Statut PPNS

Statut PPNS

Misija PPNS

Obaveštavanje građana Srbije o pitanjima od javnog značaja obezbeđivanjem informacija i proizvodnjom sadržaja na multimedijalnom magazinskom veb portalu - među kojima je jedna od ključnih oblasti zaštita životne sredine.

Vizija

Široka mreža korisnika interneta koji raspolažu pouzdanim informacijama sa relevantnog izvora koji štiti pravo građana na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje.

IZVOD IZ STATUTA PPNS

Oblast ostvarivanja ciljeva

Udruženje PRVI PRVI NA SKALI (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obaveštavanja građana Srbije o pitanjima od javnog značaja obezbeđivanjem informacija i proizvodnjom sadržaja na multimedijalnom magazinskom veb portalu.

Oblasti kojima je Udruženje pretežno posvećeno su: zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, prirodnih bogatstava, poljoprivredne proizvodnje, održivog turizma, prirodne i kulturne baštine, nacionalnog nasleđa, istorijskog identiteta, prava potrošača, zdravlja i bezbednosti ljudi, zdrave ishrane, moralnih vrednosti, ličnog i porodičnog integriteta, dobrobiti dece, mladih i bioloških porodica, kao i druge oblasti realizacije ciljeva Udruženja.

Ciljevi udruženja

 • Promocija prehrambenog suvereniteta Srbije.
 • Promocija prava naroda Srbije da demokratski utvrdi vlastite poljoprivredne i prehrambene sisteme bez ugrožavanja prava drugih naroda i životne sredine.
 • Jačanja konkurentnosti srpske poljoprivrede kroz informisanje.
 • Ustavno rešenje da svako ima pravo na pijaću vodu, da svim resursima vode upravlja država i da izvori vode nisu roba podložna tržištu, nego namenjeni održivom vodosnabdevanju i domaćinstvima.
 • Jačanje identiteta "Srbija bez GMO" koji promoviše:

           - pravo građana Srbije da demokratski učestvuju u donošenju odluka vezanih za proizvodnju,       
           promet  i obeležavanje GMO;
           - kapacitete lokalnog, regionalnog i svetskog tržišta proizvoda bez GMO i njihovo povezivanje i 
           saradnju za korišćenje i/ili proizvodnju, preradu, marketing i podršku proizvoda bez GMO;
           - standarde za kontrolu kvaliteta, porekla i sledljivosti proizvoda bez GMO;
           - kontrolu testiranjem prisustva genetičkih modifikacija u semenskom materijalu i gotovim     
           proizvodima (hrani za ljude i hrani za domaće životinje);
           - vođenje registra GMO i proizvoda od GMO;
           - očuvanje poljoprivrede, biosfere, biodiverziteta i plodnosti zemljišta Srbije zabranom kultivacije                   GMO;
           - savez gradova i opština sa usvojenim Deklaracijama o Srbiji bez GMO;
           - uključivanja Srbije (gradova i opština) u evropske Regione slobodne od GMO.

PRVI PRVI NA SKALI Statut udruzenja
 • Promocija domaće organske, integralne i konvencionalne poljoprivredne proizvodnje, kao i malih serija ekskluzivnih i ekološki opravdanih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.
 • Promocija primarne proizvodnje i formiranja prerađivačkih kapaciteta za proizvodnju tradicionalnih proizvode sa oznakom geografskog porekla.
 • Promocija autohtonih, domaćih i odomaćenih sorti poljoprivrednog bilja i proizvodnje sortnog semena.
 • Promocija proizvodnje lekovitog i aromatičnog bilja u kombinaciji sa sakupljanjem samoniklog bilja i šumskih plodova.
 • Zalaganje za čvrsto povezivanje i udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača Srbije i razvoj zadrugarstva.
 • Promocija zahteva potrošača da je hrana visokog nivoa kvaliteta i bezbednosti, da se sprovode standardi za bezbednost hrane duž celog lanca proizvodnje hrane.
 • Promocija fer-trgovine i alternativnih prehrambenih mreža.
 • Promocija kreiranja državne zemljišne politike koja vodi računa prvenstveno o potrebama lokalne zajednice i suprotstavlja se land grabbing-u, kontroli velikih površina zemljišta, u odnosu na male lokalne posede, od strane fizičkog ili pravnog lica.
 • Zalaganje za infrastrukturni i svaki drugi vid razvoja sela, oživljavanje lokalne seoske samouprave, očuvanje stanovništva i razvoj njihovog poseda u seoskim područjima.
 • Monitoring rada institucija nadležnih za zaštitu životne sredine (ekologiju), poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, razvoj, zdravlje, trgovinu, kao i turizam i telekomunikaciju, kulturu i informisanje, omladinu i sport i druge oblasti.
 • Podizanje svesti o svim navedenim oblastima, kao i o društvenim problemima poput korupcije, zloupotrebe položaja, konflikta interesa.
 • Istraživanje i razotkrivanje slučajeva kršenja zakona u navedenim oblastima i pozivanje na odgovornost.
 • Tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštavanje o događajima iz navedenih i ostalih oblasti, kao i o aktivnostima privrednih subjekata i nadležnih institucija za koje javnost ima opravdan interes da zna.

PRVI PRVI NA SKALI Statut PPNS Srbija foto Zoran Petrovic

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, organske poljoprivrede, održivog i ruralnog razvoja, ekonomije, privrede, standarda kvaliteta, savremenih tehnologija uključujući transgenu tehnologiju i drugih oblasti;
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije (skupove, uključujući javne, tribine i interaktivna predavanja) u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, organske poljoprivrede, održivog i ruralnog razvoja, ekonomije, privrede, standarda kvaliteta, savremenih tehnologija uključujući transgenu tehnologiju i drugim oblastima;
 • objavljuje rezultate laboratorijskih testiranja za utvrđivanje prisustva genetičkih modifikovacija u semenskom materijalu, biljnom tkivu i gotovim proizvodima (hrani za ljude i hrani za životinje), radi bezbedne ishrane i podsticanja poverenja potrošača;
 • objavljuje podatke iz sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao mreže za izveštavanje o riziku po zdravlje čiji je uzrok hrana ili hrana za životinje, a koji po zakonu moraju biti javno dostupni javnosti u skladu sa načelom transparentnosti.
 • zalaže se za zaštitu položaja potrošača, njihovih prava i obaveza, instrumenata i načine zaštite, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite, pravo i obavezu državnih organa u oblasti zaštite potrošača;
 • zalaže se da u Srbiji postoji regulator za zaštitu prava potrošača koji prati GMO, kao što je Zakonom o genetskom inženjeringu u Nemačkoj osnovana Savezna služba za zaštitu potrošača i sigurnost životnih namirnica (BVL, Bundesamt für Verbraucherschutzund Lebensmittelsicherheit), čiji je jedan od osnovnih zadataka davanje dozvola za različite primene GMO, odnosno kao u Rusiji gde su agenciji za zaštitu potrošača Rospotrebnadzor data prava da preuzme odgovornost u praćenju situacije sa GM materijalom ili upotrebom GMO i kažnjava prekršioce;
 • objavljuje knjige i druge publikacije (štampane, elektronske, audio i video) o pitanjima koja se odnose na poljoprivredu, zaštitu životne sredine, organsku poljoprivredu, održivi razvoj, ruralni razvoj, ekonomiju, privredu, standarde kvaliteta, savremene tehnologije uključujući transgenu tehnologiju i ostalim pitanjima povezanim sa ciljevima Udruženja, u skladu sa zakonom;
 • objavljuje savete stručnjaka: nutricionista, fizioterapeuta, farmaceuta, veterinara, ekologa, agronoma, genetičara, ekonomista i drugih, korisne za zdravlje ljudi i životnu sredinu;
 • prati tehnološka i naučna dostignuća u zemlji i inostranstvu koja su od interesa za uspešan rad Udruženja, obezbeđivanje informacija i podsticanje njihove primene;
 • organizuje volonterske akcije koje su u saglasju sa ciljevima Udruženja;
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave oblastima od interesa Udruženja;
 • koristi ustavno pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom;
 • promoviše medijsko stvaralaštvo kao vid jednog od osnovnih ljudskih prava - slobode informisanja;
 • razvija kulturno stvaralaštvo fotografije, afirmiše kreativno primenjene fotografije, promoviše autorska prava fotografa, objavljuje fotografije iz arhiva;
 • razvija građansko novinarstvo – uz poštovanje principa: bitnost i zaštita javnog interesa, tačnost i istinitost, nepristranost, transparentnost, odgovornost, integritet i urednička nezavisnost, pravičnost, izostanak nanošenja štete i vređanja, poštovanje privatnosti, zaštita dece i mladih;
 • zalaže se za zaštitu interesa, dostojanstva i bezbednosti novinara, fotografa, snimatelja, montažera, dizajnera i ostalih medijskih radnika;
 • podstiče građane da aktivno učestvuju u društvenim pitanjima i procesima;
 • populariše razvoj zdravstvene i fizičke kulture - ustavom zagarantovanu zdravstvenu zaštitu;
 • promoviše očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, odgovorno seksualno ponašanje i smanjenje rizičnog ponašanja među mladima koje ugrožava zdravlje;
 • podržava osnaživanje bioloških i srodničkih porodica, podizanje roditeljskih kapaciteta, poboljšanje uslova za brigu o deci i visok stepen podrške i njihove zaštite.
 • zalaže se za potpunu zabranu pušenja na javnim mestima i striktnu primenu zakona kojim se uređuju mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja, nadzor nad sprovođenjem zakona;
 • promoviše prevenciju i lečenje svih oblika hemijskih i nehemijskih zavisnosti, u cilju smanjenja štete koju bolesti zavisnosti donose pojedincu, porodici i društvu u celini, kao i drugih bolesti zavisnosti, kao što su: alkoholizam, zloupotreba i zavisnost od tableta, marihuane, amfetamina, zloupotreba i zavisnost od kompjutera, kockanje i druge.
 • zalaže se utvrđivanje posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice oslobađanja piralena i upotrebe projektila sa osiromašenim uranijumom;
 • promoviše vrednosti Univerzalne deklaracije UNESKO-a o kulturnoj raznolikosti;
 • štiti fundamentalne vrednosti iz Milenijumske deklaracije UN, kao što su: sloboda, jednakost, solidarnost, tolerancija, poštovanje prirode, zajednička odgovornost;
 • afirmiše zavičajnost i digitalizaciju zavičajne građe, čuvanje zapisa lokalne tradicije i kulturne baštine teritorije Srbije, popularisanjem rada zavičajnih fondova, stvaralaca, lokalnih izdavačkih produkcija;
 • bavi se temama koje su prve na skali životnih vrednosti i mogu nas učiniti boljim ljudima.
PRVI PRVI NA SKALI Statut PPNS Kragujevac

Statut udruženja PRVI PRVI NA SKALI


Za ostvarivanje svojih ciljeva, portal PRVI PRVI NA SKALI računa na podršku donatora i sponzora, kao i korisnika registrovanih reklamnih usluga - kako predviđa Statut. Unapred smo zahvalni ukoliko nam se obratite na info@prviprvinaskali.com zainteresovani da doprinesete samoodrživosti portala - pripremićemo ponudu i uzvratićemo javljanjem.

STATISTIKA ORGANSKIH POSETA PORTALA
31. maj 2014. - 24. decembra 2020. godine

 • Prikazi stranica: 2.483.312
 • Sesije: 1.855.051
 • Novi korisnici: 1.384.868
 • Zemlje: 199
 • Gradovi: 10.875

PRVI PRVI NA SKALI_Korisnici_uzrast_ pol
Foto: Zoran Petrović

Autor logotipa: Nikola Ilić
Dizajn: Željko Mališić  


Podaci PRVI PRVI NA SKALI www.prviprvinaskali.com

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS