Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, 16. 6. 2021.

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, 16. 6. 2021.

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

Ministar zdravlja donosi

NAREDBU

o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru

"Službeni glasnik RS", broj 60 od 16. juna 2021.

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 500 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 2 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice i što se prilikom okupljanja mora obezbediti sprovođenje i drugih utvrđenih protivepidemioloških mera.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, više od 500 lica može se okupiti ako se za to okupljanje prethodno pribavi dozvola Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i prilikom okupljanja na sportskom događaju koji je organizovan u okviru registrovanih zvaničnih takmičenja, s tim što broj prisutnih lica prilikom sportskog događaja koji se održava na otvorenom prostoru ne može da bude veći od 50% kapaciteta objekta u kome se sportski događaj održava, odnosno od 30% kapaciteta kada se sportski događaj održava u zatvorenom prostoru.

2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS”, br. 100/20, 111/20 i 133/20).

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 530-01-151/2021-10

U Beogradu, 16. juna 2021. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, sr


PRILOG: NAREDBA MINISTRAIzvor: Pravno-informacioni sistem 


Advertisement

DESETODNEVNI PREGLED PORTALA PRVI PRVI NA SKALI

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75 11. 6. 12. 6. 13. 6. 14. 6. 15. 6. 16. 6. 17. 6. 18. 6. 19. 6. 20. 6.
Urađeni uzorci 387 372 338 198 374 406 377 353 315 300
Pozitivni, novoinficirani pacijenti
Šumadijski okrug 3 2 0 1 6 2 2 10 7 2
Kragujevac 3 2 0 0 4 2 2 10 6 2
Aranđelovac 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Topola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rača 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batočina 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Lapovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Broj pacijenata 11. 6. 12. 6. 13. 6. 14. 6. 15. 6. 16. 6. 17. 6. 18. 6. 19. 6. 20. 6.
Na lečenju 14 12 12 12 9 7 8 8 8 10
Na respiratorima 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Otpušteni 1 - - 3 2 1 1 1 -  
Preminuli nema podataka

IMUNIZACIJA
 
Broj vakcinisanih i revakcinisanih, zaključno sa 20. 6. 2021:
  • u Šumadijskom okrugu
broj vakcinisanih broj revakcinisanih

102,315 (36.38%)

95,852 (34.08%)

  • u Kragujevcu
broj vakcinisanih broj revakcinisanih

72,672 (41.13%)

68,296 (38.65%)

PREPORUKE

ISHRANA

  • U sklopu pravilne ishrane, za jačanje imuniteta, potrebno je svaki dan uzimati makar 400gr povrća i makar 300gr voća. Voće uzimati za užine.

FIZIČKA AKTIVNOST

  • Od fizičkih aktivnosti potrebno je uvesti hodanje, minimum tri puta nedeljno (i češće neće da škodi, čak je poželjno i češće).

Koliko vremena?

  • Makar pola sata i duže (40 minuta, 45 minuta, sat vremena i duže..., koliko ko ima vremena).

Kojim tempom?

  • Ni "Bogu dušu, da crknete", a ni da gledate izloge i zastajete svakih pet minuta i divite se garderobi! Hodanje treba da bude umereno, da prija, da se oznojite.

Gde hodati?

  • Rekreativno hodanje, ne ulicama grada. Ulicama grada hodanje samo radi poslova i završavanje obaveza.
  • Hodanje zbog rekreacije i zdravlja treba obavljati isključivo u prirodi, gde ima dosta zelenila (park, šuma i sl) ili pored neke velike vode.

Zašto?

  • Zato što je u tim uslovima eksplozija kiseonika, negativnih jona i ozona što izuzetno pomaže u jačanju imuniteta.

Moramo da se striktno pridržavamo svih preporuka i pokažemo da znanje znači ponašanje. U zatvorenom prostoru nošenje maski, rukavica i česta dezinfekcija ruku alkoholom i distanca od dva metra. Na otvorenom distanca dva metra, česta dezinfekcija ruku. Ne pipajte rukama lice, oči, nos, dok ne dezinfikujete ruke. Borba traje, pobedićemo disciplinom, upornošću i istrajnošću.

Foto: Prviprvinaskali.com
Doc. dr Dragan Vasiljević
, direktor Instituta za javno zdravlje 

 

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari