Hemijom protiv virusa kovid-19: Najefikasniji u prevenciji sapun i 70% etanol

Hemijom protiv virusa kovid-19: Najefikasniji u prevenciji sapun i 70% etanol

Različita iskustva koja su prikupljena u borbi protiv SARS i MERS virusa, omogućili su da se sastavi lista hemikalija koja deluje na Covid 19. Ova lista se stalno dopunjuje. A osnovica joj je da deluje na viruse veoma slične Covid 19 ili na viruse koji su otporniji. Covid 19 je relativno neotporan virus na razne testirane hemikalije. Svaka ima neki drugačiji mehanizam ali je suština sledeća:

a. Katjonski detergenti razaraju lipidne strukture i denaturišu proteine
b. Peroksid, hlorna jedinjenja persirćetna kiselina i razne organske kiseline denaturišu proteine.
c. Alkoholi razaraju lipidne strukture i efikasno denaturišu proteine.
d. Baze (amonijak i hidroksidi) takođe denaturišu proteine, a oštećuju i hemiju lipida.

Sve hemikalije koje je EPA stavila na listu dezinfekcionih sredstava NE MOGU da zamene pranje površina ili ruku. Zato razni CDC (Centri za kontrolu bolesti) savetuju da se kao najefikasnijim sredstvom higijene i prevencije:

RUKE obavezno peru sapunima (preferencijalno čvrstim) minimalno 20 sekundi. Očigledno da je pranje ruku svuda u svetu zapostavljeno, jer se svuda toliko na tome insistira. Tih 20 sekundi znači da se nasapunjaju dobro ruke pod mlazom vode (preferencijalno hladne da se pore kože ne bi otvarale) i trljaju svi delovi, svi prsti i površina ispod noktiju. Ne treba se bojati ponavljanja radnje, jer se tako i sapun spira.

Ako nema uslova da se ruke peru čvrstim sapunima možete da koristite i tečne, ali uz dva preduslova koje je zaista teško ispuniti. Prvi je da pH bude bar 9,5. Većina sapuna u tečnoj formi su rastvori detergenata, što ne bi bilo loše, da je pH 9,5-10, a ne 5,5. Drugi, veći problem je što svi tečni sapuni imaju razne silikonske aditive (za navodnu negu kože) koji daju onaj osećaj ljigavosti i lepljivosti.

Sumarno SVE površinske aktivne materije su efikasne protiv Covid 19, samo su neke daleko efikasnije. Veliki problem s tečnim sapunima leži u njihovoj pritajenoj agresivnosti. Oni zaiste efikasno peru i odmašćuju, što utiče na „cepanje“ kože, što dovodi do mikropora i potencijalno smanjene odbrane kože. Uz to, brojni dozeri su često zagađeni jer ih svako pipa zaprljanim rukama.

S druge strane kod čvrstih sapuna jako bazna sredina je toliko ubitačna za viruse (zapravo za hemikalije od kojih je sačinjen) da se na čvrstom sapunu proteini virusa denaturišu i dobar deo lipida rastvori ili nabubri i virus više nije opasan.

Alkohol 70% uskače u svim onim situacijama u kojima nema uslova da se operu ruke. Stalno se postavlja pitanje koja je koncentracija najbolja. Za ruke je potvrđeno da je minimalna koncentracija etanola 60%. Optimalna je 70%. Za ruke. Ne za sve površine. Ruke je potrebno oprati, dezinfikovati, tačnije inaktivisati virus na njima. Prevelika koncentracija etanola bi dovela do sušenja ruku, pucanja kože, odmašćivanja (uklanjanja prirodnih lipida) i sušenja virusa. Ako ne bi bio oštećen, zavlačenjem u pore kože virus bi bio zaštićen od daljeg propadanja. Uz to, na raznim ranijim primerima i eksperimentalno je pokazano da je za viruse ovo optimalna koncentracija na koži, ali i na brojnim površinama.

Šta se dešava kada se koriste koncentrovaniji rastvori alkohola? Prvo, alkohol brzo isparava. Što je koncentrovaniji to brže ispari, smanjujući kontaktno vreme virus-rastvor. Kao rastvarač za lipide efikasniji je 96% alkohol. Ali vreme dejstva je izuzetno kratko i deo virusa preživi osim ako se ne obezbedi temperatura od 60 0C i zatvorena komora. U kući je to nemoguće. Najzad i za proteine i nukleinske kiseline 70% etanol ima najgore osobine kao rastvarač. Što lošija rastvorljivost i proteina i nukleinskih kiselina, bolje je za nas, jer se i proteini i nukleinske kiseline oštećuju, lepe kao guma i virus je onesposobljen. Oštećenje dovodi do konačnog uništenja virusa.

Evo kako se prave i preporučene i one manje preporučene koncentracije etanola.

Na 1 L 95% alkohola dodajete vode kao u tablici da dobijete željenu koncentraciju.

CDC/EPA preporuka

 • 60%: 629 mL
 • 65%: 501 mL
 • 70%: 391 mL
 • 75%: 294 mL
 • 80%: 209 mL

Šta je sa drugim hemikalijama koje EPA preporučuje?

One su dobre za druge površine, ali ne i za ruke! Za ruke, da ponovimo sapuni i 70% etanol su hemija izbora i pobede.

Varikina-domestos - drugi hlorni derivati

Za cipele, predsoblja, hodnike dominantan je natrijum hipohlorit – varikina ili domestos. Domestos je bolji, jer ima detergent koji olakšava kvašenje masnih virusa (i gljivica i bakterija). Zato i ubijaju 99,99% svih mikroorganizama.

Koja je prava koncentracija zavisi od mnogo faktora. Preporučena za Covid 19 je 0,1% aktivnog hlora i da površina bude izložena 10 minuta. Brisanje je efikasnije od prskanja i manje rizično za zdravlje. Kako se dobija ova koncentracija?

Svaka varikina, domestos i sličan proizvod ima oznaku od 5% aktivnog hlora. To znači da se za OPRANE površine koristi tačno 20 mL (ili 23 g, ko voli da meri) i 980 mL vode. Rastvor se pravi svež – jednom dnevno. Stari rastvori, prozirne boce i čuvanje na suncu brzo smanjuju količinu aktivnog hlora. Za hodnike, gazišta, stepenice i sl. doza mora da se poveća za 50%. Dakle 30 mL varikine i 970 mL vode (pre prskanja ili brisanja obavezno dobro promešajte rastvor, da budete sigurni da se sve rastvorilo).

Na sve fleke krvi ili telesnih tečnosti koje su kontaminirane virusima preporučuje se ISKLJUČIVO 1:10 razblaženje kućne varikine (5.25%) tako da kontakt traje najmanje 10 minuta. Ako je sumnja da je neka tečnost zaražena virusima ili bakterijama preporučuje se da se postigne isto razblaženje. To znači da se 100 mL varikine i sličnih hlornih derivata troši na 900 mL teško kontaminirane vode. NE ŠTEDITE, ali samo za ove slučajeve.

Nakon ovih derivata po snazi su quat-ovi (videti niže). Primer koji mi znamo je Asepsol. Preporuka za ruke je 0,05%. Za površine je dovoljno 0,1%. I asepsol se najčešće prodaje kao i varikina 5% aktivni rastvor važi ista logika - 20 mL asepsola i vode 980 mL. Ovaj rastvor je stabilniji od rastvora hlornih proizvoda i duže traje. Ako ga koristite za brisanje NIKADA ne potapajte krpu ili sunđer u njega, jer ga kontaminirate. Sipajte rastvor na krpu. Asepsol je mnogo bezbedniji za prskanje od hlornih derivata.

Od fizičkih sredstava to su UV zraci (NIKADA ZA KOŽU), ozon i temperatura (pregrejana para ili vazduh). Uopšte ne bi bilo loše da se po hodnicima postave UV lampe koje bi se gasile čim se kroči u prostor, baš kao one led svetiljke koje se pale zbog senzora pokreta.

Vreme sposobnosti virusa da zarazi se procenjuje na 3 sata u vazduhu (zato se prostorije provetravaju) i nije glupo nositi masku i do 9 dana na čeliku. Zanimljivo je da na površinama koje su od bakra ostaje vijabilan samo 4 časa, a na plastičnim čašama i jednokratnim rukavicama do 2-3 dana. Vodite računa kako odbacujete otpad. Najbolje je da sve pre bacanja bude potopljeno u 0,1% varikinu, bar 30 minuta.

U daljem tekstu su navedene sve hemikalije koje EPA trenutno preporučuje. Nažalost, teško je doći do doza, jer su mnogi proizvodi američki ili kanadski, ali CDC je dao svoje preporuke na koje se treba oslanjati.

Quat
ovo znači kvaternarni azot sa različitom dužinom niza. Svaki proizvođač ima svoja imena, svoje koncentracije i svoje preporuke.

Quat - kvaternarna amonijum jedinjenja

Evo svih hemikalija koje se za sada nalaze na N listi EPA, kao supstancije koje deluju na Covid 19.

LK je limunska kiseline. U većini slučajeva sve kiseline koje imaju pH rastvora ispod 3,8 se smatraju efikasnim u uništavanju NEKIH virusa. Vodite računa da se o Covid 19 veoma malo zna.
IP izoprolil alkohol
EtOH etanol
VP vodonik peroksid
SK sirćetna kiselina
L-MK levi oblik mlečne kiseline

Najvažnije je da uočite šta je odabrano sredstvo po sastavu, jer postoji desetak sličnih proizvoda, kod kojih se aktivna komponenta menja od 0,1 do 50%. Prekoncentrovani rastvori nemaju bolji efekat, a mogu da naprave ozbiljne štete i koži i stvarima. Svaka čvrsta supstancija koja je rastvorena u vodi, kada voda ispari ostaje na površini. Neke koje su nerastvorne kasnije mogu da oštete tkaninu.

Osnovna hemikalija - primenjivost - kontaktno vreme

 • Vodonik-peroksid razblaživanje 5 minuta
 • Vodonik-peroksid-sirćetna kiselina VP-SK razblaživanje 10 minuta
 • Quat razblaživanje 1-10 minuta
 • Quat nerazblažen 1 min
 • Quat-EtOH nerazblažen 1-10 minuta
 • Quat-IP nerazblažen 2 minuta
 • L-MK 1% (pH ispod 3,8) nerazblažen 5 minuta
 • Persirćetna (Evonik) razblaživanje 1 min
 • Natrijum hlorit; natrijum
 • Dihloroisocijanurat-dihidrat razblaživanje 10 minuta
 • Natrijum dihloro-s-triazinetrion razblaživanje 10 minuta
 • Asepsol (varijanta Quat-a) nerazblažen 1-10 minuta
 • LK-srebro (jonsko, ne koloidno) nerazblažen 1-10 minuta
 • Hipohlorna kiselina nerazblažena 10 minuta
 • Natrijumhipohlorit = varikina razblaživanje 5-10 minuta (zavisno od koncentracije)
 • Kaprilna kiseline (KK) razblaženje 2 minuta
 • KK- VP-SK bez razblaživanja 4 minuta
 • Fenolna jedinjenja (krezoli) bez razblaženja 10 minuta

Setite se ranijih prskanja fenolom (karbolna kiselina) bolničkih podova.

Maramice

 • QUAT bez razblaživnja brisanje 3 min (0,3%)
 • Hipohlorit bez razblaživanja 1 min (0,63%)
 • Quat-Amonijum karbonat-
 • Amonijumbikarbonat nerazblažen 6 minuta

Konačno, sumiranjem svih parametara, higijena je veoma bitna predostrožnost. Toplota i para, UV zračenje sunca svakako smanjuju eventualno raspršen broj virusa po odeći. Prskanje etanolom i asepsolom ima najmanju šansu da ošteti boje ili kvalitet tkanine. Varikina i domestos će sigurno sve boje da upropaste. Isto važi i za površine nameštaja (gde neki lakovi stradaju i od 70% etanola). Zato vodite računa o brisanju kvaka, pranju ruku i da đonovi prođu hemijski tretman. Garderobu ostavljajte što dalje od svoje svakodnevne rutine.

Evo spiska hemikalija koje se preporučuju za razne viruse, pa i Covid 19.

 • Natrijum hipohlorit (0,1%–0,5%)
 • 70% etanol
 • povidon-jod (1% jod)
 • hloroksilenol (0,24%)
 • 50% isopropanol
 • 0,1% benzalkonijum hlorid
 • 1% krezol sapuni (ovi bi bili efikasniji i od domaćih sapuna)
 • Vodonik peroksid (0,5%–7,0%)

Quat-IP 30 sekundi – brisanje (nema baš saglasnosti oko vremena. Vrednosti šetaju od pola minuta do 4 minuta). Zato je bolje brisati 4 minuta, nego se oslanjati na kratko vreme dejstva.

I za kraj, kriza nije samo kod nas naterala ljude da prazne rafove, a vlast da ograniči prodaju.

Primer ograničenja prodaje u Velikoj Britaniji. Takođe rastu cene kao i kod nas, a nema ograničenja.

Koga zanimaju dublji rezultati o dejstvu raznih hemikalija na SARS, ali ne na Covid 19. O njemu se tek skupljaju detaljni podaci.

Ambalažu koju ste doneli kući sa paketima hrane prebrišite 0,1% varikinom. Nema razloga da se paranoiše, ali nema razloga ni da se bude nesmotren. Možda nije Covid 19 na površinama, ali kako je izuzetno ružna navika naših ljudi da sve pipaju, treba biti oprezan. Recimo, uzimajte hleb koji je u kesama ili u pekarama gde ga niko ne dodiruje, a gde pekari koriste rukavice. Ili ga pecite sami.

I za kraj sirće i aromaterapije nemaju efekta. Ne bacajte pare za etarska ulja. Budite racionalni. Ne pijte srebrnu vodu, kuvani beli luk, ne jedite stotine grama sirovog. Ni med ni propolis nemaju efekat na Covid 19. Ne gutajte hlorne preparate, jer možete da umrete. Smanjite (mada ste dovoljno svesni da je pravi savet OSTAVITE) pušenje.

BIOGRAFIJA

dr Zoran Vujčić redovni profesor
Hemijski fakultet - Katedra za biohemiju, Beograd

ARHIVA PPNS

NE POSTUPAJTE NEPROMIŠLJENO - PROF. DR ZORAN VUJČIĆKOL-CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRAĐANIMA I POSEBNI BROJEVI TELEFONA SVIH DOMOVA ZDRAVLJA

ODLUKA GRADONAČELNIKA O SPROVOĐENJU MERA NA ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ŠIRENJA EPIDEMIJE KOVID-19IZMENE U RADU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE USLED VANREDNOG STANJA

SAVETI DR VASILJEVIĆA (INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC): U NAREDNIH 14 DANA SMANJITE KONTAKTE

OGRANIČITI I USPORITI VRH EPIDEMIJE

RESPIRATORNA HIGIJENA

PRVI PRVI NA SKALI Kultura kijanja i kasljanja


KORONA VIRUS (KOVID-19: MITOVI


Grаđаnimа Rеpubliке Srbiје i drugim putnicimа којi dоlаzе iz Кinе i drugih pоdručја u којimа su mоgli biti izlоžеni infекciјi nоvim коrоnа virusоm sаvеtuјеmо dа sе držе uputstаvа која su sаdržаnа u Zdrаvstvеnоm upоzоrеnju (nа srpsкоm i еnglеsкоm i кinеsкоm јеziкu).

Naziv ustanove-adresa-kontak telefon

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd - ul. Bulevar Despota Stefana br. 54a, 11000 Beograd 011/2078-677
 • Institut za javno zdravlje Niš - Bulevar dr Zorana Đinđića br.50, 18000 Niš 018/4226-338, 018/4226-448
 • Institut za javno zdravlje Kragujevac - ul. Nikole Pašića br. 1, 34000 Kragujevac 034/504-501
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine - ul. Futoška br. 121, 21000 Novi Sad 021/4897-800
 • Zavod za javno zdravlje Požarevac - ul. Jovana Šerbanovića br.14, 12000 Požarevac 012/2222-568
 • Zavod za javno zdravlje Ćuprija - ul. Miodraga Novakovića br. 78, 35230 Ćuprija 035/8470-036
 • Zavod za javno zdravlje "Timok" - ul. Sremska br.13, 19000 Zaječar 019/422-543
 • Zavod za javno zdravlje Užice - ul. Marinković Veselina br. 4, 31000 Užice 031/563-147
 • Zavod za javno zdravlje Čačak - ul. Veselina Milekića br. 7, 32000 Čačak 032/325-019
 • Zavod za javno zdravlje Kraljevo - ul. Slobodana Penezića br.16ž, 36000 Kraljevo 036/392-336
 • Zavod za javno zdravlje Kruševac - ul. Vojvode Putnika br.2, 37000 Kruševac 037/422-951
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac - ul. Maksima Kovačevića br. 11, 16000 Leskovac 016/245-219
 • Zavod za javno zdravlje Vranje - ul. Jovana Jankovića Lunge br. 1, 17500 Vranje 017/421-310
 • Zavod za javno zdravlje Šabac - ul. Jovana Cvijića br. 1, 15000 Šabac 015/300-550
 • Zavod za javno zdravlje Valjevo - ul.Vladike Nikolaja br.5, 14000 Valjevo 014/237-056
 • Zavod za javno zdravlje Pirot - Kej b.b, 18300 Pirot 010/343-994
 • Zavod za javno zdravlje Novi Pazar - ul. Generala Živkovića br.1, 36300 Novi Pazar 020/386-093
 • Zavod za javno zdravlje Subotica - ul. Zmaj Jovina br. 30, 24000 Subotica 024/571-333
 • Zavod za zaštitu zdravlja Zrenjanin - ul. dr Emila Gavrila br. 15, 23000 Zrenjanin 023/566-345
 • Zavod za javno zdravlje Pančevo - ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo 013/322-965
 • Zavod za javno zdravlje Sombor - ul. Vojvođanska br. 47, 25000 Sombor 025/412-888
 • Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica - ul. Stari Šor br.47, 22000 Sremska Mitrovica 022/610-511
 • Zavod za javno zdravlje Kikinda - ul. Kralja Petra br.70, 23000 Kikinda 0230/ 421-102
 • Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica - ul. Anri Dinana bb, 38220 Kosovska Mitrovica 028/498-274
Republika Srbija
MINISTARSTVO ZDRAVLJA Beograd
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „Dr Milan Jovanović Batut” Beograd

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "dr Milan Jovanović Batut" 

 

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano


DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html