Milena Koraćević - Aurora Photography

Galerija

Student druge godine Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
PRVA KLUPSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA FOTO-KLUBA "KRAGUJEVAC"
KG VODIČ KALENDAR DOGAĐAJA U KRAGUJEVCU