Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement
  • Advertisement

 
 

Pušenje ili zdravlje

31.01.2019

Decu ne može zakon da sačuva od duvanskog dima u porodici

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

UTICAJ DUVANSKOG DIMA NA VREDNOSTI VRŠNOG EKSPIRIJUMSKOG PROTOKA ZDRAVE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA

ZAKLJUČAK

Pozitivne zakonske norme o zabrani pušenja na javnom mestu, donele su neke pozitivne pomake. Deca koja žive u pušačkim porodicama ne mogu računati na sprovođenje zakonskih normi, u njihovim porodicama. Zato je bitno u svakom kontaktu sa roditeljima, uputiti roditelje na negativan uticaj duvanskog dima, koji će se odraziti u kasnijem periodu života, na zdravlje njihovog deteta.Ilustracija: IARC
Izvor: Praxis Medica - Naučni i stručni časopis Medicinskog fakulteta Priština i Društva lekara Kosova i Metohije SLD, 2016; 45 (1) 

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar