Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Domaći izvori

28.02.2003

Pravilnik o načinu obeležavanja poljoprivrednih prehrambenih proizvoda dobijenih od GMO (Službeni list SCG, 2003)

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA DOBIJENIH OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA ("Sl. list SCG", br. 6/2003)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način obeležavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobijenih od genetički modifikovanih organizama koji se stavljaju u promet.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na proizvode koji su dobijeni upotrebom genetički modifikovanih organizama ili delova genetički modifikovanih organizama, u čiji sastav ne ulaze genetički modifikovani organizmi ili delovi genetički modifikovanih organizama.

Član 2

Proizvodi dobijeni od genetički modifikovanih organizama iz člana 1 ovog pravilnika su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji su proizvedeni od genetički modifikovanih organizama ili sadrže genetički modifikovane organizme ili kombinaciju genetički modifikovanih organizama, a koji se u celini sastoje ili kao komponentu sadrže jedan ili više genetički modifikovanih organizama ili deo genetički modifikovanog organizma bez obzira na prisustvo modifikovane dezoksiribonukleinske kiseline, i za koje je dato odobrenje nadležne savezne organizacije za stavljanje u promet.

Član 3

Proizvođač, odnosno uvoznik poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobijenih od genetički modifikovanih organizma (u daljem tekstu: proizvođač ili uvoznik) obavezan je da u deklaraciju unese tekst sledeće sadržine: "Ovaj proizvod sadrži genetički modifikovan organizam". Navedeni tekst ispisuje se jasno uočljivim slovima i stavlja se na vidno mesto gde se nalazi i naziv proizvoda.

Proizvođač, odnosno uvoznik obavezan je da ambalažu, pakovanje, nalepnicu i privesnicu proizvoda iz stava 1 ovog člana označi logom odgovarajuće veličine u obliku jednakostraničnog trougla. Trougao je oivičen debelom linijom crvene boje. Unutrašnje polje je žuto a u sredini polja je jasno uočljivim ćiriličnim ili latiničnim slovima crne boje ispisana reč: "GMO" ili "GMO". Ako deklaracija nije štampana kolor tehnikom, umesto žute, unutrašnje polje je bele boje.

Član 4

Proizvođač, odnosno uvoznik obavezan je da u deklaraciji proizvoda iz člana 1 ovog pravilnika, u listi sastojaka, nazive sastojaka koji su dobijeni od genetički modifikovanih organizama dopuni tekstom "genetički modifikovan". Tekst mora biti odštampan slovima koja su najmanje iste veličine kao i slova koja se koriste za ispisivanje naziva samog sastojka.

Član 5

Obeležavanje iz čl. 3 i 4 ovog pravilnika ne odnosi se na proizvode koji sadrže do 0,9 % (računajući procenat na neto masu proizvoda) primesa genetički modifikovanih organizama i primesa poreklom od genetički modifikovanih organizama, koje su tokom procesa proizvodnje proizvoda nastale usled tehnološki neizbežne kontaminacije, pod uslovom da kontaminirajući genetički modifikovani organizam odgovara odredbi člana 2 ovog pravilnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG".

Ozvaničeno aktom: Pravilnik o načinu obeležavanja poljoprivrednih prehrambenih proizvoda dobijenih od GMO (Sl. list Srbije i Crne Gore, 6/03)

Br. 16/18
27. februar 2003. godine
Beograd

Savezni ministar privrede i unutrašnje trgovine
Petar Trojanović, s.r.Izvor: UZZPRO 


VIDEO PROF. MIODRAG DIMITRIJEVIĆ: GMO - RAT ZA HRANU


PODSEĆANJE PPNS (2013)

PREPORUKA PPNS 

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove) 
 
PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar