Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement
  • Advertisement

 
 

Korona

17.07.2020

Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 (16. jul 2020)

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/uklonjena-divlja-deponija-ispod-nadvoznjaka-u-ul-jovana-ristica-spomenik-kulture-ostaje-ruglo.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/20, 93/20 i 94/20), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4m2 može biti prisutno jedno lice.

Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl), nošenje zaštitnih maski je obavezno.

U javnom drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.

Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana.”

Član 2.

U članu 9. stav 4. menja se i glasi:

„Autobuski prevoznici sa registrovanim redom vožnje u međumesnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju u obavezi su da do 1. septembra 2020. godine obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa registrovanih redova vožnje. Od 1. septembra 2020. godine do 1. marta 2021. godine u obavezi su da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa svakog registrovanog reda vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju do 1. marta 2021. godine obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih država za obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim dozvolama.”

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 6, 7, 8. i 9.

Član 3.

U članu 9a stav 1. alineja peta menja se i glasi:

„ - ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21 časa do 6 časova narednog dana,”

Posle alineje pete dodaje se nova alineja šesta, koja glasi:

„ - ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23 časa do 6 časova narednog dana,”

Dosadašnje al. šesta do petnaesta postaju al. sedma do šesnaesta.

Član 4.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, pravna lica ovlašćena za izdavanje registracionih nalepnica mogu izdavati registracione nalepnice za motorna i priključna vozila upisana u jedinstveni registar vozila nezavisno od činjenice koju oznaku registarskog područja nosi vozilo.”

Član 5.

Ukoliko mere koje se na osnovu ove uredbe primenjuju na teritorijama jednica lokalnih samouprava nisu u saglasnosti sa merama iz člana 3. ove uredbe (izmenjeni član 9a stav 1) primenjivaće se mere iz ove uredbe.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 53-5766/2020

U Beogradu, 16. jula 2020. godine

VLADA
PREDSEDNIK
Ana BrnabićPRVI PRVI NA SKALI/KORONA

POREĐENJE VIRUSA KORONA (2020) I GRIPA (2002-2018)UDRUŽENJA I MEDIJI ZAHTEVAJU OD BATUTA DOSTAVU PODATAKA IZ BAZE KOVID-19


DR GLIGIĆ: NIJE ISKLJUČENA BORBA 2-3 GODINE - VIRUS VEROVATNO MUTIRA, NEMAMO SOPSTVENA ISTRAŽIVANJA, NE MOŽEMO DA TVRDIMO (VIDEO, 18:40)

DR DAK VONG: KAKO KORONA UBIJA? (VIDEO, 34:48)


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI

PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

DREN

DOM

POTROŠAČI● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

 

Print Friendly and PDF
 

KOMENTARA (0)Dodaj komentar

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar