naučnom časopisu i upotrebljenu 2009. godine od strane EFSA za pozitivnu evaluaciju NK603); 2. Da je koristio nedovoljno pacova i da mu je zbog toga statistička metoda bila neodgovarajuća. Po ovim standardima, sve studije o toksičnosti glifosata i GMO (koje je uradio „Monsanto") trebalo bi povući zbog toga što je korišćen približno isti broj pacova kao i u Seralinijevoj studiji.

Vi ste otkrili pozadinu ovog sramnog poteza „Elsevira".

Kao grom iz vedra neba, maja ove godine, šest meseci nakon objavljivanja Seralinijeve studije, „Elsevir" je objavio da je kreirao novo radno mesto „Pomoćnika urednika za biotehnologiju". Čovek koga su unajmili da obavlja ovaj posao je bio Ričard Gudman (Richard E. Goodman) čovek koji je prethodno radio za „Monsantovu" pro GMO lobističku organizaciju „Međunarodni institut za nauke koje se bave živim organizmima" (International Life Sciences Institute - ILSI) koji je razvio metod procene rizika za GM hranu i hemijske sastojke u hrani veoma naklonjene industriji i uneo ih u zakone više država. ILSI zapravo lobira kod vlada, kako bi prihvatili pravila koja diktira „Monsanto", daovakorporacija nikada ne bi imala nikakvih problema.

I Gudman je od tada povukao nekoliko naučnih radova od kojih je posebno jedan iz Brazila imao poražavajući učinak po GMO, da bi pre dve nedelje povukao i Seralinijev rad, sa obrazloženjem da nije dovoljno ubedljiv. To pokazuje koliko je GMO lobi beskrupulozan.

Vidimo da regulatorno naučno telo EU - EFSA, ne vrši nezavisne studije za procenu rizika po zdravlje ljudi i prirodne sredine od GMO. Neverovatno je da je svet prisiljen da prihvata nebezbednu i veoma opasnu hranu, da je živi svet na planeti prepušten na nemilost ljudima sklonim genocidu. Kako je do toga moglo uopšte da dođe?

Da, mnogi ljudi ne shvataju da SAD, ministarstvo za poljoprivredu i administracija za hranu i lekove SAD, koji su po zakonu u obavezi da rade nezavisne testove na hranu i za ljude i za životinje, to uopšte ne rade. Zakoni koji to omogućavaju doneseni su u vreme Džordža Buša Starijeg, nakon što je održao sastanak iza zatvorenih vrata sa vodećim ljudima „Monsanta" koji su došli u Belu kuću i ubedili ga da je naturanje patentiranog GM semena divan način da američka agrotehnička industrija kontroliše svetsko tržište hrane. Buš i „Monsanto" su iskalkulisali da će biti pobednici u ovoj igri. Buš je nakon ovog sastanka progurao tzv. doktrinu o „supstancijalnoj ekvivalentnosti"koja je obezbeđivala da GMO bude pravno tretiran kao dovoljno različit da bi bio patentiran, a sa druge strane nije bilo potrebno obeležavati ovakve proizvode jer su po ovoj doktrini bili „gotovo identični" sa prirodnim. Radi se o naučnim i pravnim besmislicama. Supstancijalno znači skoro, u najvećoj meri a ekvivalentno znači jednako, isto - 100 odsto isto u matematičkom značenju pojma. Kada se to primeni na GMO, znači približno isto kao prirodno. GM kukuruz izgleda kao prirodni, miriše gotovo isto kao i prirodni i ima isti naziv - kukuruz, tako da, po njihovoj odluci, nije potrebno sprovoditi nikakva testiranja, iako su na tom kukuruzu izvršene genetičke modifikacije.

Ta činjenica bi morala da rezultira krivičnim gonjenjem Džordža Herberta Vokera Buša, Bila Klintona koji je verifikovao istu doktrinu, Džordža Buša Mlađeg i sada Baraka Obame, koji održava istu kriminalnu podvalu. Do sada je na stotine miliona ljudi izloženo ovim toksinima - jer ovo jesu toksini - otrovi. Pogledajte slike pacova iz Seralinijeve studije. Pogledajte kako izgledaju ti pacovi sa ogromnim tumorima koje su dobili zahvaljujući ishrani GM hranom. Deca su podvrgnuta ovoj hrani još kao nerođena, kada ne mogu da biraju; ostali su podvrgnuti bez svog znanja i volje jer nema obeležavanja. U EU ima minimalnog obeležavanja, ali sva se životinjska hrana uvozi od strane „Ark enimal", „Midlanda", „Kargila" i ostalih koji su do guše u poslu sa GMO i oni uvoze GM soju i kukuruz kojima evropski farmeri hrane svoju stoku i ne znajući da to rade, jer stočna hrana u EU ne zahteva obeležavanje.

Seralinijeva studija nije bila neka obična studija. Ona je bila najrazorniji napad na GMO od kako je Rokfelerova fondacija prvi put plasirala genetički modifikovani „zlatni pirinač" pre trideset godina. Studija Žila Erika Seralinija je najopasnije zapretila da će uništiti „Monsanto" i ostale biotehnološke korporacije, i urušiti depopulacione planove posednika moći.

Da li je hrana za stoku „trojanski konj" za uvođenje GMO u zemlje koje dođu na red globalistanskih predatora?

Da, svakako. To važi i za najveći deo EU i za SA D. Seme soje koje ulazi u komercijalnu prodaju na svetskom tržištu je u 99 procenata GMO. U SAD je sva soja genetički modifikovana, u Argentini je ista stvar, „Monsanto" je potpuno preuzeo Argentinu, a Brazil je do sada u preko 80 procenata preuzet od strane „Monsanta". U svakom mestu u kome se tvrdi da imate soju kao visoko proteinsku hranu - imate preko 90 procenata GMO. I to neobeleženog, tako da nećete ni znati da jedete seme uništenja.

Ipak, svetu je sada veoma jasno da je „car ro". Da li mislite da je povlačenje Seralinijevog rada još jedan autogol za „Monsanto" i čitavu strukturu genocidalne moći koja ga podržava?

Mislim da su zaista uradili veoma loš posao sa pokušajem da „ubiju" Seralinijevu studiju. Ne samo moje otkriće daje „Elsevir" unajmio „Monsantovog" čoveka da bude policajac koji će braniti da ijedan naučni rad koji istinito istražuje GMO bude objavljen u časopisu već i sam nekompetentan način na koji je to urađeno - kršenjem pravila sopstvenog profesionalnog udruženja - u ogromnoj meri će diskreditovati ovu izdavačku kuću. Seralini, kako mi je rečeno, razmišlja o podizanju tužbe protiv časopisa i ja sam poprilično siguran da će on to i uraditi. Ovo je jedna od najvažnijih bitaka i Seralini zna da mora da bude pobednik - zbog budućnosti svih nas.
 

Pečat
Biljana Đorović

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar