Statut PPNS

Statut PPNS

Misija PPNS

Obaveštavanje građana Srbije o pitanjima od javnog značaja obezbeđivanjem informacija i proizvodnjom sadržaja na multimedijalnom magazinskom veb portalu - među kojima je jedna od ključnih oblasti zaštita životne sredine.

Vizija

Široka mreža korisnika interneta koji raspolažu pouzdanim informacijama sa relevantnog izvora koji štiti pravo građana na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje - u duhu Ustava Srbije (Pravo na obaveštenost, Član 51).

IZVOD IZ STATUTA PPNS

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje PRVI PRVI NA SKALI (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obaveštavanja građana Srbije o pitanjima od javnog značaja obezbeđivanjem informacija i proizvodnjom sadržaja na multimedijalnom magazinskom veb portalu.

Oblasti kojima je Udruženje pretežno posvećeno su: zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, prirodnih bogatstava, poljoprivredne proizvodnje, održivog turizma, prirodne i kulturne baštine, nacionalnog nasleđa, istorijskog identiteta, prava potrošača, zdravlja i bezbednosti ljudi, zdrave ishrane, moralnih vrednosti, ličnog i porodičnog integriteta, dobrobiti dece, mladih i bioloških porodica, kao i druge oblasti realizacije ciljeva Udruženja.

Ciljevi udruženja

 • Promocija prehrambenog suvereniteta Srbije.
 • Promocija prava naroda Srbije da demokratski utvrdi vlastite poljoprivredne i prehrambene sisteme bez ugrožavanja prava drugih naroda i životne sredine.
 • Jačanja konkurentnosti srpske poljoprivrede kroz informisanje.
 • Ustavno rešenje da svako ima pravo na pijaću vodu, da svim resursima vode upravlja država i da izvori vode nisu roba podložna tržištu, nego namenjeni održivom vodosnabdevanju i domaćinstvima.
 • Jačanje identiteta "Srbija bez GMO" koji promoviše:

           - pravo građana Srbije da demokratski učestvuju u donošenju odluka vezanih za proizvodnju,       
           promet  i obeležavanje GMO;
           - kapacitete lokalnog, regionalnog i svetskog tržišta proizvoda bez GMO i njihovo povezivanje i 
           saradnju za korišćenje i/ili proizvodnju, preradu, marketing i podršku proizvoda bez GMO;
           - standarde za kontrolu kvaliteta, porekla i sledljivosti proizvoda bez GMO;
           - kontrolu testiranjem prisustva genetičkih modifikacija u semenskom materijalu i gotovim     
           proizvodima (hrani za ljude i hrani za domaće životinje);
           - vođenje registra GMO i proizvoda od GMO;
           - očuvanje poljoprivrede, biosfere, biodiverziteta i plodnosti zemljišta Srbije zabranom kultivacije                   GMO;
           - savez gradova i opština sa usvojenim Deklaracijama o Srbiji bez GMO;
           - uključivanja Srbije (gradova i opština) u evropske Regione slobodne od GMO.

PRVI PRVI NA SKALI Statut udruzenja
 • Promocija domaće organske, integralne i konvencionalne poljoprivredne proizvodnje, kao i malih serija ekskluzivnih i ekološki opravdanih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.
 • Promocija primarne proizvodnje i formiranja prerađivačkih kapaciteta za proizvodnju tradicionalnih proizvode sa oznakom geografskog porekla.
 • Promocija autohtonih, domaćih i odomaćenih sorti poljoprivrednog bilja i proizvodnje sortnog semena.
 • Promocija proizvodnje lekovitog i aromatičnog bilja u kombinaciji sa sakupljanjem samoniklog bilja i šumskih plodova.
 • Zalaganje za čvrsto povezivanje i udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača Srbije i razvoj zadrugarstva.
 • Promocija zahteva potrošača da je hrana visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti, da se sprovode standardi za bezbednost hrane duž celog lanca proizvodnje hrane.
 • Promocija fer-trgovine i alternativnih prehrambenih mreža.
 • Promocija kreiranja državne zemljišne politike koja vodi računa prvenstveno o potrebama lokalne zajednice i suprotstavlja se land grabbing-u, kontroli velikih površina zemljišta, u odnosu na male lokalne posede, od strane fizičkog ili pravnog lica.
 • Zalaganje za infrastrukturni i svaki drugi vid razvoja sela, oživljavanje lokalne seoske samouprave, očuvanje stanovništva i razvoj njihovog poseda u seoskim područjima.
 • Monitoring rada institucija nadležnih za zaštitu životne sredine (ekologiju), poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, razvoj, zdravlje, trgovinu, kao i turizam i telekomunikaciju, kulturu i informisanje, omladinu i sport i druge oblasti.
 • Podizanje svesti o svim navedenim oblastima, kao i o društvenim problemima poput korupcije, zloupotrebe položaja, konflikta interesa.
 • Istraživanje i razotkrivanje slučajeva kršenja zakona u navedenim oblastima i pozivanje na odgovornost.
 • Tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštavanje o događajima iz navedenih i ostalih oblasti, kao i o aktivnostima privrednih subjekata i nadležnih institucija za koje javnost ima opravdan interes da zna.

