Arsenal fest 2015, dan treći

Galerija

Arsenal, treće veče... 

Foto: Aleksandra Vukomanović
(za korišćenje fotografija - kontakt)