Možda će se jednom videti koliko sam voleo svoju zemlju i svoj narod - Zarija D. Vukićević

Galerija

Izložba Narodne biblioteke Vuk Karadžić
"Možda će se jednom videti koliko sam voleo svoju zemlju i svoj narod - Zarija D. Vukićević"

Otvaranje, 25. 12. 20220.ARHIVA PPNS: AUTORI I IZDANJA KRAGUJEVCA

ZARIJA D. VUKIĆEVIĆ - TRAGIČNA DEVETSTOPETNAESTA: POVLAČENJE KROZ ALBANIJU
Pripremile: Gordana Vučković i Jasmina Marković

ZARIJA D. VUKIĆEVIĆ - DNEVNIK IZ PRVOG SVETSKOG RATA (2014)
Tomislav Kenjić