Mali Celus - Kape i maske od lišća

Galerija

CELUS - Centar za likovno usavršavanje i obrazovanje, Kragujevac
2. i 3. 11. 2013.