Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Čuvajmo Lepenicu

26.06.2009

Fizičko-geografske karakteristike sliva Lepenice

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

Površina sliva Lepenice je 638,9 km2 (Milanović, 2007). Geološki sastav sliva je raznovrstan. Zastupljene su sedimentne, metamorfne i magmatske stene. Raznovrsnost nije samo u stratigrafskom pogledu, već i po vremenu postanka. Iz perioda prekambrije su kristalasti škriljci, iz paleozoika mermer, krečnjaci i u manjoj meri filiti. Iz perioda mezozoika karakteristične su sledeće stene: krečnjački laporac, rožnac, glinci i glineni škriljci, peščari, dijabaz (Stepanović Ž., 1974). Najveće prostranstvo u slivu Lepenice zauzimaju kenozojski sedimenti (Milanović A., 2001).

U ovom slivu se ističu tri doline (Lepenička, Trmbaska i Uglješnička sa Limovcem), pa je oblast podeljena na nizijski, planinski i dva brdska dela.

Klima sliva Lepenice je umereno-kontinentalna. Srednja godišnja temperatura vazduha je 11,1o C. Najhladniji mesec je januar, a najtopliji jul. Na pluviometrijski režim Kragujevca preovlađujući uticaj imaju ciklonske aktivnosti različitog porekla, koje se manifestuju u prodorima vlažnih i hladnih vazdušnih masa (Đukanović D., 1966). Padavina ima tokom cele godine a najviše se izluči u maju i junu, dok je najmanje u februaru i oktobru. Prosečna godišnja količina padavina je 632,5 mm. Leto je vlažniji period godine, zbog prodora zapadnih i severozapadnih vazdušnih masa.

Izvor reke Lepenice je Studenac u Gornjem Goločelu. Nekada se ulivala u Veliku Moravu kod Rače. Međutim, za vreme velike poplave 1897. Lepenica je 115 skrenula tok kod Rogota prema istoku, pri čemu je usekla novo korito i promenila ušće, koje se nalazi nedaleko od Lapova kod Miljkovog manastira (Radivojević T., 1911). Njegov deo od pređašnjeg ušća Rače u Lepenicu do Lepenice u Moravu upotrebila je Rača koja njime teče u Moravu (Milosavljević M., 2001). Lepenica je sada duga 48 km, a nekada je bila 60 km, a površina sliva je 634,3 km2. Reka prima 28 pritoka, a značajnije su Dračka i Petrovačka reka, od levih pritoka, i Grošnička reka i Ždraljica, od desnih pritoka…

Izvor: GLASNIK SRPSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA
GODINA 2012. SVESKA XCII- Br. 4

PDF SVRSTAVANJE REKA U REDOVE I NJENA ZAVISNOST OD RAZMERA KARTE NA PRIMERU LEPENICE

FB GRUPA ČUVAJMO LEPENICU

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar