Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Zaštita potrošača

07.11.2014

Prisustvo imazalila u okviru dozvoljenih granica

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

REZULTATI VANREDNE KONTROLE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U LIMUNU

Povodom netačnih informacija koje su se putem pojedinih medija pojavile u javnosti, a koje se odnose na količinu prisustva sredstava za zaštitu bilja u voću, nadležne službe Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine su pored redovnih, uradile i vanredno uzorkovanje limuna.

Prema nalazima akreditovanih laboratorija i to SP „Laboratorija“ Bečej i Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, prisustvo aktivne materije „imazalil“ je u okviru dozvoljenih granica. Rezultati analize pokazali su da se prisustvo „imazalila“, kako samo u kori limuna, tako i u celom plodu zajedno sa korom, kreće od 0,01 do 1,996 mg/kg, što predstavlja i do 500 puta manju količinu pomenute materije od dozvoljene, jer je gornja granica 5 mg/kg.

U skladu sa navedenim, apelujemo, ali i upozoravamo medije, udruženja i pojedince, da ne šire paniku među građanima na osnovu netačnih informacija, kao i da ne narušavaju stabilno i neometano funkcionisanje ključnih institucija u oblasti kontrole bezbednosti hrane.

Verujemo da je zaštita istine i interesa javnosti i građana isključiva uloga koju mediji imaju u društvu, zbog čega očekujemo da je u potpunosti i savesno zauzmu.

Izvor: mpzzs.gov.rs

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar