Prvi Prvi na Skali
 • Advertisement

 
 

Zaštita potrošača

30.09.2019

Za potrošače: Kome i kako uložiti prijavu; Kada se obraćate Tržišnoj inspekciji; Vaša prava; Prepoznavanje nepoštenog poslovanja

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dom/roditelji/amber-alert-da-li-ces-pomoci-ako-znas-da-mozes.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.com/strane/statut-ppns.html http://prviprvinaskali.com/strane/statut-ppns.html

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka.

PRVI KORAK: Obratite se trgovcu

Svaki građanin Srbije se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača - pri kupovini hrane, električnih uređaja, garderobe, planiranju putovanja.

Potrošač očekuje da roba koju kupuje, odnosno usluga koju pribavlja, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost za upotrebu robe i delotvornost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost.

U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača - pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa i stara se da se oni sprovode.

Stoga je ovaj deo sajta namenjen Vama, Potrošaču, kako bi Vam pomogao da se upoznate sa svojim pravima, kao i efektivnim načinom za njihovo uspešno realizovanje.

Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik.

Vaša prava u brojevima

 • 2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
 • 14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima
 • 8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju
 • 15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
 • 30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

VAŠA PRAVA

AKO JE ROBA NEISPRAVNA, REKLAMIRAJTE JE

Šta se dešava kada kupite nov fotoaparat, a on se odmah pokvari?

Po Zakonu o zaštiti potrošača, ukoliko roba koju ste kupili ne odgovara ugovoru koji ste sklopili sa prodavcem prilikom kupovine, možete je odmah odneti prodavcu i zahtevati popravku ili je zameniti drugom, ali popravka je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost.

Ukoliko popravka ili zamena nije moguća (prodavac ne raspolaže modelom aparata koji ste kupili, ili ne izvrši popravku u roku od 30 dana), potrošaču ostaje druga mogućnost - umanjenje cene ili povraćaj celokupnog iznosa.

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se sa istom složite. Najbolji način da izjavite svoju saglasnost sa popravkom, je da to učinite pismenim putem. Prodavac koji na svoju ruku popravi robu, bez vaše saglasnosti, odgovora za prekršaj.

Ovo pravilo se primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada ste preuzeli robu. A prvih šest meseci nakon preuzimanja robe, teret dokazivanja da je prodata roba saobrazna prodajnom ugovoru je na prodavcu, a ne na potrošaču.

Od trenutka kada uložite reklamaciju prodavcu, počinje da teče rok od 8 dana u kome je prodavac dužan da odgovori i predloži način za rešavanje. Ukoliko ne odgovori u navedenom roku, pozitivno ili negativno, prodavac može odgovarati pred inspekcijskim organima.

BEZBEDNOST HRANE

Pogledajte po supermarketima u vašoj blizini – videćete mnoštvo proizvoda. Da li su to bezbedni proizvodi?
Moraju biti. Republika Srbija ima zakone kojima se osigurava da su proizvodi koje kupujete bezbedni. Mada nijedan zakonski sistem ne može garantovati da ne postoji nikakav rizik ili da su proizvodi 100% bezbedni, naša zemlja ima visoke standarde bezbednosti proizvoda.

Bezbednost hrane zasniva se na pravilu da je potrebno sagledati celokupan „lanac ishrane“ kako bi se postigla bezbednost proizvoda.

Stoga, Zakon o bezbednosti hrane uređuje način na koji poljoprivrednici proizvode hranu (uključujući i to koje hemikalije koriste pri uzgoju biljaka i životinja), kako je hrana obrađena, koje veštačke boje i aditivi se dodaju i kako se ona prodaje.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe reguliše bezbednost drugih potrošačkih dobara (igračaka, kozmetičkih proizvoda, duvanskih proizvoda). Ukoliko se otkrije da se na tržištu nalazi nebezbedan proizvod, proizvod se mora povući sa tržišta.

UGOVORI MORAJU BITI JASNI POTROŠAČIMA

Da li ste ikada potpisali ugovor, a da niste pročitali sitno kucani tekst? Šta ako taj sitno kucani tekst glasi da je depozit koji ste uplatili nepovratan – čak i u slučaju da trgovac sa kojim zaključujete ugovor ne ispuni svoju obavezu?
Šta ukoliko odredba ugovora isključuje ili ograničava pravo potrošača da pokrene određeni postupak ili da upotrebi tužbu za zaštitu svojih prava? Šta ukoliko glasi da ne smete da otkažete ugovor osim ako trgovcu ne platite prinudne troškove kao kompenzaciju?

Zakon o zaštiti potrošača propisuje da su nepravične ugovorne odredbe zabranjene. Potrošač čije je pravo povređeno može da to prijavi udruženju za zaštitu potrošača.

POREĐENJE CENA

Kako da uporedite cene dva različita brenda žitarica kada je jedna upakovana u kutiju od 375g, a druga u kutiju od 500g?

Zakon o zaštiti potrošača propisuje obavezu trgovca da istakne jediničnu cenu proizvoda – na primer, koliko proizvod košta po kilogramu ili po litru – kako bi vam pomogli da lakše odlučite koja je cena povoljnija.
Ako trgovac prodaje robu na sniženju, dužan je da istakne cenu pre sniženja i sniženu cenu robe.

Trgovci koji se bave finansijskim uslugama imaju obavezu da pruže određene informacije na standardizovan način.

Trgovci za izdavanje zajmova i kreditnih kartica u obavezi su da vam kažu koliki je procenat kamatne stope na godišnjem nivou koji ćete morati da platite, a ne samo kolika je mesečna otplata.

ŠTA JEDEMO

Kako možete da saznate šta je u hrani koju jedete?

Samo pogledajte informacije na pakovanju! Propisi o obeležavanju hrane omogućavaju vam da znate šta jedete.

Potpuni podaci o tome koji su sastojci korišćeni pri izradi hrane moraju biti navedeni na deklaraciji, zajedno sa podacima o korišćenju veštačkih boja, konzervanasa, zaslađivača i drugih hemijskih aditiva.

Ukoliko postoji ijedan sastojak na koji potrošači mogu biti alergični - na primer, orasi ili kikiriki - to mora biti navedeno na deklaraciji, čak i u slučaju kada su količine veoma male.

ISPORUKA ROBE

Prodavac mora da isporuči robu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, osim ako nije ugovoren kraći ili duži rok. Ovo konretno znači: Povraćaj novca potrošaču ukoliko trgovac ne isporuči robu u ugovorenom roku ili ukoliko nije ugovoren rok - najkasnije u roku od 30 dana.

Novina je da se urednom dostavom ne smatra dostava robe ispred kuće ili stana potrošača.

Ako trgovac ne isporuči robu u roku, dužan je da u roku od 3 dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču iznos koji je uplatio.

PRODAJA PUTEM INTERNETA

Zakon o zaštiti potrošača štiti vaša potrošačka prava kada kupujete na osnovu porudžbine, putem i-mejla, Interneta, televizijske prodaje, kao i druge „prodaje na daljinu“.

Prevare poput „prodaje nenaručene robe“ tj. slanje robe koju niste naručili, uz zahteve da istu platite, zabranjeno je zakonom.

Ukoliko kupite robu ili uslugu sa Internet stranice, narudžbinom putem i-mejla ili od trgovca koji se oglašava putem televizijske prodaje, imate pravo da otkažete ugovor, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana isporuke robe potrošaču.

ZABRANA OBMANJUJUĆEG POSLOVANJA

Dobili ste pismo od trgovca od koga naručujete robu putem i-mejla u kome vam čestitaju osvajanje nagrade na lutriji koju je trgovac organizovao.

Međutim, ispostavlja se da je to obmana kojom vas je trgovac naveo da ga kontaktirate ne bi li vas na taj način nagovorili da naručite njegov proizvod.

Kako niste učestvovali ni u kakvoj nagradnoj igri, nije moguće da ste dobitnik nagrade kako trgovac navodi. Da li je ovakav način oglašavanja zakonit?

Ne! Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje obmanjujuće poslovanje.Pored toga, kada naručujete putem televizijske prodaje, i-mejla ili prodaje na malo putem Interneta, trgovci moraju biti otvoreni i iskreni prema vama.

Od trgovaca se zahteva da vam daju informacije o tome ko su, šta prodaju, koliko to košta (uključujući poreze i troškove dostave) i koliko im je potrebno da isporuku izvrše.

Zabranjeno je i opisivanje proizvoda rečima gratis, besplatno, bez naknade ili slično ako je pritom potrošač dužan da snosi bilo kakav trošak osim troška preuzimanja, odnosno isporuke.

PRODAJA OD VRATA DO VRATA

Šta ako se prodavac pojavi na vašim vratima i nekako vas ubedi da potpišete ugovor i da kupite komplet kuhinjskih šerpi ili nove tepihe za vaš stan?

Zakon o zaštiti potrošača vas štiti od ovakve vrste prodaje od vrata do vrata. Zakonsko pravilo je da možete otkazati ovakvu vrstu ugovora u roku od 14 dana od potpisivanja porudžbenice.

Ukoliko ste raskinuli ugovor, prodavac je dužan da vam vrati novac u roku od 14 dana od dana kada ste ga obavestili da odsutajete od ugovora.

TURISTIČKE USLUGE

Šta ako ste otišli na putovanje preko paket aranžmana, a turistička agencija bankrotira? Šta ukoliko vam je brošura o paket aranžmanu obećavala luksuzan hotel, a vi zateknete hotel u izgradnji?

U oba slučaja, Zakon o zaštiti potrošača pruža vam zaštitu.

Turistička agencija ima obavezu da potrošaču pruži garanciju da će izvršiti povraćaj uplaćene cene i isplatiti troškove povratka potrošača ako turističko putovanje ne bude realizovano zbog nesposobnosti plaćanja turističke agencije.

Ako vaš odmor nije u skladu sa onim što vam je obećano u brošuri, turistička agencija je u obavezi da potrošaču ponudi druge odgovarajuće usluge, bez dodatnih troškova za potrošača.

Novi Zakon o zaštiti potrošača obavezuje trgovca, odnosno turističku agenciju da, pre zaključenja ugovora, potrošača detaljno obavesti o karakteristikama putovanja - počev od transporta do samih uslova smeštaja, ukupnoj ceni turističkog putovanja, uključujući poreze i dodatne troškove (aerodromske, boravišne takse), načinu plaćanja i roku za obaveštavanje potrošača o raskidu ugovora u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika.

PREPOZNAVANJE NEPOŠTENOG POSLOVANJA

Oblast nepoštenog poslovanja u Srbiji je uređena članovima 17. do 27. Zakona o zaštiti potrošača iz 2014. godine. Trgovci u Srbiji moraju da poštuju zakonom utvrđena pravila kada ulaze u odnose sa potrošačima u cilju prodaje svojih proizvoda (i usluga), bez obzira koje sredstvo komunikacije se koristi (internet, prodaja putem telefona, prodaja od vrata do vrata, oglašavanje i sl.).

Zakon u Srbiji zabranjuje dve vrste poslovanja:

1. Obmanjujuće oglašavanje u koje spadaju: obmanjujuće poslovna praksa (član 19.) i propuštanje kojim se obmanjuju potrošači (član 20.)
2. Nasrtljiva poslovna praksa (član 22.).

U oblike poslovanja koji se uvek smatraju obmanjujućim spadaju:

 • neistinita tvrdnja trgovca da njegovo tržišno postupanje odobrava određeni javni organ ili istinita tvrdnja iste sadržine u slučaju da se trgovac ne pridržava uslova pod kojima mu je dato odobrenje
 • namamljivanje potrošača reklamiranjem proizvoda po niskim cenama, uz prikrivanje činjenice da je veoma mali broj takvih proizvoda dostupan u zalihama
 • obećanje da određeni proizvod omogućava sigurnu šansu za pobedu u igrama na sreću
 • besplatno (trgovac može da koristi reč „besplatno“ u opisivanju proizvoda koje oglašava jedino ako ne postoje nikakvi dodatni ili skriveni troškovi)

U oblike poslovanja koji se uvek smatraju nasrtljivim spadaju:

 • uporno obraćanje potrošaču, protivno njegovoj volji, radi zaključenja ugovora
 • oglasi koji se direktno obraćaju deci da kupe ili da ubede roditelje ili druge osobe da za njih kupe proizvod koji je predmet oglašavanja
 • prepreke za ostvarivanje potrošačkih prava

Obmanjujuće poslovanje

Poslovanje se smatra obmanjujućim ako se njime iznose netačne informacije ili je, iako ne sadrži neistinite informacije, predstavljeno na način koji dovodi ili može da dovede prosečnog potrošača u zabludu u pogledu:

 • postojanja ili prirode proizvoda
 • osnovnih obeležja proizvoda (dostupnost, prednosti, rizici, upotreba, sastav, isporuka, podobnost za upotrebu, postupanje po pritužbama)
 • obima obaveza trgovca, razloga za određeno tržišno postupanje i prirode procesa prodaje
 • cene ili načina na koji je obračunata ili postojanja određenih pogodnosti u pogledu cene
 • potrebe za servisiranjem, delovima, zamenom ili popravkom
 • položaja, osobina ili prava trgovca ili njegovog zastupnika koji se odnose na njihov identitet ili imovinu, kvalifikacije, status i svojinska i prava intelektualne svojine kojima raspolažu, nagrada ili priznanja koja su primili
 • prava potrošača, uključujući pravo na popravku, zamenu ili povraćaj sredstava ili rizika kojima može da bude izložen.

Poslovanje trgovca se takođe smatra obmanjujućim ako se njime izostavljaju ili skrivaju, odnosno na neblagovremen, nejasan i nerazumljiv način pružaju informacije koje se odnose na gore navedene elemente. Prema članu 22. poziv na kupovinu mora da sadrži sledeće informacije:

 • osnovna obeležja proizvoda u obimu koji odgovara datom proizvodu i upotrebljenom sredstvu komunikacije;
 • naziv i adresu trgovca i po potrebi, naziv i adresu trgovca u čije ime posluje;
 • cenu, uključujući poreske i druge dažbine, troškove transporta, poštarinu i troškove isporuke;
 • pravila o plaćanju, isporuci i izvršavanju ugovornih obaveza i načinu postupanja po pritužbama potrošača ako pravila odstupaju od zahteva profesionalne pažnje;
 • obaveštenju o pravu na jednostrani raskid ugovora.

Primer obmanjujućeg poslovanja:

Slučaj se odnosi na prodaju paketa kanala satelitske televizije u Velikoj Britaniji. Trgovac je potrošaču dao neistinitu informaciju da paket uključuje glavne kanale koji su zapravo bili dostupni samo uz dodatno plaćanje. U ovom slučaju, trgovac je dao netačne podatke o glavnim svojstvima proizvoda, čime je naveo prosečnog potrošača da donese kupovnu odluku koju inače ne bi doneo (odluku da kupi ponuđeni paket koju možda ne bi doneo da je znao da su glavni kanali dostupni samo uz skuplju pretplatu).

Primer propuštanja kojim se obmanjuju potrošači:

Niskotarifne avio-kompanije u Velikoj Britaniji masovno su oglašavale jeftine karte na letovima do Španije za svega 20 evra u jednom pravcu. U oglasima nije bilo navedeno da cena ne uključuje troškove čekiranog prtljaga (25 evra po komadu prtljaga), kao ni naknadu za plaćanje kreditnom karticom (5 evra po transakciji). Potrošači su, međutim, požurili sa kupovinom karata kako bi iskoristili ponudu i izbegli kasnije plaćanje karata po skupljim cenama. Ovakva praksa je obmanjujuća budući da je ukupan iznos koji je potrošač na kraju morao da plati znatno veći od iznosa koji je naznačen u oglasu.

Nasrtljivo poslovanje

Nasrtljivo poslovanje postoji u situacijama kada se na osnovnu činjeničnog stanja može utvrditi da postoji uznemiravanje, prinuda (uključujući fizičku prinudu) ili nedozvoljeni uticaj kojima se narušava sloboda izbora potrošača (član 24.). Elementi na osnovu kojim se utvrđuje postojanje nasrtljivog poslovanja su:

 • vreme, mesto, priroda i trajanje nasrtljivog poslovanja;
 • upotreba pretećeg jezika ili ponašanja;
 • zloupotreba teških okolnosti u kojima se potrošač nalazi;
 • teška ili nesrazmerna vanugovorna prepreka koju trgovac postavlja potrošaču koji želi da ostvari ugovorom zagarantovana prava;
 • pretnja trgovca da će protiv potrošača preduzeti zakonsku meru koja mu nije dostupna u skladu sa zakonom.

Primer nasrtljivog poslovanja:

U Italiji je jedna telekomunikaciona kompanija obećala značajno povećanje plata agentima teleprodaje koji budu uspešni u sklapanju ugovora sa klijentima za pružanje usluga fiksne telefonije i interneta. Agenti na teritoriji Sicilije su putem telefona zaključili nekoliko ugovora sa klijentima, uglavnom starijim građanima, koji nisu u potpunosti razumeli o kakvim proizvodima je reč i koji su kasnije tvrdili da nisu dali saglasnost za probavljanje tih usluga. Agenti kompanije nisu vodili evidenciju o obavljenim telefonskim pozivima. Takođe se pokazalo da su neki ugovori sklopljeni sa ljudima koji nisu živi.

*Tekst je preuzet iz izveštaja Andrea Filipo Galjardija (Andrea Filippo Gagliardi), eksperta angažovanog na IPA projektu „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“


KADA SE OBRAĆATE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Primećeno je da među potrošačima postoji velika zabuna o ovlašćenjima i postupanju Tržišne inspekcije, pa je potrebno razjasniti ovu problematiku i pojasniti kako Tržišna inspekcija reaguje u skladu sa ovlašćenjima koja su Zakonom propisana.

Zakonom o zaštiti potrošača promenjene su nadležnosti tržišne inspekcije i sada su brojnije u odnosu na prethodni Zakon iz 2010. godine. Važno je istaći da je, u skladu sa evropskom praksom i praksom na svim razvijenim tržištima, ukinuta uloga tržišnog inspektora u rešavanju pojedinačnih potrošačkih problema.

Tržišna inspekcija postupa u situaciji kada trgovac:

1) Ne odgovori na reklamaciju potrošača u zakonskom roku od 8 dana

Postupak: Za takvo postupanje trgovca Zakon propisuje novčanu kaznu. Inspekcije nemaju pravo da odlučuju o sadržini odgovora - ovo je pitanje poslovne politike, posredovanja sa potrošačem ili udruženjem za zaštitu potrošača ili zvaničnog sudskog postupka. To znači da nadležni inspektor može da naloži trgovcu da odgovori, ali ne može da mu naloži šta da odgovori, odnosno da uvaži reklamaciju.

2) Zloupotrebljava izraz garancija

3) Nepošteno posluje

4) Šalje pošiljke koje potrošač nije naručio

5) Prodaje, služi i poklanja maloletniku duvanske, alkoholne proizvode i pivo i pirotehniku.

Najveći broj pritužbi potrošača odnosi se na nesaobraznost robe ili usluge, ali tu su i drugi problemi na koje se potrošači žale.

Važno je istaći sledeće: Odnos između trgovca i potrošača iz ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga je ugovorni odnos građanskog prava, te nema mesta postupanju Tržišne inspekcije, kao organa državne uprave.

Ovo je procedura uobičajena za Evropu i okolne zemlje, koja podrazumeva nemešanje države i time ne narušava odnose između učesnika na tržištu.

Preciznije, to znači da ukoliko potrošač, prvo u direktnom kontaktu sa trgovcem, pa kasnije obraćajući se udruženjima za zaštitu potrošača, ne uspe da reši problem, odnosno ne ostvari svoja prava, predstoji mu sudska zaštita. Za sporove vrednosti do 500.000,00 dinara ne plaća se sudska taksa za tužbu.

Član 156. Zakona o zaštiti potrošača taksativno nabraja ovlašćenja inspekcijskih organa, te se možete još detaljnije o ovome informisati u odeljku Zakonodavstvo.


DRUGI KORAK: Obratite se regionalnom savetovalištu

1. Za region Beograda

Nacionalna organizacija potrošača Srbije

Telefon: 011/404-6300, 011/404-6301 i 011/404-6302, od ponedeljka do petka od 10-15 časova
Prijem potrošača: utorkom, sredom i četvrtkom od 13-16 časova
E-mail: pravnitim@nops.org.rs
Adresa: Masarikova br. 5, Palata Beograđanka - XIV sprat, Beograd

Centar potrošača Srbije

Telefon: 011/312-0444 i 011/312-2102, od ponedeljka do petka od 8-12 časova
Prijem potrošača: utorkom i četvrtkom od 11-15 časova
E-mail: savetovaliste.ceps@gmail.com
Adresa: Španskih boraca br. 32a, Novi Beograd

Udruženje Zaštita potrošača

Telefon: 011/241-5485 i 069/241-5485, od ponedeljka do petka od 10-14 časova
Prijem potrošača: svakog radnog dana od 15-17 časova za nezakazane posete potrošača; i svakog radnog dana od 9.30-10 časova i od 14-15 časova za zakazane posete potrošača
E-mail: prigovori@zastitapotrosaca.com
Adresa: Preševska br. 61, Beograd

2. Za region Vojvodine

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine

Telefon: 021/6313-600, 021/6314-600 i 021/452-077, od ponedeljka do petka od 9-14 časova
Prijem potrošača: ponedeljkom, sredom i petkom od 12-15 časova
E-mail: info@potrosac.info
Adresa: Ravanička br. 11, Novi Sad

Udruženje za zaštitu prava potrošača "Prosperitet"

Telefon: 021/300-3865 i 063/340-763, od ponedeljka do petka od 12-16 časova
Prijem potrošača: od ponedeljka do petka od 12-16 časova
E-mail: prosperitet.ns@gmail.com
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30, Novi Sad

3. Za region Šumadije i Zapadne Srbije

Organizacija potrošača Kragujevca

Telefon: 034/20-20-20 i 063/775-00-85, od ponedeljka do petka od 9-16 časova
Prijem potrošača: od ponedeljka do petka od 9 -16 časova
E-mail: info@opk.rs
Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 50, TC Prostor, Kragujevac

4. Za region Južne i Istočne Srbije

Centar za zaštitu potrošača i unapređenje kvaliteta života građana FORUM

Telefon: 018/525-040 i 065/8850-101, ponedeljkom, sredom i petkom od 9-13 časova. Za usluge od opšteg ekonomskog interesa: na telefone 018/525-040 i 065/8850-102, utorkom i četvrtkom od 13-17 časova
Prijem potrošača: ponedeljkom, sredom i petkom od 9-13 časova; utorkom i četvrtkom od 13-17 časova iz oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa
E-mail: forumsavetovaliste@mts.rs ; forumnis@mts.rs
Adresa: Cara Dušana br. 54, "Dušanov bazar", Kupola - lokal br. 220, Niš

Udruženje "Narodni parlement"

Telefon: 016/602-687, 016/602-688 i 060/707-06-84 od ponedeljka do petka od 8-16 časova
Prijem potrošača: od ponedeljka do petka od 8-16 časova
E-mail: pravnapomoc@parlament.org.rs
Adresa: Ilije Strele br. 3a, Leskovac

Prigovor možete poslati i putem Internet portala Nacionalnog registra potrošačkih prigovora.


TREĆI KORAK: Vansudsko rešavanje


Ukoliko vam Regionalno savetovalište ne reši problem, imate mogućnost da pokušate vansudsko rešavanje spora.

Jedan od načina je i vansudsko rešavanje sporova. Uslovi za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova su:

 • da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem reši predmet spora i
 • da su se potrošač i trgovac sporazumeli da će spor rešiti pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavljaju tela (posrednici i stalne arbitražne institucije) koja su upisana u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko ste zainteresovani za mogućnost rešavanja vašeg potrošačkog spora vansudskim putem, možete se obratiti posrednicima upisanim u Listu tela koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je javno objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i možete je preuzeti ovde.


ČETVRTI KORAK: Sudska zaštita


Ukoliko ne rešite problem, predstoji vam sudska zaštita. Za potrošačke sporove vrednosti do 500.000 dinara ne plaća se sudska taksa.

PODNESITE PRIGOVOR

Izvor: Zaštita potrošača 

 

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI KRAGUJEVAC FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano

DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara (23)


 1. Ana

  Jel ovaj zakon neka sala, pa kada bi neko otisao da se zali rekli bi mu ` sto nisi gledao sta kupujes`. Ovaj zakokn nema veze sa realitetom.


