Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement
  • Advertisement

 
 

Vatrogasci Kragujevca

23.03.2015

Aktivnosti Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, 16.-22. 3. 2015.

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/internacionalni-festival-kamerne-muzike-convivium-musicum-kragujevac-2020.html

U periodu od 16.-22. 3. 2015. godine, evidentirano je 40 akcidentih događaja. Najčešći uzrok nastanka požara je i dalje ljudski faktor (nehat, nepažnja).

U navedenom periodu evidentirano je više požara na otvorenom prostoru (požari suve trave, niskog rastinja, smeća, biljnih ostataka) tako da i ovog puta apelujemo pre svega na striktnom poštovanju zakonske regulative (Zakon o zaštiti od požara)i to:

  • zabranjeno je spaljivanje smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru (član 50. stav 1)
  • zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume (član 46) 

’Građanin koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara, ili primeti požar, dužan je da ukloni opasnost, odnosno da ugasi požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog. Ako građanin ne može sa da ugasi požar, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti najbližu vatrogasnu jedinicu, odnosno policijsku stanicu.

Zabranjena je lažna prijava požara i drugih tehničko-tehnoloških nesreća.

Troškove intervencije vatrogasno-spasilače jedinice po lažnoj dojavi požara snosi lice koje je lažno prijavilo požar’’

Zakon o zaštiti od požara (član 71.) 

Preporuka i savet:

U slučaju nastanka pozara, ODMAH pozvati vatrogasnu jedinicu (tel. 193) i dati sledeće podatke:

  1. Tačna adresa, odnosno mesto požara (ulica, broj, eventualno naziv karakterističnog objekta, ili naziv sela-zaseoka)
  2. Podaci o najkraćim putevima (posebno kada je reč o događajima u selima ili zaseocima)
  3. Šta gori (građevinski objekat, saobraćajno sredstvo, ili otvoren prostor)
  4. Da li su požarom ugroženi ljudi i materijalna dobra veće vrednosti
  5. Dati lične podatke (ime i prezime, broj telefona)


ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

Foto: Arhiva PPNS/N. Raus

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar