Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Ekologija

03.11.2019

Kvalitet vazduha - Kragujevac, 2.-7. 11. 2019.

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dom/roditelji/amber-alert-da-li-ces-pomoci-ako-znas-da-mozes.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.htmlO MERENJU ZAGAĐENOSTI VAZDUHA

Info o projektu

PROJEKAT IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality" deo " Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" ima za glavni cilj da omogući nadležnoj nacionalnoj instituciji, Agenciji za zaštitu životne sredine, prikupljanje, ažuriranje i obradu rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha iz državne mreže automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha za potrebe izveštavanja na nacionalnom i EU nivou. Cilj projekta je takođe da za javnost obezbedi prikaz rezultata automatskog monitoringa kvaliteta vazduha, u realnom vremenu, iz državne i lokalnih mreža sa područja Vojvodine, Pančeva i Beograda. Pored Agencije, kao krajnjeg korisnika, u Projektu učestvuju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Projekat je realizovan kao distribuirani sistem sa centralnim serverom u Agenciji za zaštitu životne sredine i odgovarajućim vezama sa centrima postojećih lokalnih mreža u Novom Sadu, Pančevu i Beogradu.

Zakonska osnova Oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji je uređena postojećom domaćom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS” br. 36/09 i 10/13). Njegove odredbe, u oblasti monitoringa i ocene kvaliteta vazduha, preciziraju podzakonska akta: Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS” br.11/10 , 75/10 i 63/13), Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. gl. RS” br. 58/11), Uredba o utvrđivanju zona i aglomeracija (“Sl. gl. RS” br. 58/11 i 98/12).

Mandat Agencija vrši praćenje kvaliteta vazduha u državnoj mreži, saglasno čl. 13. Zakon o zaštiti vazduha. Agencija priprema i objavljuje Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji saglasno čl. 67 Zakon o zaštiti vazduha.

Uspostavljanje državnog sisitema za automatsko praćenje kvaliteta vazduha Agencija za zaštitu životne sredine je prve stanice za automatski monitoring kvaliteta vazduha postavila krajem 2006. godine u Smedervu i Boru. Zaključkom Vlade Republike od 30.08.2008 Agencija za zaštitu životne sredine je određena za odgovornog izvršioca poslova uspostavljanja i operativnog funkcionisanja sistema za automatski monitoring kvaliteta vazduha u Republici Srbiji. Glavni impuls uspostavljanju nacionalnog automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji dao je CARDS projekat “SUPPLY OF EQUIPMENT FOR AIR QUALITY MONITORING”. Ovim EU projektom je donirana oprema za 28 mernih stanica, kalibracionu laboratoriju, analitičku laboratoruju, jedna mobilna stanica i jedno vozilo. Pripremne aktivnosti i veći deo projekta je realizovan u periodu 2008-2010, a okončan je 2011. Pored Agencije za zaštitu životne sredine ključnu podršku projektnim aktivnostima dao je Fond za zaštitu životne sredine. Fond je finansirao pripremu lokacija za postavljanje automatskih stanica, participirao u dogradnji laboratorije za kvalitet vazduha i finansirao nabavku opreme za postavljanje automatskih stanica na lokacijama od interesa a koje nisu bile obuhvaćene donacijom. Ukupna finansijska podrška Fonda za zaštitu životne sredine je uporediva sa EU donacijom.

AUTOMATSKOG MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJIIzvor: Agencija za zaštitu životne sredine

* * *

Prethodnih dana sve češće se govori zagađenju vazduha u Srbiji. Merne stanice svakodnevno prikupljaju podatke o kvalitetu vazduha, a nivo štetnosti možemo pratiti upravo putem naših pametnih telefona.

Zimski period u većim gradovima Srbije često sa sobom nosi i zagađen vazduh. Posledice koje izaziva ovaj ekološki problem često se povezuju sa velikim brojem domaćinstava koji se greju na ugalj, ali i sa starijim vozilima i autobusima koji ne ispunjavaju emisione standarde izduvnih gasova.

Jedan od razloga mogu da budu i fabrike bez odgovarajućih filtera, ali i termoelektrane koje su procenutalno najveći proizođači struje u Srbiji. U prethodnih mesec dana, Niš, Valjevo i Beograd nalaze se među najzagađenijim gradovima Evrope, dok je prestonica zauzela neslavno mesto među svetskim gradovima koji su najviše zagađeni, prema listi AirVisual.

Međutim, kako se dolazi do podataka koji nam pokazuju kvalitet vazduha koji udišemo?

Postoje dve paralelne skale za merenje ovog tipa. Jedna je bazirana na indeksu koji se lako pamti i razume, a druga je direktno merenje koncentracija čestica PM 2.5 koje su prikazane na tabeli od zelene do bordo boje u zavisnosti od indeksa i inteziteta. Na osnovu podataka sajta vazduh.rs, vazduh u Srbiji često se nalazi u crvenoj boji – a posebno tokom zimskog perioda.

Sve podatke o koncentraciji zagađivača i indeksnom kvalitetu vazduha, danas imamo i na našim mobilnim telefonima zahvaljujući namenskim aplikacijama. Sam proces skladištenja i prikupljanja podataka obavlja se uz pomoć mernih stanica (kojih u Srbiji ima oko 40), a koji se kasnije distribuiraju u rebuličke baze, tačnije nacionalne agencije za životnu sredinu iz kojh podatke preuzimaju third-party servisi.

Tom prilikom predstavljamo vam listu najpopularnijih i besplatnih aplikacija uz pomoć kojih je moguće pratiti kvalitet vazduha na određenoj lokaciji. 

  • AirVisual
  • Air Quality Index
  • AirCare

...

Mogu li nas opomene o zagađenju nečemu naučiti?

Iz godine u godinu, slušamo iste vesti o zagađenju vazduha i ekološkim problemima. Sada, kada su nam ovi podaci dostupni nadohvat ruke, i sami se možemo uveriti u štetnost koju nekvalitetan vazduh može da prouzorukuje, kako po okolinu, tako i po naše zdravlje.

Razloge za sve veću koncentraciju štetnih čestica u našoj okolini već odavno vrlo dobro znamo, međutim pitanje je da li smo kao društvo spremni da promenimo ekološku sliku i koliko je država voljna da u tome pomogne? Za sada to nismo pokazali, a pitanje je samo da li će posle biti kasno.

Između aplikacija inače postoje određena odstupanja prilikom merenja, a koja uglavnom variraju zbog vremenskih uslova i drugih fakota koji mogu uticati na merne stanice. Podaci prikazani u realnom vremenu kroz pomenute servise su u velikoj meri tačni.

Marko Crnjanski

KAKO IZMERITI ZAGAĐENOST VAZDUHA U VAŠEM GRADU?

 

Izvori: Netokracija
AirVisual - Kragujevac


STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI KRAGUJEVAC FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano

DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar