Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Akcije

11.07.2017

Mapa pristupačnosti Kragujevca

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dom/roditelji/amber-alert-da-li-ces-pomoci-ako-znas-da-mozes.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/korona.html

Po popisu stanovništva iz 2011. Republičkog zavoda za statistiku, na širem području Kragujevaca živi 13.317 osoba sa invaliditetom (OSI), a u užem 10.464. Od toga ih je sa telesnim invaliditetom 7.387 osoba.

Osim arhitektonskih barijera koje dovode do ograničenja ili potpune nemogućnosti da se OSI slobodno kreću, izvršavaju svoje građanske obaveze, leče se, školuju, zapošljavaju, OSI takođe nemaju mogućnost da aktivno, a čak ni pasivno učestvuju u društvenom životu svoje zajednice.

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac (FMIKG) je nevladina i neprofitna organizacija koja od osnivanja aktivno deluje na polju socijalne inkluzije sa ciljem stvaranja društva jednakih mogućnosti. Forum se već šest godina bavi problemima (ne)pristupačnosti i (ne)dostupnosti gradske sredine i gradskih sadržaja osobama sa invaliditetom (OSI), kulturnom inkluzijom i problemima (ne)informisanosti OSI.

Forum je u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku podigao više pristupnih rampi za osobe sa invalidietom u Kragujevacu i to u skladu sa aktuelnim Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti "Sl. Glasnim RS", br.19/2012. Do sada su učinili dostupnim Knjaževsko srpski teatar, osnovnu školu "Mirko Jovanović", Zdravstvenu stanicu br. 5, Zdravstvenu stanicu br. 2, Dom zdravlja u naselju Bresnica, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Pozorište za decu Kragujevac, Galeriju Narodnog muzeja u Kragujevacu, konak Kneza Mihajla, staru Skupštinu, kao i objekat Specijalistićko-konsultativne službe Doma zdravlja u Kragujevacu.

Međutim, podignute pristupne rampe ni izdaleka ne iscrpljuju problem pristupačnosti, niti omogućavaju slobodno kretanje urbanim delovima grada. Ogoman broj institucija i gradskih sadržaja i dalje ostaje nepristupačan, a OSI neinformisane o dostupnim, delimično dostupnim ili nedostupnim sadržajima urbanog jezgra.

Kako je razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija veoma brz, tako je i broj korisnika "pametnih" mobilnih uređaja i telefona porastao. Mogućnosti koje nude kao što je pristup internetu i raznim aplikacijama i sadržajima sve više smanjuju potrebu za upotrebom računara. To pokazuju i najnovija svetska istraživanja. Kako je broj korisnika platforme android sve veći, tako je potreba za besplatnim aplikacija koje nude razne vrste servise podrške korisnicima porasla.

Razlog zašto je Forum izabrao razvoj aplikacije na android platformi je taj što napredne funkcije ove softverske platforme nude korisniku odličnu podršku i besplatne aplikacije, kao i mogućnost postavljanja i ažuriranja aplikacija koje se nalaze na google play servisu koji obezbeđuje kompanija Gugl.

Drugi razloj je i znatno niža cena razvoja, izrade i provere android mobilne aplikacije u odnosu na iOS ili neke druge softverske platforme. Prema podacima RATEL-a iz 2015. u Srbiji ima više od 10 miliona korisnika mobilnih telefona, a od tog broja je 78% mobilnih aparata u upotrebi zasnovano upravo na android operativnom sistemu.

Upotrebom savremenih infomacionih tehnologija Forum je uspeo da izradi aplikaciju za mobilne telefone i tablete zasnovane na android operativnom sistemu koja koristeći podatke iz baze pristupačnosti koja se nalazi na sajtu Foruma i broji 245 obrađenih jedinica, osobama sa telesnim invaliditetom i korisnicima invalidskih kolica, omogućava brzu i jednostavnu pretragu baze i informisanje u cilju lakšeg snalaženja po Kragujevcu, brži dolazak do izabrane destinacije, kao i veći stepen dostupnosti objektima institucija, saobraćajnoj infrastrukturi i javnim površinama.

Na ovaj način se znatno unapređuje život OSI, povećava njihova informisanost, mobilnost i participacija u svim segmentima društva, a samim tim i smanjuje diskriminacija ove vulnerabilne grupe.

Aplikacija je interaktivna, to jest ima mogućnost da korisnici samostalno unose nove podatake u bazu dostupnosti i na taj način je neprestano ažuriraju i unapređuju. Jedan od važnih benefita mobilne aplikacije je što je otvorenog koda i omogućuje razvoj i primenu ovog modela i na ostale gradove u Srbiji.

BAZA PRISTUPAČNOSTIPROMOCIJA, OKTOBAR 2014.FORUM MLADIH SA UNVALIDITETOM KRAGUJEVAC SAJT 

MAPAPRISTUPAČNOSTI.RS: KRAGUJEVAC

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar