Čovek bez sluha - Veliki kragujevački koncert

Galerija

Koncert ČBS na stadionu PMF
Foto: Aleksandra Vukomanović