Odluka gradonačelnika o sprovođenju mera na zaštiti stanovništva od širenja epidemije kovid-19

Odluka gradonačelnika o sprovođenju mera na zaštiti stanovništva od širenja epidemije kovid-19

Gradonačelnik grada Kragujevca na osnovu člana 51. Statuta grada Kragujevca („Sl. list grada Kragujevca“, br. 8/19), člana 29. Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr. zakon, 104/2009 – dr. zakon, 10/2015 i 36/2018), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019- dalje) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, s obzirom na proglašeno vanredno stanje u Republici Srbiji i opasnosti od širenja epidemije kovid-19 na teritoriji cele Republike Srbije, zbog obezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva, donosi

Odlukao sprovođenju mera na zaštiti stanovništva od širenja epidemije kovid-19 na teritoriji grada Kragujevca

I

Obavezuju se sva JKP, JP, privredna društva i javne službe da donesu odluku o organizovanju procesa rada za vreme trajanja vanrednog stanja koje je proglašeno u Republici Srbiji, u skladu sa Uredbama Vlade RS, sa posebnom pažnjom na organizacione jedinice koje se bave vodosnabdevanjem, proizvodnjom, distribucijom i snabdevanjem toplotnom energijom, upravljanjem komunalnim otpadom, javnim gradskim i prigradskim prevozom putnika, upravljanjem grobljima, sahranjivanjem i pogrebnom delatnošću.

II

Obavezuje se JKP Šumadija Kragujevac, da organizuje javni gradski i prigradski prevoz putnika tako što će prilagoditi režim vožnje aktuelnoj situaciji i ukinuti sve noćne polaske. Nalaže se preduzimanje neophodnih mera zaštite u autobusima javnog prevoza putnika tako što se preporučuje dezinfekcija podova i dodirnih površina (rukohvata, sedišta, stakala, validatora…) prilikom svake pauze (na okretnicama), da vozači autobusa moraju biti opremljeni zaštitnom maskom i rukavicama, da ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostor vozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način.

III

Nalaže se komunalnim preduzećima da svim građanima korisnicima javno-komunalnih usluga na teritoriji grada Kragujevca, ne zaračunavaju kamatu na neplaćene obaveze do 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u RS.

IV

Nalaže se Crvenom krstu i Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac da u saradnji sa Gradskom upravom za razvoj-Odeljenjem za vanredne situacije i planiranje odbrane u što kraćem roku organizuju kol centar i sistem dostave lekova i namirnica osobama koje nisu u mogućnosti da napuštaju svoje domove na teritoriji Grada.

V

Nalaže se svim sportskim centrima, fitnes klubovima, teretanama, bazenima i spa centrima, školama sporta, školama folklora i dr, da odmah prekinu sa radom. Ukoliko se ovaki sadržaji nalaze u okviru drugih poslovnih objekata, nalaže se stavljanje van funkcije tih delova objekata.

VI

Zabranjuje se upotreba igračaka, klupa i drugog mobilijara postavljenih na javnim površinama (šetališta, javni parkovi, školska igrališta…). Nalaže se fizičko zatvaranje dečijih igrališta, ukoliko je to moguće i vidno obeležavanje trakom.

VII

Nalaže se taksi prevoznicima sa teritorije grada Kragujevca da u taksi vozilima sprovedu mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim preporukama: vozači moraju biti opremljeni zaštitnom opremom (maskom i rukavicama), ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostor vozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način, nakon završene vožnje izvršiti dezinfekciju svih dodirnih površina i provetravanje vozila.

VIII

Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, barova i restorana u hotelima i sl.) određuje se na period od 08 do 19 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše pedeset lica, uz obaveznu udaljenost stolova od 2 metra. U pekarama i objektima brze hrane obavezno je održavanje odstojanja od najmanje 1,5 metra između kupaca. Zaposlenim licima u ugostiteljskim objektima preporučuje se da nose rukavice i zaštitne maske, uz redovnu dezinfekciju podova i pultova, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.

IX

Nalaže se bankama i JP Pošti sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitne mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, naročito na bankomatima, na kojima se preporučuje prelepljivanje najlonskom folijom tastera, uz redovnu dezinfekciju, takođe podove i pultove redovno dezifinkovati, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.

X

Nalaže se benzinskim stanicama sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitne mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa preporukom da se eliminiše kontakt kupaca sa točilicama za gorivo, kao i da trgovci u objektima nose rukavice i zaštitne maske.

XI

Zaposlenima u svim trgovinskim objektima preporučuje se da nose rukavice i zaštitne maske, a na ulazu treba da se postave sredstva za dezinfekciju obuće. Ulaz u objekat ograničiti u skladu sa površinom istog tako da se omogući održavanje odstojanja od najmanje 1,5 do 2 metra, uz preporuku da se kupci spreče da ne dodiruju artikle koje neće da se kupe.

XII

Nalaže se Gradskoj upravi grada Kragujevca da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti ka ustanovama nad kojima vrši nadzor, kako bi prestale sa radom koji podrazumeva direktan kontakt sa građanima (pozorište, bioskopi, galerije…).

XIII

Obavezuju se Gradske uprave grada Kragujevca da pruže svu neophodnu pomoć javnim institucijama i ustanovama u procesu zaštite i suzbijanja širenja virusa, u skladu sa svojim mogućnostima.

XIV

Naređuje se Skupštinama stanara i registrovanim upravnicima zgrada da sprovedu zaštitne mere neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim preporukama: interfone, rukohvate na ulaznim vratima, tastere u liftovima i prekidače za svetla u hodnicima obložiti najlonom i vršiti njihovu redovnu dezinfekciju, više puta dnevno vršiti dezinfekciju liftova i hodnika, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću, korišćenje liftova svesti na minimum, pružiti potrebnu pomoć stanarima koji nemaju mogućnost redovnog snabdevanja.

XV

Zaposleni u javnom sektoru na teritoriji grada Kragujevca zbog privremene redukcije obavljanja poslova izazvane epidemijom, a koji ne spadaju u zaštićene kategorije, stavljaju se na raspolaganje Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac i Crvenom krstu.

XVI

Nalaže se verskim zajednicama da obustava obavljanje obreda koji od sveštenih lica zahtevaju posete velikom broju domaćinstava na teritoriji grada Kragujevca.

XVII

Naređuje se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave i Odeljenju komunalne milicije da redovno kontrolišu sprovođenje ove odluke, kao i drugih odluka Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava posebno u delu rada ugostiteljskih objekata i da o tome obaveštavaju Krizni štab, formiran od strane Gradskog veća.

XVIII

U slučaju da se odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministarstava pitanja iz ove odluke urede na drugi način, prmenjivaće se akti pomenutih organa kao akti više pravne snage.

XIX

Sve predložene mere suspenduju delove akata donetih od strane nadležnih organa grada koji nisu u saglasnosti sa ovom odlukom do dana ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

XX

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet stranici grada Kragujevca i važi do donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Izvor: Grad Kragujevac, 18. 3. 2020.


ARHIVA PPNS

IZMENE U RADU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE USLED VANREDNOG STANJA

SAVETI DR VASILJEVIĆA (INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC): U NAREDNIH 14 DANA SMANJITE KONTAKTE

OGRANIČITI I USPORITI VRH EPIDEMIJE

RESPIRATORNA HIGIJENA

PRVI PRVI NA SKALI Kultura kijanja i kasljanja


KORONA VIRUS (KOVID-19: MITOVI


Grаđаnimа Rеpubliке Srbiје i drugim putnicimа којi dоlаzе iz Кinе i drugih pоdručја u којimа su mоgli biti izlоžеni infекciјi nоvim коrоnа virusоm sаvеtuјеmо dа sе držе uputstаvа која su sаdržаnа u Zdrаvstvеnоm upоzоrеnju (nа srpsкоm i еnglеsкоm i кinеsкоm јеziкu).

Naziv ustanove-adresa-kontak telefon

 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd - ul. Bulevar Despota Stefana br. 54a, 11000 Beograd 011/2078-677
 • Institut za javno zdravlje Niš - Bulevar dr Zorana Đinđića br.50, 18000 Niš 018/4226-338, 018/4226-448
 • Institut za javno zdravlje Kragujevac - ul. Nikole Pašića br. 1, 34000 Kragujevac 034/504-501
 • Institut za javno zdravlje Vojvodine - ul. Futoška br. 121, 21000 Novi Sad 021/4897-800
 • Zavod za javno zdravlje Požarevac - ul. Jovana Šerbanovića br.14, 12000 Požarevac 012/2222-568
 • Zavod za javno zdravlje Ćuprija - ul. Miodraga Novakovića br. 78, 35230 Ćuprija 035/8470-036
 • Zavod za javno zdravlje "Timok" - ul. Sremska br.13, 19000 Zaječar 019/422-543
 • Zavod za javno zdravlje Užice - ul. Marinković Veselina br. 4, 31000 Užice 031/563-147
 • Zavod za javno zdravlje Čačak - ul. Veselina Milekića br. 7, 32000 Čačak 032/325-019
 • Zavod za javno zdravlje Kraljevo - ul. Slobodana Penezića br.16ž, 36000 Kraljevo 036/392-336
 • Zavod za javno zdravlje Kruševac - ul. Vojvode Putnika br.2, 37000 Kruševac 037/422-951
 • Zavod za javno zdravlje Leskovac - ul. Maksima Kovačevića br. 11, 16000 Leskovac 016/245-219
 • Zavod za javno zdravlje Vranje - ul. Jovana Jankovića Lunge br. 1, 17500 Vranje 017/421-310
 • Zavod za javno zdravlje Šabac - ul. Jovana Cvijića br. 1, 15000 Šabac 015/300-550
 • Zavod za javno zdravlje Valjevo - ul.Vladike Nikolaja br.5, 14000 Valjevo 014/237-056
 • Zavod za javno zdravlje Pirot - Kej b.b, 18300 Pirot 010/343-994
 • Zavod za javno zdravlje Novi Pazar - ul. Generala Živkovića br.1, 36300 Novi Pazar 020/386-093
 • Zavod za javno zdravlje Subotica - ul. Zmaj Jovina br. 30, 24000 Subotica 024/571-333
 • Zavod za zaštitu zdravlja Zrenjanin - ul. dr Emila Gavrila br. 15, 23000 Zrenjanin 023/566-345
 • Zavod za javno zdravlje Pančevo - ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo 013/322-965
 • Zavod za javno zdravlje Sombor - ul. Vojvođanska br. 47, 25000 Sombor 025/412-888
 • Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica - ul. Stari Šor br.47, 22000 Sremska Mitrovica 022/610-511
 • Zavod za javno zdravlje Kikinda - ul. Kralja Petra br.70, 23000 Kikinda 0230/ 421-102
 • Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica - ul. Anri Dinana bb, 38220 Kosovska Mitrovica 028/498-274
Republika Srbija
MINISTARSTVO ZDRAVLJA Beograd
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „Dr Milan Jovanović Batut” Beograd

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "dr Milan Jovanović Batut" 

 

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano


DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari