Promocija časopisa "Bosiljak" (VI broj)

Galerija

Bosiljak - časopis za kulturu Gerontološkog centra Kragujevac, godina VI, broj 6/2015.
Foto: Nemanja Borisavljević