Deponija pepela na lokaciji toplane Energetika

Galerija

Kotlarnica Zastava matična adresa 
Prvoslava Rakovića 4A, 34000 Kragujevac

Foto: 1-2 Energetika; 3-30 PRVI PRVI NA SKALI

IZ ARHIVE PPNS

...Ministarstvo zaštite životne sredine iskoristiće deo prihoda od zajma EBRD za ovaj projekat, u dve tranše. Prva tranša odnosi se na sumu do 14 miliona evra za zamenu kotlova na ugalj novim kotlovima na prirodni gas, a druga podrazumeva do 4 miliona evra za sanaciju deponije pepela...

...Za izradu Plana kvaliteta vazduha iz gradskog budžeta izdvojeno je milion i 200 hiljada dinara, a nakon javne rasprave upućen je na saglasnost Ministarstvu životne sredine.

Na predstavljanju Plana, predstavnici udruženja Ekomar i PRVI PRVI NA SKALI založili su se da sanacija pepela, uz prelazak Energetike na gas, uđe u ovaj dokument Grada koji se prosleđuje Republici, da se i na taj način utiče na rešavanje velikog ekološkog problema u celini. Konsultantska kuća i predstavnici Grada su prihvatili taj predlog.

ENERGETIKА PRELAZI NA GAS I SANIRA PEPELIŠTE, KONAČNO, 14. 5. 2021.

Modenizacija kotlova je samo prva faza projekta koji podrazumeva i rešavanje problema pepelišta, koje naročito utiče na kvalitet života stanovnika u naseljima Pivara i Lekina bara. Radovi na uklanjanju 40.000 tona decenijama nagomilavanog pepela, obuhvaćeni su budžetom za narednu godinu. Saniranje pepelišta, prema rečima gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, počeće u januaru, onog trenutka kada se učita budžet za 2022. godinu.

Prema rečima ministarke zaštite životne sredine Irena Vujović, modernizacija kotlova je samo prva faza projekta, a u drugoj će biti rešen i problem deponije pepela koja se nalazi u kompleksu toplane “Energetika”, za koju se trenutno radi studija. Sa deponije će se ukloniti 40.000 tona pepela decenijama nagomilanog pepela, a novog pepela neće ni biti jer će se ugalj koji ga stvara potpuno izbaciti iz upotrebe. 

UGOVORENA ZAMENA KOTLOVA ENERGETIKE, ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA JE 120 DANA, 6. 9. 2021.

Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!