 2. Odgovor na komentar:

  Ana12.08.2016
  Jel ovaj zakon neka sala, pa kada bi neko otisao da se zali rekli bi mu ` sto nisi gledao sta kupujes`. Ovaj zakokn nema veze sa realitetom. 3. nazalost ovaj zakon je prazna prica


 4. Odgovor na komentar:

  anonimus03.03.2017
  nazalost ovaj zakon je prazna prica 5. Dali se ugovor sklopljen na odredjeno vreme, naime 24 mesecnih rata za mobilni telefon od MTS sa veoma skupom SIM karticom za koju samu za sebe nemam prigovor moze da produzi svojevoljno ugovor na neodredjeno vreme, sa raznim zahtevima da potrosac dodje u poslovnicu, otkaze ili potpise novi ugovor itd. Zalio sam se MTS posle placenih 20 rata u totalnom iznosu od 140.000,00 RSD. Preostale 4 rate za mesece oktobar, novembar, decembar i januar 2018 necu da platim zato sto nista nije moje cak ni mobilni telefon posto je kodiran i ja ne mogu da ga koristim bilo kod kojeg drugog provajdera. Oni su potpuni i totalni vlasnici uredjaja i kada odplatim svih 24 rata. Zadanja rata bi trebala da bude placena 29 januara 2018. Odgovor koji sam dobio od njih govori sam po sebi koliko je sve nezakonito i protivpravno. Kopiram deo teksta: "Ugovor se po isteku ugovora nastavlja na neodređeno vreme dok Vi ne zahtevate promenu."


 6. Odgovor na komentar:

  Stevan14.11.2017
  Dali se ugovor sklopljen na odredjeno vreme, naime 24 mesecnih rata za mobilni telefon od MTS sa veoma skupom SIM karticom za koju samu za sebe nemam prigovor moze da produzi svojevoljno ugovor na neodredjeno vreme, sa raznim zahtevima da potrosac dodje u poslovnicu, otkaze ili potpise novi ugovor itd. Zalio sam se MTS posle placenih 20 rata u totalnom iznosu od 140.000,00 RSD. Preostale 4 rate za mesece oktobar, novembar, decembar i januar 2018 necu da platim zato sto nista nije moje cak ni mobilni telefon posto je kodiran i ja ne mogu da ga koristim bilo kod kojeg drugog provajdera. Oni su potpuni i totalni vlasnici uredjaja i kada odplatim svih 24 rata. Zadanja rata bi trebala da bude placena 29 januara 2018. Odgovor koji sam dobio od njih govori sam po sebi koliko je sve nezakonito i protivpravno. Kopiram deo teksta: "Ugovor se po isteku ugovora nastavlja na neodređeno vreme dok Vi ne zahtevate promenu." 7. Поштовање, Стеване! Ваше питање смо проследили Националној организацији потрошача Србије. Очекујемо одговор који ћемо да објавимо као следећи коментар. Хвала за праћење портала и јављање!


 8. Odgovor na komentar:

  ППНС14.11.2017
  Поштовање, Стеване! Ваше питање смо проследили Националној организацији потрошача Србије. Очекујемо одговор који ћемо да објавимо као следећи коментар. Хвала за праћење портала и јављање! 9. Поштовање, Стеване! Прослеђујемо јављање НОПС-а: Poštovani, Ukoliko je potrošaču potreban savet, prosledite mu Email adresu Nacionalne organizacije potrošača Srbije (pravnitim@nops.org.rs), na koju nam može dostaviti Ugovor, kao i odgovor u pisanoj formi od pružaoca usluge (ukoliko ga je dobio). Takođe, potrošač nas može kontaktirati na napred navedene brojeve telefona, radnim danima od 12-16h. S poštovanjem, Pravni tim Nacionalna organizacija potrošača Srbije www.nops.org.rs


 10. Odgovor na komentar:

  ППНС23.11.2017
  Поштовање, Стеване! Прослеђујемо јављање НОПС-а: Poštovani, Ukoliko je potrošaču potreban savet, prosledite mu Email adresu Nacionalne organizacije potrošača Srbije (pravnitim@nops.org.rs), na koju nam može dostaviti Ugovor, kao i odgovor u pisanoj formi od pružaoca usluge (ukoliko ga je dobio). Takođe, potrošač nas može kontaktirati na napred navedene brojeve telefona, radnim danima od 12-16h. S poštovanjem, Pravni tim Nacionalna organizacija potrošača Srbije www.nops.org.rs 11. Ana

  Dobar dan!!!! Imam problem...masina za pranje je u garanciji i ne zele da je poprave.... serviser kaze da taj deo ne ulazi u garanciju....prodavci kazu da ne zacusu od njih nego kako kaze serviser..... Pisala sam tuzbu preko trzisne inspekcije i koliko dana treba da oni odgovore na tu tuzbu .... ???


 12. Odgovor na komentar:

  Ana07.05.2018
  Dobar dan!!!! Imam problem...masina za pranje je u garanciji i ne zele da je poprave.... serviser kaze da taj deo ne ulazi u garanciju....prodavci kazu da ne zacusu od njih nego kako kaze serviser..... Pisala sam tuzbu preko trzisne inspekcije i koliko dana treba da oni odgovore na tu tuzbu .... ??? 13. Dobar dan.Vec drugi put mi se dogodilo da u objektu shop&go kupim rezani hleb ,zapakovan sa naznakom da mu je rok 2 dana,isti dan kada sam ga kupila i otvorila već je počeo da budja i nije bio jestiv a mogu da zamislim kako bi izgledao 2 dana kasnije ,znaci bajat i pokvaren hleb prodaju kao svez i u roku!!!Kome se obratiti za to a da to nije prodavac koga to apsolutno ne zanima.Unapred hvala


 14. Odgovor na komentar:

  Tamara04.06.2018
  Dobar dan.Vec drugi put mi se dogodilo da u objektu shop&go kupim rezani hleb ,zapakovan sa naznakom da mu je rok 2 dana,isti dan kada sam ga kupila i otvorila već je počeo da budja i nije bio jestiv a mogu da zamislim kako bi izgledao 2 dana kasnije ,znaci bajat i pokvaren hleb prodaju kao svez i u roku!!!Kome se obratiti za to a da to nije prodavac koga to apsolutno ne zanima.Unapred hvala 15. Postovanje, moj problem je sledeci. U najblizoj radnji odbijaju placanje karticom za iznose manje od 150 din. Sto bi znacilo da bez gotovine ne mogu da kupim recimo hleb i mleko. O mnogim drugim njihovim propustima, tipa istekli rokovi namirnica, otvarani deterzenti mislim da je uzaludno i govoriti. Interesuje me imaju li oni pravo da orede limit do kog potrosac mora da pazari da bi mu oni odobrili placanje karticom. Unapred hvala. Toliko sam ljuta da kada bih znala gde odmah bi prijavila sve njihove greske.


 16. Odgovor na komentar:

  Emina10.06.2018
  Postovanje, moj problem je sledeci. U najblizoj radnji odbijaju placanje karticom za iznose manje od 150 din. Sto bi znacilo da bez gotovine ne mogu da kupim recimo hleb i mleko. O mnogim drugim njihovim propustima, tipa istekli rokovi namirnica, otvarani deterzenti mislim da je uzaludno i govoriti. Interesuje me imaju li oni pravo da orede limit do kog potrosac mora da pazari da bi mu oni odobrili placanje karticom. Unapred hvala. Toliko sam ljuta da kada bih znala gde odmah bi prijavila sve njihove greske. 17. Reklamirala sam patike ,reklamacija odbijena ,razlog je neadekvatno odrzavanje i upotreba. Sta dalje ?Kome se zaliti?


 18. Odgovor na komentar:

  Dragica09.07.2018
  Reklamirala sam patike ,reklamacija odbijena ,razlog je neadekvatno odrzavanje i upotreba. Sta dalje ?Kome se zaliti? 19. Sta uraditi u slucaju reklamacije patika,pri cemu je njihov odgovor neadekvatno odrzavanje i upotreba?Sta raditi dalje, da li je moguce priloziti neku zalbu,i gde?Hvala.


 20. Odgovor na komentar:

  Marina31.08.2018
  Sta uraditi u slucaju reklamacije patika,pri cemu je njihov odgovor neadekvatno odrzavanje i upotreba?Sta raditi dalje, da li je moguce priloziti neku zalbu,i gde?Hvala. 21. Поштовани,
  Захваљујемо за јављање и изношење проблема. За савет и решење контактирајте правни тим Националне организације потрошача Србије (НОПС): pravni.tim@nops.org.rs и 0114046300.
  Очекујући да ћете заштити своја права, упућујемо Вам срдачан поздрав!


 22. Odgovor na komentar:

  ППНС31.08.2018
  Поштовани,
  Захваљујемо за јављање и изношење проблема. За савет и решење контактирајте правни тим Националне организације потрошача Србије (НОПС): pravni.tim@nops.org.rs и 0114046300.
  Очекујући да ћете заштити своја права, упућујемо Вам срдачан поздрав! 23. Zovem danima u naznačeno vreme brojeve Vere Vide koja bi trebalo da se bavi teritorijom Novi Beograd-Zemun. UVEK SU ZAUZETA OBA BROJA I IZBACI ME POSLE 3 SEKUNDE, tj. kao da je namešteno da izbaci! Za šta ta žena (i ko zna koliko njih s njom) prima tu platu? Njen je POSAO da primi i sasluša primedbe potrošača, a tu se danima niko ne javlja. Kome da sad nju prijavljujem? Koja je viša instanca koja njen (ne)rad proverava? Hvala


 24. Odgovor na komentar:

  Marija11.10.2018
  Zovem danima u naznačeno vreme brojeve Vere Vide koja bi trebalo da se bavi teritorijom Novi Beograd-Zemun. UVEK SU ZAUZETA OBA BROJA I IZBACI ME POSLE 3 SEKUNDE, tj. kao da je namešteno da izbaci! Za šta ta žena (i ko zna koliko njih s njom) prima tu platu? Njen je POSAO da primi i sasluša primedbe potrošača, a tu se danima niko ne javlja. Kome da sad nju prijavljujem? Koja je viša instanca koja njen (ne)rad proverava? Hvala 25. Ne mogu da verujem da neko tvrdi da se bavi kontrolom kvaliteta a licno sam iskusila na svojoj kozi krajnji neprofesionalizam od potrosaca do navodno udruzenja za zastitu prava potrosaca . U Opposite shoes prodavnici sam kupila zimske cizme koje se nakon samo tri obuvanja razvlace u savovima . Prvo mi trgovina odbija reklamaciju a potom i navedeno udruzenje gotovo ni ne pogleda cizme kaze da nikakva prava nemam jos me salju u neke kvazi laboratorije gde cu platiti vestacenje vise nego nove cizme sa ciljem da me odvrate od svakog pokusaja ostvarivanja ciljeva. Ovo je drzava bez zakona .....


 26. Odgovor na komentar:

  julija09.01.2019
  Ne mogu da verujem da neko tvrdi da se bavi kontrolom kvaliteta a licno sam iskusila na svojoj kozi krajnji neprofesionalizam od potrosaca do navodno udruzenja za zastitu prava potrosaca . U Opposite shoes prodavnici sam kupila zimske cizme koje se nakon samo tri obuvanja razvlace u savovima . Prvo mi trgovina odbija reklamaciju a potom i navedeno udruzenje gotovo ni ne pogleda cizme kaze da nikakva prava nemam jos me salju u neke kvazi laboratorije gde cu platiti vestacenje vise nego nove cizme sa ciljem da me odvrate od svakog pokusaja ostvarivanja ciljeva. Ovo je drzava bez zakona ..... 27. Danas je mom suprugu naplacena autobuska karta u iznosu od 700,00rsd, na liniji 581, relacija stepojevac lazarevac, i umesto karte koju je trebao dobiti dobio je izvestaj, ne mogu da ga slikam ali sliku mogu dostaviti ako ima neki nacin


 28. Odgovor na komentar:

  Milica26.02.2019
  Danas je mom suprugu naplacena autobuska karta u iznosu od 700,00rsd, na liniji 581, relacija stepojevac lazarevac, i umesto karte koju je trebao dobiti dobio je izvestaj, ne mogu da ga slikam ali sliku mogu dostaviti ako ima neki nacin 29. Поштовани, пре три месеца купио сам Ел. скутер у Гигатрону. Од почетка сам имао само пар дана могућности да користим сам уређај због саме спецификације или декларације. Испоштовао сам све и одмах приметио да уређај неиспуњава горе поменуте перформанс. Слао сам уређај на сервис где је више провео времена него код мене од датума куповине.. Како да поступим даље!? Нико од нас не налази никакав новац на улици да би нас било ко правио на будале. Само тражимо да за наш новац добијемо и квалитет. Зар је то незаконито у Србији за грађане исте или смо ми небитни!?? Унапред захвалан.


 30. Odgovor na komentar:

  Марко16.04.2019
  Поштовани, пре три месеца купио сам Ел. скутер у Гигатрону. Од почетка сам имао само пар дана могућности да користим сам уређај због саме спецификације или декларације. Испоштовао сам све и одмах приметио да уређај неиспуњава горе поменуте перформанс. Слао сам уређај на сервис где је више провео времена него код мене од датума куповине.. Како да поступим даље!? Нико од нас не налази никакав новац на улици да би нас било ко правио на будале. Само тражимо да за наш новац добијемо и квалитет. Зар је то незаконито у Србији за грађане исте или смо ми небитни!?? Унапред захвалан. 31. Prodavnica u Velikoj Britaniji İmam problem sa narudžbinom od 15.05.2019 Platio sam Telenor karticom You have transferred 78.54 EUR to cantinista.com. Nema da stigne ,a i niko ne odgovara email The order details are as follows: Order No.: 100000370 Seller website: cantinista.com Payment Date&Time: 2019-05-17 15:59:17.0 Amount: 78.54 EUR Payment No.: MBF1905171559167350 Due to the foreign exchange rate, the amount displayed on your statement might be a little bit different from the real price. Please note "EPL*RNCHEB CO" will be displayed on your credit card statement instead of the website from which you purchased the mentioned product.It's just used for sending bill statement by the seller's payment processor as a too Should you need any further assistance, please don't hesitate to contact our Customer Services department at support@jdonline.info with the transaction details listed above. E-mail: support@jdonline.info


 32. Odgovor na komentar:

  David29.06.2019
  Prodavnica u Velikoj Britaniji İmam problem sa narudžbinom od 15.05.2019 Platio sam Telenor karticom You have transferred 78.54 EUR to cantinista.com. Nema da stigne ,a i niko ne odgovara email The order details are as follows: Order No.: 100000370 Seller website: cantinista.com Payment Date&Time: 2019-05-17 15:59:17.0 Amount: 78.54 EUR Payment No.: MBF1905171559167350 Due to the foreign exchange rate, the amount displayed on your statement might be a little bit different from the real price. Please note "EPL*RNCHEB CO" will be displayed on your credit card statement instead of the website from which you purchased the mentioned product.It's just used for sending bill statement by the seller's payment processor as a too Should you need any further assistance, please don't hesitate to contact our Customer Services department at support@jdonline.info with the transaction details listed above. E-mail: support@jdonline.info 33. Postovani, Cula sam se sa nekom Anicom iz tog (pravnog tima nops-) jos u avgustu povodom reklamacije koja nam je odbijena odcstrane Tehnomanije, u vezi ostecenog frizidera koji su isporucili. Zena je bila ljubazna i rekla mi je da posaljem fotografije uredjaja, reklamacioni list... sa objasnjenjima sto sa i uradila. Od 24.08. do sada niko me nije kontaktirao i mobilni sam ostavila. Ima li to smisla??? Prica se o nekoj zastiti potrosaca u svim medijima i pise nasiroko. Zakoni takodje postoje, ali se ne postuju u i ne sprovode i kome mi na kraju da se obratimo? Nikom. Trgovina isporuci jedno, mi se zalimo, odbiju nas, na lraju i vi iskulirate i tako se sve lepo vrti u krug. Kupci osteceni, a ostali zaradjuju na nama. Pozdrav


 34. Odgovor na komentar:

  Biljana Tepsic09.09.2019
  Postovani, Cula sam se sa nekom Anicom iz tog (pravnog tima nops-) jos u avgustu povodom reklamacije koja nam je odbijena odcstrane Tehnomanije, u vezi ostecenog frizidera koji su isporucili. Zena je bila ljubazna i rekla mi je da posaljem fotografije uredjaja, reklamacioni list... sa objasnjenjima sto sa i uradila. Od 24.08. do sada niko me nije kontaktirao i mobilni sam ostavila. Ima li to smisla??? Prica se o nekoj zastiti potrosaca u svim medijima i pise nasiroko. Zakoni takodje postoje, ali se ne postuju u i ne sprovode i kome mi na kraju da se obratimo? Nikom. Trgovina isporuci jedno, mi se zalimo, odbiju nas, na lraju i vi iskulirate i tako se sve lepo vrti u krug. Kupci osteceni, a ostali zaradjuju na nama. Pozdrav 35. Поштовање, Биљана! За савет и решење прослеђујемо Вам контакте: Организација потрошача Крагујевца (при НОПС-у) opk@nops.org.rs, председник ОПК Зоран Николић (потпредседник НОПС-а) znikolic@nops.org.rs, 034202020. Наш портал има коректну сарадњу. Очекујући да ћете заштити своја права, упућујемо Вам срдачан поздрав!


 36. Odgovor na komentar:

  ППНС11.09.2019
  Поштовање, Биљана! За савет и решење прослеђујемо Вам контакте: Организација потрошача Крагујевца (при НОПС-у) opk@nops.org.rs, председник ОПК Зоран Николић (потпредседник НОПС-а) znikolic@nops.org.rs, 034202020. Наш портал има коректну сарадњу. Очекујући да ћете заштити своја права, упућујемо Вам срдачан поздрав! 37. Postovani, danas sam bila u jednom prodajnom objektu u kom sam inace pre 14 dana obavila kupovinu preko administrativne zabrane, prodavacica mi je dozvolila da zamenim robu za istu vrednost ili doplatu ,ali uz napomenu da ne vraćaju novac za vec kupljeno. Nisam trazila povracaj novca vec je moja molba bila da se stornira dati racun i izvrsi povracaj robe ( administrt. zabrana se realizuje tek 06.10.2019 ),jer sam se javila u zakonskom roku od 15 dana u kom mogu da vratim robu ukoliko mi ne odgovara ( blejzer nije ni izvadjen iz kese ,sa svim etiketama ). Receno je da se roba moze vratiti u roku od 15 dana samo ako je onlajn kupovina ili ako je felericna ???To znaci da sam mogla sa napravim feler na robi i da oni storniraju racun za taj iznos i tada bi uvazili reklamaciju, a ovako ja sam ispala glupa i dosla da vratim istu jer mi ne odgovara. Zamolila sam ih da mi daju mogcnost da se zalim TIME STO CU NAPISATI sa DANASNJIM DATUMOM REKLAMACIJU ILI BAR NEKU VRSTU PRIGOVORA I PREDATI PRODAVacici ,a ona neka prosledi njihovoj pravnoj sluzbi .Poenta je da nisu htele da mi daju reklamacioni list ili da prime moju zalbu ,sa obrazloženjem da one to nisu u mogucnosti.Nakon toga su se cule sa pretpostavljenim i prodavacica mi se obratila sa osionim glasom da se javim u ponedeljak i da slucajno ne napravim feler na robi( jer bi tada postojala mogucnost povracaja iste).Verujte delovalo je sve ko pretnja. Kome se obratiti ako vam osporavaju vase pravo na reklamaciju ,zalbu i da li je prodavac u obavezi da vam kaze uslove pod kojima posluje kao u slucaju omalovažene administrativne zabrane,kao i drugih nacina placanja pri kupovini? Interesuje me koji je zakonski rok u kome mogu da vratim robu ukoliko mi neodgovara ? I zasto je administrativna zabrana problem pri povracaju robe?


 38. Odgovor na komentar:

  Lidija20.09.2019
  Postovani, danas sam bila u jednom prodajnom objektu u kom sam inace pre 14 dana obavila kupovinu preko administrativne zabrane, prodavacica mi je dozvolila da zamenim robu za istu vrednost ili doplatu ,ali uz napomenu da ne vraćaju novac za vec kupljeno. Nisam trazila povracaj novca vec je moja molba bila da se stornira dati racun i izvrsi povracaj robe ( administrt. zabrana se realizuje tek 06.10.2019 ),jer sam se javila u zakonskom roku od 15 dana u kom mogu da vratim robu ukoliko mi ne odgovara ( blejzer nije ni izvadjen iz kese ,sa svim etiketama ). Receno je da se roba moze vratiti u roku od 15 dana samo ako je onlajn kupovina ili ako je felericna ???To znaci da sam mogla sa napravim feler na robi i da oni storniraju racun za taj iznos i tada bi uvazili reklamaciju, a ovako ja sam ispala glupa i dosla da vratim istu jer mi ne odgovara. Zamolila sam ih da mi daju mogcnost da se zalim TIME STO CU NAPISATI sa DANASNJIM DATUMOM REKLAMACIJU ILI BAR NEKU VRSTU PRIGOVORA I PREDATI PRODAVacici ,a ona neka prosledi njihovoj pravnoj sluzbi .Poenta je da nisu htele da mi daju reklamacioni list ili da prime moju zalbu ,sa obrazloženjem da one to nisu u mogucnosti.Nakon toga su se cule sa pretpostavljenim i prodavacica mi se obratila sa osionim glasom da se javim u ponedeljak i da slucajno ne napravim feler na robi( jer bi tada postojala mogucnost povracaja iste).Verujte delovalo je sve ko pretnja. Kome se obratiti ako vam osporavaju vase pravo na reklamaciju ,zalbu i da li je prodavac u obavezi da vam kaze uslove pod kojima posluje kao u slucaju omalovažene administrativne zabrane,kao i drugih nacina placanja pri kupovini? Interesuje me koji je zakonski rok u kome mogu da vratim robu ukoliko mi neodgovara ? I zasto je administrativna zabrana problem pri povracaju robe? 39. Poštovani, Da li može da se pokreće pitanje povodom online kupovine laptop-a koji nije ispravan i već su ulagane tri reklamacije, zahtev je odbijan za zamenu drugog sa odgovorom da je uredjaj ispravan, a proteklo je već godinu dana i devet mesec i problem je i dalje aktuelan. Zaključila sam ugovor sa Win win-om, u kome piše da u roku od 6 meseci postoji mogućnost povraćaja novca ili zamenu za drugi arikal, ali su mi onemogiućili da da to pravo ostvarim, a naročito sad kad je protekao rok??? Svaka vrsta informacije je u ovom trenutku dobrodošla


 40. Odgovor na komentar:

  Kristina25.09.2019
  Poštovani, Da li može da se pokreće pitanje povodom online kupovine laptop-a koji nije ispravan i već su ulagane tri reklamacije, zahtev je odbijan za zamenu drugog sa odgovorom da je uredjaj ispravan, a proteklo je već godinu dana i devet mesec i problem je i dalje aktuelan. Zaključila sam ugovor sa Win win-om, u kome piše da u roku od 6 meseci postoji mogućnost povraćaja novca ili zamenu za drugi arikal, ali su mi onemogiućili da da to pravo ostvarim, a naročito sad kad je protekao rok??? Svaka vrsta informacije je u ovom trenutku dobrodošla 41. Kupila sam juce meso u Maxiju, ispod kozice je zuta sadrzina ....(da li je koncentrat ili izm.....) Sta da radim? Nije stvar u 250 din.nego stl smo mogli svi da se pobolimo ! Volela bih da mogu da vam zakacim sliku.


 42. Odgovor na komentar:

  Helena07.10.2019
  Kupila sam juce meso u Maxiju, ispod kozice je zuta sadrzina ....(da li je koncentrat ili izm.....) Sta da radim? Nije stvar u 250 din.nego stl smo mogli svi da se pobolimo ! Volela bih da mogu da vam zakacim sliku. 43. Поштовање, Лидија! Ево одговора из НОПС-а: "Не постоји законски основ за уважавање захтева. Пре свега, рок од 15 дана за враћање не постоји.Посебно када је роба купљена у продавници. Тада је једино пословна политика продавца релевантна. Када се купује ван пословних просторија тада постоји рок од 14 дана. То се односи на интернет, промоције, продају од врата до врата и др." Хвала за јављање!


 44. Odgovor na komentar:

  ППНС08.10.2019
  Поштовање, Лидија! Ево одговора из НОПС-а: "Не постоји законски основ за уважавање захтева. Пре свега, рок од 15 дана за враћање не постоји.Посебно када је роба купљена у продавници. Тада је једино пословна политика продавца релевантна. Када се купује ван пословних просторија тада постоји рок од 14 дана. То се односи на интернет, промоције, продају од врата до врата и др." Хвала за јављање! 45. Porucio sam patike preko instagrama, stigle su brzom postom u kesi zapakovane, kada sam otvorio kesu u njoj u bile patike ali ne model koji sam porucio.Odmah sam pozvao doticnu sa kontakt broja tel.i rekla mi je dace poslati druge to jest onaj model koji sam porucio odmah sutradan. To je bilo prosle nedelje i do danas nisu stigle druge patie.Prevaren sam to je ocigledno. Molim odgovor kome da se obratim, hvala.


 46. Odgovor na komentar:

  Marko Vasiljevic11.10.2019
  Porucio sam patike preko instagrama, stigle su brzom postom u kesi zapakovane, kada sam otvorio kesu u njoj u bile patike ali ne model koji sam porucio.Odmah sam pozvao doticnu sa kontakt broja tel.i rekla mi je dace poslati druge to jest onaj model koji sam porucio odmah sutradan. To je bilo prosle nedelje i do danas nisu stigle druge patie.Prevaren sam to je ocigledno. Molim odgovor kome da se obratim, hvala.
Dodaj komentar