Тakmičenje u visinskim skokovima u vodu

Galerija

SC Park, 18. 7. 2015.
Foto: Aleksandra Vukomanović