Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu 1941-1945

Galerija

MUZEJ 21. OKTOBAR: RATNA SLIKA SRBIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU 
15. februar - 15. mart 2021. godine