Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

O Arhivu

15.06.2015

Delatnost Arhiva

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/bombardovanje-1999.html


Služba zaštita arhivske građe van arhiva (Spoljna služba) podrazumeva zaštitu arhivske građe na terenu, odnosno u registraturama. Arhivski radnici vrše stručni nadzor nad stvaraocima dokumentacije u pogledu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja, čuvanja, stručnog održavanja, odabiranja arhivske građe i izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala. Osim toga, unutar arhiva vode se i odgovarajuće evidencije o registraturama (aktivnim i pasivnim), gde se beleže sve promene o stvaraocima građe.

Služba zaštite arhivske građe u arhivu (Služba depoa)
vrši prijem, smeštaj, izdavanje arhivske građe arhivistima za sređivanje i korisnicima za istraživanje u čitaonici, izdavanje uverenja po zahtevima građana i vođenje evidencije za celokupnu arhivsku građu. Radnici ove službe staraju se i o tehničkoj zaštiti dokumenata (zaštita od vlage, požara, krađe i namernih oštećenja).

Služba za sređivanje i obradu arhivske građe obavlja sledeće poslove: razvrstavanje arhivske građe na fondske celine, obradu arhivskih knjiga, izdvajanje bezvrednog registraturskog materijala, klasifikaciju i sistematizaciju arhivske građe i izradu naučno-informativnih sredstava za fondove i zbirke.

Tehnička služba podrazumeva primenu svih mera zaštite koje se preduzimaju u cilju produžavanja veka trajanja oštećenoj arhivskoj građi. Tehničku službu Istorijskog arhiva Šumadije čine: laboratorija za konzervaciju i restauraciju i foto–laboratorija. Poseban vid zaštite arhivske građe ostvaruje se i putem mikrofilmovanja dokumenata.

Kulturno-prosvetna delatnost Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu predstavlja jednu od najbolje organizovanih kulturno-prosvetnih službi u arhivskoj mreži Srbije. Samo od 2013. do 2015. godine realizovano je devet izložbi koje su imale iztuzetnu posećenost. Pored toga, organizuju se i promocije monografija i naučni skupovi. Svake godine Arhiv izdaje i svoj stručni časopis Šumadijski anali.

Biblioteka Istorijskog arhiva Šumadije spada u specijalizovane biblioteke zatvorenog tipa. Formirana je 1952. godine prilikom osnivanja Arhiva, kada je sa arhivskom građom preuzeto i nešto knjiga. Danas arhivska biblioteka raspolaže sa preko 6500 knjiga i časopisa. Skoro svi naslovi su iz oblasti istorije i ostalih humanističkih nauka, a mali broj bibliotečkih jedinica je iz književnosti, pravnih, ekonomskih i prirodnih nauka. Od ovog broja 48 knjiga ima status ’’stare i retke knjige’’ i posebno se čuvaju. Najstarija knjiga je Stematografija Hristifora Žefarovića iz 1741. godine.


APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar