Izjava o neaktivnosti - obaveza udruženja bez poslovnih događaja u 2020.

Izjava o neaktivnosti - obaveza udruženja bez poslovnih događaja u 2020.

"Dostavljanjem Izjave o neaktivnosti smatra se da je pravno lice odnosno preduzetnik ispunio obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu".

Ovo je napomena sa sajta Agencije za privredne registre koju je nekoliko hiljada udruženja građana previdelo prošle godine, pa je APR pokrenuo postupke zbog propuštanja dostavljanja ove izjave, a bilo je i sudskih poziva (detaljnije u članku PPNS iz 2020. u čijem je središtu bio Ekološki centar Stanište).

Jovana Dragićević Simeunović, stručni saradnik za finansijsko izveštavanje u APR je pojasnila na naš portal da je obveznik koji u izveštajnoj godini nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imao podatke o imovini i obavezama, dužan da dostavi putem Posebnog informacionog sistema Agenciji za privredne registre - Registru finansijskih izveštaja izjavu o neaktivnosti, potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu i članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja.

Ako obveznik ima podatke o kapitalu, imovini ili obavezama, isti ima podatke za prikazivanje u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, tako da nema osnova za dostavljanje Izjave o neaktivnosti, odgovorila je Dragićević Simeunović.

Izjava o neaktivnosti u 2020. godini predaje se do 1. marta ove godine, pošto poslednji dan roka - 28. februar - "pada" u neradni dan.

Sve informacije o sastavljanju i dostavljanju svih vrsta izveštaja mogu da se pronađu na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) u okviru Registra finansijskih izvestaja u delu Uputstva za dostavljanje finansijskih izveštaja - Vrste izveštaja i njihova sadržina.

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI - DETALJNO SA SAJTA APR

Saglasno Zakonu o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018 - stari Zakon) pravno lice odnosno preduzetnik, koji u izveštajnoj 2020. godini, nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imao podatke o imovini i obavezama, dužno je da do 1. marta 2021. godine, dostavi izjavu o neaktivnosti. Po isteku tog roka, obveznici mogu dostaviti Izjavu o neaktivnosti za 2020. godinu, najkasnije do kraja 2021. godine (uz plaćanje uvećane naknade za javno objavljivanje po osnovu neblagovremenog dostavljanja).

  • Primer blanko dokumenta izjave o neaktivnosti možete preuzeti ovde.
  • Primer popunjenog dokumenta izjave o neaktivnosti možete videti ovde.

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti.

PRILOG: KORISNIČKO UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O NEAKTIVNOSTI

Napomena:

Ako obveznik ne dostavi izjavu o neaktivnosti putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi je u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetna izjava nije dostavljena saglasno starom Zakonu u elektronskom obliku, te da ista neće biti obrađena niti javno objavljena na internet stranici Agencije.

Uz izjavu o neaktivnosti ne dostavlja se dokumentacija iz člana 34. starog Zakona.

Izuzetno, pored izjave obveznik je dužan da dostavi:

  • saglasnost supotpisnika, ukoliko je zakonski zastupnik ograničen supotpisom;
  • dokaz o uplati naknade, ukoliko uplata nije identifikovana do momenta potpisivanja i dostavljanja izjave.

Izjava o neaktivnosti mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. starog Zakona). Izjava koja nije potpisana na navedeni način (npr. potpisana od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Napomena:

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće NexU-APR aplikacije izvrše potpisivanje zahteva i dokumentacije pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Na stranici "Servis desk APR" objavljena su tehnička uputstva za instalaciju NexU-APR aplikacije i uputstva za elektronsko potpisivanje sertifikatima različitih sertifikacionih tela.

Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavljanja i javnog objavljivanja izjave, pravno lice odnosno preduzetnik ne može dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu.

Za javno objavljivanje izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje“ (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti).

Napomena:

Pravno lice odnosno preduzetnik za kojeg je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za 2020. godinu, razvrstano je kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu 2021. godinu.

Ispravna izjava o neaktivnosti upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravnu izjavu o neaktivnosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu izjave o neaktivnosti. Po obaveštenju o utvrđenim nedostacima obveznik mora da postupi u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. Ako obveznik ne otkloni nedostatke, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar.

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se pravno lice odnosno preduzetnik nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2021. godine dostavi potpuno novu izjavu o neaktivnosti.

Obveznici ne mogu dostavljati zamenu izjave o neaktivnosti.


PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari