Prvi Prvi na Skali
 • Advertisement

 
 

Korona

05.09.2020

Kriterijumi za postupanje u slučaju pojave kovid-19 u školama

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

Autori: Tim za saradnju sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete u praćenju i koordinisanju primene preventivnih mera pri otpočinjanju rada škola

Definicija kontakta

Bliski kontakt uključuje bilo koju od dole navedenih izloženosti kod osobe koja je bila u kontaktu sa slučajem COVID-19 u periodu 48 časova pre pojave simptoma do 14 dana nakon pojave simptoma kod tog slučaja COVID-19:

 • Direktan fizički kontakt s obolelim od COVID-19 (npr. rukovanje, ljubljenje, maženje),
 • Nezaštićen direktan kontakt s infektivnim izlučevinama obolelog od COVID-19 (dodirivanje korišćenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu),
 • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju dužem od 15 minuta,
 • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju dužem od 15 minuta,
 • Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža neposrednu negu obolelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima obolelog bez korišćenja preporučene lične zaštitne opreme (LZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju LZO,
 • Kontakt u avionu ili drugom prevoznom sredstvu s bolesnikom dva mesta ispred, iza, ili sa strane; saputnici ili osobe koje se brinu o bolesniku tokom putovanja; osoblje koje je posluživalo u delu aviona u kojem sedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici celog odeljka ili celog aviona). 
Napomena: Kod asimptomatskih slučajeva COVID-19, kontaktom se smatra osoba koja je bila u bliskom kontaktu sa tim slučajem u periodu od 48 časova pre do 14 dana nakon datuma uzorkovanja.

Ukoliko se infekcija virusom SARS-CoV-2 potvrdi kod učenika, bliskim kontaktom za potrebe preduzimanja mera u školama će se, u skladu sa gore navedenom definicijom, smatrati svi učenici istog odeljenja/grupe, pod uslovom da je potvrđen slučaj pohađao nastavu u školi u periodu od 48 časova pre početka simptoma ili nakon pojave simptoma.

Učitelj/nastavnik ili drugi zaposleni u školi smatraće se bliskim kontaktom inficiranog učenika izuzetno i to ukoliko se epidemiološkim ispitivanjem utvrdi da je došlo do kontakta sa potvrđenim slučajem bez primene mera zaštite od infekcije, u periodu dužem od 15 minuta, na rastojanju manjem od 2m, u periodu zaraznosti (48 časova pre pojave simptoma, i nakon pojave simptoma).

Načelno, učitelji, nastavnici i drugi zaposleni u školi se ne smatraju kontaktom inficiranog učenika, osim u gore navedenom izuzetku.

Ukoliko je infekcija virusom SARS-CoV-2 potvrdi kod učitelja, nastavnika ili drugog zaposlenog u školi, bliskim kontaktom neće se smatrati drugi učitelji, nastavnici ili zaposleni u školi, kao ni učenici, osim izuzetno ako se epidemiološkim ispitivanjem utvrdi da je u periodu zaraznosti osobe kod koje je potvrđena infekcija došlo do nepoštovanja mera zaštite (nošenje maske, boravak u zatvorenom prostoru na rastojanju manjem od 1.5 metara u trajanju dužem od 15 minuta, dolazak na posao obolele osobe i pored prisutnih simptoma i znakova respiratorne infekcije). U tim situacijama epidemiolog tokom epidemiološkog ispitivanja utvrđuje bliske kontakte i daje predlog sanitarnoj inspekciji za izdavanje rešenja o stavljanju u samoizolaciju.

Postupanje u slučaju pojave potvrđenih slučajeva infekcije virusom SARS-CoV-2 u školi

Uslov: Jedan potvrđen slučaj kod učenika u jednom odeljenju/grupi, ukoliko je taj učenik pohađao nastavu u periodu do 48 časova pre početka simptoma

Postupak: Uprava škole sprovodi nadzor nad ispravnom primenom Preporuka za prevenciju COVID-19 i drugih respiratornih infekcija u školskoj sredini. U zahvaćenom odeljenju se nalaže nošenje maski svim učenicima tokom celog boravka u školi, uključujući i tokom časova. Pojačavaju se mere opšte i lične higijene, a posebno mera pranja i dezinfekcije ruku. Svim učenicima u školi se ponavlja edukacija u vezi sprovođenja mera prevencije. Učionica se generalno čisti, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl.) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Dva potvrđena slučaja kod učenika u jednom odeljenju/grupi, ukoliko su ti učenici pohađali nastavu u periodu do 48 časova pre početka simptoma

Postupak: Svi učenici tog odeljenja/grupe se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Učionica se generalno čisti, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Potvrđeno više slučajeva u dva ili više odeljenja jedne smene, bez utvrđene povezanosti među slučajevima koja bi ukazivala na transmisiju virusa u školi i manje od 50% odeljenja/grupa iz te smene zahvaćeno.

Postupak: Postupak kao u prethodna dva slučaja, zavisno od toga da li se radi o jednom ili dva i više slučajeva u jednom odeljenju. Ostala odeljenja nastavljaju pohađanje nastave u školi. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Potvrđeno više slučajeva u dva ili više odeljenja jedne smene, bez utvrđene povezanosti među slučajevima koja bi ukazivala na transmisiju virusa u školi i 50 i više procenata odeljenja/grupa iz te smene zahvaćeno

Postupak: Učenici iz odeljenja/grupa u kojima je bilo potvrđenih slučajeva se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Svi ostali učenici iz iste smene prelaze na onlajn nastavu u trajanju od 14 dana. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Potvrđeno više slučajeva u dva ili više odeljenja jedne smene, bez utvrđene povezanosti među slučajevima koja bi ukazivala na transmisiju virusa u školi i više od 50% dece iz jedne smene odsutno iz škole u trajanju od najmanje dva radna dana

Postupak: Učenici iz odeljenja/grupa u kojima je bilo potvrđenih slučajeva se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Svi ostali učenici iz iste smene prelaze na onlajn nastavu u trajanju od 14 dana. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Više slučajeva u dva ili više odeljenja jedne smene, bez utvrđene povezanosti među slučajevima koja bi ukazivala na transmisiju virusa u školi i broj potvrđenih slučajeva u jednoj smeni prevazilazi 10% svih učenika koji pohađaju nastavu u toj smeni, bez obzira na to koliko je odeljenja zahvaćeno, i bez obzira na broj odsutnih učenika u istoj smeni

Postupak: Svi učenici iz svih odeljenja iste smene se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Dva ili više slučajeva među kojima postoji epidemiološka povezanost koja ukazuje na postojanje transmisije virusa u školi u jednom ili dva odeljenja/grupe

Postupak: Svi učenici zahvaćenih odeljenja/grupa se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Ostala odeljenja nastavljaju pohađanje nastave u školi. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Više slučajeva među kojima postoji epidemiološka povezanost koja ukazuje na postojanje transmisije virusa u školi u tri ili više odeljenja/grupa

Postupak: Svi učenici iz svih odeljenja iste smene se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Uslov: Više od 50% učenika cele škole odsutno sa nastave u trajanju od najmanje dva radna dana, i najmanje jedan potvrđen slučaj COVID-19 kod učenika u školi

Postupak: Svi učenici iz zahvaćenog/ih odeljenja/grupa se rešenjem sanitarne inspekcije stavljaju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Tokom perioda samoizolacije pohađa se nastava onlajn putem. Ostala odeljenja/grupe iz cele škole prelaze na onlajn nastavu u narednih 14 dana. Učionice se generalno čiste, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići i sl) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

Napomena: S ozbirom na to da nije moguće sve situacije predvideti, ukoliko dođe do nastanka uslova koji nisu gore predviđeni, teritorijalno nadležni institut/zavod će obaviti konsultacije sa Institutom za javno zdravlje Srbije radi donošenja odluke o načinu postupanja.

Ukoliko se infekcija virusom SARS-CoV-2 potvrdi kod nastavnika, učitelja ili drugog zaposlenog u školi, epidemiolog će tokom epidemiološkog ispitivanja slučaja utvrđivati da li se drugi učitelji, nastavnici ili zaposleni mogu smatrati bliskim kontaktima shodno uslovima iz definicije, i prema tome predlagati meru samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Ukoliko se infekcija virusom SARS-CoV-2 potvrdi kod nastavnika, učitelja ili drugog zaposlenog u školi koji je sa ispoljenim simptomima i znacima bolesti dolazio na posao, naročito u početku bolesti, treba razmotriti u svakom pojedinačnom slučaju proširivanje liste kontakata bez obzira na primenu mera zaštite kod obolelog. Potrebno je uzeti u obzir izraženost simptoma/znakova bolesti, trajanje boravka u zatvorenoj prostoriji istovremeno sa drugim osobama, blizak kontakt na rastojanju manjem od 2m, mogućnost direktnog fizičkog kontakta i druge faktore koji mogu biti od značaja za procenu rizika i odlučivanje o listi kontakata.

Instituti/zavodi za javno zdravlje dnevno do 12 časova dostavljaju Timu praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera pri otpočinjanju rada škola Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za prethodni dan informaciju o broju potvrđenih slučajeva COVID-19 kod dece školskog uzrasta, kao i o broju zahvaćenih škola, uključujući i nulti izveštaj, po opštinama za svoju teritoriju nadležnosti. Izveštaji se dostavljaju u ekscel formatu u elektronskoj formi na adresu skole_covid19@batut.org.rs.

Tim instituta dnevno analizira pristigle izveštaje, koordinira aktivnosti sa mrežom instituta/zavoda i po potrebi/zahtevu izveštava rukovodstvo ustanove na dnevnom nivou. Tim instituta sačinjava nedeljne izveštaje koji obuhvataju podatke o pojavi slučajeva COVID-19 u školama, kao i pregled dostupnih informacija o sprovođenju Preporuka za prevenciju COVID-19 i drugih respiratornih infekcija u školskoj sredini za prethodnu nedelju i dostavlja rukovodstvu Instituta za javno.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, 5. 9. 2020: NOVI POZITIVNI REZULTATI - KRAGUJEVAC 4 (ŠUMADIJSKI OKRUG 5)

PRVI PRVI NA SKALI/KORONA

 • NESPORAZUM OKO KORONE U O. Š ’NATALIJA NANA NEDELJKOVIĆ’?
 • EFIKASNOST TKANINA KOJE SE KORISTE KAO MASKE OD PLATNA
 • SANITARNA INSPEKCIJA PREPORUČUJE UPOTREBU TERMOMETARA - U SKLADU SA UPUTSTVOM; TIODOROVIĆ PORUČIO DA SE I ŠKOLE ORGANIZUJU ZA MERENJE TEMPERATURE DECI
 • BOLJE JE DA SE SPREMIMO ZA ONLAJN NASTAVU; KONCEPT MORA DA BUDE INTERESANTAN
 • PRECIZIRAN PLAN ODVIJANJA NASTAVE OD SEPTEMBRA
DETALJNIJE OVDE
 • PROF. ĐUKANOVIĆ: TREBA RAZUMNO PRIHVATITI REALNOST; MI ĆEMO POBEDITI VIRUS, TREBA BITI SMIREN I UPORAN, ZAJEDNO RADITI
 • DR VESNA JOKOVIĆ: KAKO SAM POBEDILA KORONU
 • PROF. JANKOVIĆ: PRISTUP U LEČENJU MORA BITI INDIVIDUALAN - TO VAŽI I ZA BOLESNIKE SA KOVID-19
 • TELEFONSKA LINIJA 19833 - BESPLATNA PSIHOTERAPIJSKA POMOĆ TOKOM PANDEMIJE
 • PRIRODNJAČKI MUZEJ: NEPRIMERENI STRAH OD VIDRE!SPREČAVANJE NOVIH EPIDEMIJA OČUVANJEM NAŠEG PRIRODNOG OKRUŽENJA
 • SPREČAVANJE NOVIH EPIDEMIJA OČUVANJEM NAŠEG PRIRODNOG OKRUŽENJA
DETALJNIJE OVDE
 • UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19 (16. JUL 2020)
 • PODACI O EPIDEMIJI NISU NAMERNO SKRIVANI - U NAJVEĆOJ MERI SU ’PRAVI’; POSTOJE PODACI SAMO ZA VLADU, NE I ZA JAVNOST

DETALJNIJE OVDE

 • DR GLIGIĆ: NIJE ISKLJUČENA BORBA 2-3 GODINE - VIRUS VEROVATNO MUTIRA, NEMAMO SOPSTVENA ISTRAŽIVANJA, NE MOŽEMO DA TVRDIMO
 • POREĐENJE VIRUSA KORONA (2020) I GRIPA (2002-2018)

DETALJNIJE OVDE

 • UDRUŽENJA I MEDIJI ZAHTEVAJU OD BATUTA DOSTAVU PODATAKA IZ BAZE KOVID-19
 • SAZDANOVIĆ: ŠIRENJE VIRUSA KORONA U KRAGUJEVCU ’POSLEDICA BEZUMNE RAZULARENOSTI GRAĐANA’

DETALJNIJE OVDE


PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

DREN

DOM

POTROŠAČI

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar