Prvi Prvi na Skali
 • Advertisement
 • Advertisement
 • Advertisement

 
 

Ekologija

23.11.2018

(Zlo)upotreba prirodnog bogatstva

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/akcije/solidarno-za-miroslava-jovanovica.html http://prviprvinaskali.com/galerija/?Gid=373 http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html

4. razred‎

Prirodna bogatstva

U Republici Srbiji postoje raznovrsna prirodna bogatstva koje ljudi koriste u cilju zadovoljavanja svojih potreba.

Ljudi koriste sva prirodna bogatstva: vodu, vazduh, različite rude, naftu, gas, plodno zemljište, šume, biljke, životinje...

Pojedina prirodna bogatstva koriste se kao sirovine za proizvodnju nekih proizvoda, a neka se koriste kao izvor energije.

Neka prirodna bogatstva se mogu potrošiti i neobnovljiva su, a neka se stalno obnavljaju. Prekomernim korišćenjem nekih prirodnih bogatstava narušava se prirodna ravnoteža.

Rude i minerali su prirodna bogatstva zemlje. Nalaze se u dubinskim i površinskim slojevima Zemljine kore...

Prirodna bogatstva

Sve što se nalazi u prirodi čini prirodno bogatstvo. Prirodna bogatstva čini biljni i životinjski svet jedne zemlje. Vode jedne zemlje su neprocenjivo bogatstvo. Veliko bogatstvo je i zemljište. Iz zemlje čovek vadi rude, ugalj, naftu, so, mermer...

Prirodna bogatstva se koriste kao:

 1. sirovine - sve ono što ljudi koriste iz prirode da bi dobili materijal za proizvodnju predmeta ili prehrambenih proizvoda (kamen, biljke, životinje, rude)
 2. izvori energije koja su mu potrebna za život i rad (voda, vetar, ugalj, nafta,plin)

Energija koju stalno koristimo, ne može da se stvara, već se samo koristi iz različitih izvora.

Neki od tih izvora su obnovljivi (sunce, voda, vetar), neki su neobnovljivi (nafta, zemni gas, ugalj, kamen, biljke, životinje).

Neki izvori energije zagađuju čovekovu sredinu, a drugi ne.

Kao i ostala živa bića, čovek iz prirode koristi ono što mu je najpotrebnije, ali zbog toga ima i obavezu da razumno koristi prirodna bogatstva.

Neki od načina kako da planski koristimo prirodna bogatstva su:

 1. planski koristimo izvore sirovina
 2. koristimo obnovljive izvore energije
 3. biramo način proizvodnje kojim se manje zagađuje okolina
 4. razumno kupujemo
 5. razumno trošimo
 6. ne bacamo olako stvari
 7. razvrstavamo otpad
 8. recikliramo – ponovo prerađujemo upotrebljene materijale
 9. pomažemo obnavljanje obnovljivih izvora sirovina 

Izvori: Vredi učitiUči Biba Pl 

Opis kolažne ilustracije (komentari iz FB grupe Odbranimo reke Stare Planine)

Goran Tokić: Mlava, jedna od najvećih pastrmskih reka Srbije, buduća - ponornica!? Trebaće mnogo truda i volje da narod Srbije poruši ovo što demoni trenutno grade. Ipak, ova reka će ponovo teći svojim koritom. Možda za 5, možda za 20 godina. Ovo je samo privremeno ludilo jednog naroda, ne može trajati zauvek.

Mnogi i dalje ne razumeju razlog guranja reke u 2-5km duge cevovode prilikom konstruisanja derivacionih MHE. Evo skice koja to objašnjava (gore desno). Ako vodozahvatom obezbedite da je cev puna do vrha, a ako pritom kao na skici reka na 3km ima pad 200m, to po principu spojenih sudova na kraju cevi imate pritisak od 200m vodenog stuba, kao da ste sazidali 200m visoku branu.

Ivan Crnčević: Nema potrebe da se traži rešenje. Takva mini elektrana postoji i zove se Micro-Hydropower Archimedean Screw. Ne smeta EU⁉️ Pa derivacione MHE se grade na osnovu ugovora koji je Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije potpisalo sa Energetskom zajednicom (Energy Community) u cilju proširenja unutrašnjeg tržišta energije EU na region Jugoistočne Evrope i crnomorski region (dole desno). Tu je Srbija ugovorna strana sa EU. Zašto da im smeta što devastiramo svoju prirodu zbog njihove koristi?

 

Država bi morala da donese odluku o obustavi izgradnje MHE na planinskim rekama, uvažavajući ne samo iskustva drugih zemalja i sadašnja mišljenja građana i stručnjaka, već imajući svest da od te odluke zavisi i da li će buduće generacije živeti u ekološki zdravoj Srbiji

Vlast se ne postavlja samo prema sopstvenim građanima i stručnoj javnosti, koji upozoravaju da su mini-hidroelektrane u planinskim rekama ekološka katastrofa, kao tri majmuna - ne pričam, ne vidim, i ne čujem - već sada ignoriše i evropske preporuke. A kako ignoriše evropsku Energetsku zajednicu (EZ), čiji je Srbija član, pokazuje primer sela Rakita na Vlaškim planinama kod Stare planine. Meštanima Rakite ovih dana jedino je preostalo da svojim telima pokušaju da sačuvaju svoju reku i selo od bahatih investitora. Jedino ministar zaštite životne sredine Goran Trivan barem deklarativno ne učestvuje u „majmunskim poslovima“ jer je, kako tvrdi, protiv izgradnji MHE u zaštićenim zonama, i najavljuje novi zakon koji bi to zabranio.

NIN: MAJMUNSKA POSLA


Dok se koplja lome oko toga da li treba graditi mini hidrocentrale u zaštićenim područjima ili ne, postoje i one reke koje polako izdišu u potpunoj tišini. Jedna od njih je Prištavica, koja nastaje u Čajetini, izvire u Alinom potoku, protiče ispod Stopića pećine kroz nepristupačan kanjon neopisive lepote a nizvodno daruje jedan od svojih izvora, Zmajevac, za vodosnabdevanje svih sela od Rudina do Ravni. Na prelasku u Opštinu Užice Prištavicu čekaju cevi Ø900mm da je sprovedu trasom cevovoda MHE Ravni (u izgradnji) da bi zatim „predahnula“ kod ribnjaka a zatim kroz cevi MHE Vrane (operativna od 2017.) bila sprovedena u Veliki Rzav.
Ono što živi u ovoj reci nalazi se uzvodno, u Čajetini. U Užicu, Prištavica je umrla.

UŽIČKA NEDELJA: PROTIVPRIRODNI DUGMinistar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je u Insajder debati da će inicirati izradu analize uticaja svih izgrađenih malih hidroelektrana na reke i živi svet u njima. Predstavnik udruženja za zaštitu prirode Mirko Popović je naglasio da Vlada kreira politiku u kojoj zaštita životne sredine nije prioritet, a da se sa druge strane nalaze „veliki interesi i veliki novac“. Gosti debate su se saglasili da je potrebno izmeniti Zakon o zaštiti prirode, ali ministar nije precizirao kada će predložiti izmene kojim bi izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim zonama bila zabranjena.

INSAJDER: DEBATA O MALIM HIDROELEKTRANAMA


U emisiji Da Možda Ne o malim hidroelektranama u Srbiji, koliko doprinose energetskom sistemu a koliko su pogubne za životnu sredinu.

Pobuna lokalnog stanovništva na Staroj planini povodom izgradnje malih hidroelektrana poprimila je masovne razmere. Sukobi sa investitorima i graditeljima prete eskalacijom. Male hidroelektrane se grade sa svim predviđenim dozvolama, čak i u zaštićenim područjima. Dozvole se daju po zakonima, ali protivnici izgradnje malih hidroelektrana tvrde da neki zakoni važe a neki se ne primenjuju i zaobilaze.

Preduzetnici su videli svoju šansu i zahvaljujući Zakonu o energetici i povlašćenom položaju na tržištu ušli u posao pregrađivanja reka. Svi građani kroz račun za struju plaćaju naknadu za povlašćene proizvođaće obnovljivih izvora energije. Da li ovom naknadom finansiramo uništavanje životne sredine? Koliki je energetski doprinos, a kakve su ekološke posledice izgradnje hidroelektrana? Na čijoj je strani javni interes? Kakav je stav i uloga države i nadležnih ministarstava?

U emisiji ćemo videti kako izgleda pobuna stanovnika Rakite na Staroj planini povodim izgradnje male hidrocentrale na njihovoj reci, a Aleksandar Panić iz inicijative Odbranimo reke Stare planine, će govoriti o tome šta će preduzeti, kakvi su njihovi stavovi i zahtevi.

U emisiji govore:

 • Goran Trivan, ministar zaštitite životne sredine
 • Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta
 • Dragan Josić, predsednik Nacionalnog udruženja malih hidroelektrana
 • Aleksandar Gajić, član nadzornog odbora EPS-a

Autor i urednik: Olivera Kovačević

RTS: DA MOŽDA NEARHIVA PPNS

Finansiranje koje pružaju komercijalne banke je teže pratiti zbog nedostatka transparentnosti u tom sektoru" - samo jedan od nebrojenih primera zašto država iz nekih oblasti ne sme nikako da se potpuno povuče, koliko god bile nametljive neoliberalne vrednosti

U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA SRBIJE 12 PROJEKATA HIDROENERGETIKE - FINANSIJERI BANKE (VIDEO)

Information resource overview

 • Banca Intesa Beograd – e-mail information request from 29.4.2015 left unanswered
 • UniCredit Bank - e-mail information request from 29.4.2015 left unanswered
 • Societe Generale - e-mail information request from 29.4.2015 left unansweredNaša je poruka da želimo da nam deca i unuci žive u čistoj životnoj sredini i piju zdravu slovenačku vodu koja će ostati naša

SVI IMAJU PRAVO NA PIJAĆU VODU, A VODNI RESURSI SU JAVNO DOBRO - PO USTAVU SLOVENIJE
PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

 

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar