Milivoje Obrenović Lija - Karikature, 3D karikature i crteži

Galerija

Izložba - VIŠe od galerije (Politehnička) 
Foto: Milivoje Obrenović Lija (1-27), Slavoljub Radojević (28)