PRVI PRVI NA SKALI Statut PPNS Srbija foto Zoran Petrovic

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, organske poljoprivrede, održivog i ruralnog razvoja, ekonomije, privrede, standarda kvaliteta, savremenih tehnologija uključujući transgenu tehnologiju i drugih oblasti;
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije (skupove, uključujući javne, tribine i interaktivna predavanja) u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, organske poljoprivrede, održivog i ruralnog razvoja, ekonomije, privrede, standarda kvaliteta, savremenih tehnologija uključujući transgenu tehnologiju i drugim oblastima;
 • objavljuje rezultate laboratorijskih testiranja za utvrđivanje prisustva genetičkih modifikovacija u semenskom materijalu, biljnom tkivu i gotovim proizvodima (hrani za ljude i hrani za životinje), radi bezbedne ishrane i podsticanja poverenja potrošača;
 • objavljuje podatke iz sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao mreže za izveštavanje o riziku po zdravlje čiji je uzrok hrana ili hrana za životinje, a koji po zakonu moraju biti javno dostupni javnosti u skladu sa načelom transparentnosti.
 • zalaže se za zaštitu položaja potrošača, njihovih prava i obaveza, instrumenata i načine zaštite, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite, pravo i obavezu državnih organa u oblasti zaštite potrošača;
 • zalaže se da u Srbiji postoji regulator za zaštitu prava potrošača koji prati GMO, kao što je Zakonom o genetskom inženjeringu u Nemačkoj osnovana Savezna služba za zaštitu potrošača i sigurnost životnih namirnica (BVL, Bundesamt für Verbraucherschutzund Lebensmittelsicherheit), čiji je jedan od osnovnih zadataka davanje dozvola za različite primene GMO, odnosno kao u Rusiji gde su agenciji za zaštitu potrošača Rospotrebnadzor data prava da preuzme odgovornost u praćenju situacije sa GM materijalom ili upotrebom GMO i kažnjava prekršioce;
 • objavljuje knjige i druge publikacije (štampane, elektronske, audio i video) o pitanjima koja se odnose na poljoprivredu, zaštitu životne sredine, organsku poljoprivredu, održivi razvoj, ruralni razvoj, ekonomiju, privredu, standarde kvaliteta, savremene tehnologije uključujući transgenu tehnologiju i ostalim pitanjima povezanim sa ciljevima Udruženja, u skladu sa zakonom;
 • objavljuje savete stručnjaka: nutricionista, fizioterapeuta, farmaceuta, veterinara, ekologa, agronoma, genetičara, ekonomista i drugih, korisne za zdravlje ljudi i životnu sredinu;
 • prati tehnološka i naučna dostignuća u zemlji i inostranstvu koja su od interesa za uspešan rad Udruženja, obezbeđivanje informacija i podsticanje njihove primene;
 • organizuje volonterske akcije koje su u saglasju sa ciljevima Udruženja;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave oblastima od interesa Udruženja;
 • koristi ustavno pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom;
 • promoviše medijsko stvaralaštvo kao vid jednog od osnovnih ljudskih prava - slobode informisanja;
 • razvija kulturno stvaralaštvo fotografije, afirmiše kreativno primenjene fotografije, promoviše autorska prava fotografa, objavljuje fotografije iz arhiva;
 • razvija građansko novinarstvo – uz poštovanje principa: bitnost i zaštita javnog interesa, tačnost i istinitost, nepristranost, transparentnost, odgovornost, integritet i urednička nezavisnost, pravičnost, izostanak nanošenja štete i vređanja, poštovanje privatnosti, zaštita dece i mladih;
 • zalaže se za zaštitu interesa, dostojanstva i bezbednosti novinara, fotografa, snimatelja, montažera, dizajnera i ostalih medijskih radnika;
 • podstiče građane da aktivno učestvuju u društvenim pitanjima i procesima;
 • populariše razvoj zdravstvene i fizičke kulture - ustavom zagarantovanu zdravstvenu zaštitu;
 • promoviše očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, odgovorno seksualno ponašanje i smanjenje rizičnog ponašanja među mladima koje ugrožava zdravlje;
 • podržava osnaživanje bioloških i srodničkih porodica, podizanje roditeljskih kapaciteta, poboljšanje uslova za brigu o deci i visok stepen podrške i njihove zaštite.
 • zalaže se za potpunu zabranu pušenja na javnim mestima i striktnu primenu zakona kojim se uređuju mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja, nadzor nad sprovođenjem zakona;
 • promoviše prevenciju i lečenje svih oblika hemijskih i nehemijskih zavisnosti, u cilju smanjenja štete koju bolesti zavisnosti donose pojedincu, porodici i društvu u celini, kao i drugih bolesti zavisnosti, kao što su: alkoholizam, zloupotreba i zavisnost od tableta, marihuane, amfetamina, zloupotreba i zavisnost od kompjutera, kockanje i druge.
 • zalaže se utvrđivanje posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice oslobađanja piralena i upotrebe projektila sa osiromašenim uranijumom;
 • promoviše vrednosti Univerzalne deklaracije UNESKO-a o kulturnoj raznolikosti;
 • štiti fundamentalne vrednosti iz Milenijumske deklaracije UN, kao što su: sloboda, jednakost, solidarnost, tolerancija, poštovanje prirode, zajednička odgovornost;
 • afirmiše zavičajnost i digitalizaciju zavičajne građe, čuvanje zapisa lokalne tradicije i kulturne baštine teritorije Srbije, popularisanjem rada zavičajnih fondova, stvaralaca, lokalnih izdavačkih produkcija;
 • bavi se temama koje su prve na skali životnih vrednosti i mogu nas učiniti boljim ljudima.
PRVI PRVI NA SKALI Statut PPNS Kragujevac

Statut udruženja PRVI PRVI NA SKALIZa ostvarivanje svojih ciljeva, portal PRVI PRVI NA SKALI računa na podršku donatora i sponzora, kao i korisnika registrovanih reklamnih usluga - kako predviđa Statut. Unapred smo zahvalni ukoliko nam se obratite na info@prviprvinaskali.com zainteresovani da doprinesete samoodrživosti portala - pripremićemo ponudu i uzvratićemo javljanjem.

 

IZ ANALITIKE GUGLA
POSETIOCI PORTALA: UZRAST I POL

PRVI PRVI NA SKALI Posetioci Uzrast i pol 2021 08 01

ORGANSKE POSETA PORTALA

31. maj 2014. - 31. jul 2021. godine

 • Prikazi stranica: 2.794.190
 • Sesije: 2.111.537
 • Novi korisnici: 1.571.209
 • Zemlje: 201
 • Gradovi: 11.680


Podaci PRVI PRVI NA SKALI www.prviprvinaskali.com

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS