Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Saveti veterinara

26.12.2015

Pčelinja vaš (brauloza)

Prvi Prvi na Skali
http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/bombardovanje-1999.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html

Pčelinja vaš (uš) pripada familiji Braulidae. Članovi ove familije se zadržavaju na pčeli da bi od pčela uzeli hranu, ali ne oštećuju direktno pčelu. Inače, ovo oboljenje spada u oboljenja odraslih pčela, tako da je vašljivost okarakterisana po simptomima koje izaziva kao benigno oboljenje.

Braula coeca (pčelinja vaš) ima tri para nogu, telo joj je okruglasto i segmentirano, bele je boje, a noge prominiraju iznad tela.

Pčelinja vaš prezimljuje u košnici. Parenje mužjaka i ženke se odigrava u svim delovima košnice, a naročito na pčelinjim ramovima ili na toraksu samih pčela i to traje od par minuta do jednog sata. Reprodukcija počinje u proleće i završava se u jesen. Ženka polaže jaja na unutrašnju površinu voštanih poklopaca sa medom i to pre zatvaranja tih ćelija. Jaja su elipsoidnog oblika i iz njih izlaze prozračne larve koje buše voštani sloj poklopaca stvarajući nežne, razgranate tunele u kojima se odvija dalji razvoj koji se završava pojavom nimfi. Ovi tuneli se mogu naći i u zidovima ćelija sa ramovima sa medom ili praznim saćem. U toku pravljenja tunela i kretanja u njima, ako larve Braula coeca naiđu na ćelije sa larvama pčela, prolaze kroz pčelinje leglo bušeći ga da bi dospele do voštanog sloja u kome će opet napraviti tunele.

Kako mladim, tako i starijim larvama pčelinje vaši, kao hrana služi mešavina voska i zrna polena. U toku daljeg razvoja larve B. coeca prelaze u stadijum nimfe koje su spljoštenog tela i bele boje.
Bez obzira da li se radi o jakim ili slabim pčelinjim zajednicama, pčelinja vaš se nalazi kako na matici tako i na radilicama i trutovima, s tim što su trutovi za razliku od matica i radilica manje ugroženi što je vezano za način ishrane pčela.

Pčelinja vaš uzima hranu sa jezika pčela u vreme kada one hrane larve. Zbog toga se pčelinja vaš najviše zadržava u blizini glave pčele i njenog ušnog aparata, a naročito ispod gornjih mandibula.
Štete koje nastaju zbog pčelinje vaši u košnicama, zavise direktno od broja ovih parazita u košnici. Ako je broj parazita jako veliki, matica može biti u toj meri uznemirena da smanji polaganje jaja. Pčelinja vaš se veoma brzo kreće i prelazi sa jedne na drugu pčelu.

S obzirom da Braula coeka nije pravi parazit pčele, ona se smatra komensalom.

Međutim, za pčelinju zajednicu ona predstavlja parazita, jer ako se u njoj nalazi u velikom broju utiče direktno na polaganje jaja (smanjuje se broj jaja), i uznemiruje maticu do te mere da ona može čak i uginuti. Takođe i pčele radilice su ugrožene. Saće je promenjeno zbog stvorenih tunela od strane larvi pčelinjih vaši u poklopcima ćelija sa medom. Med gubi vrednost zbog apsorpcije vodene pare (vlage) koja utiče da med postane redak, tečan kada i prskaju poklopci ćelija i med ističe.

Prilikom DIJAGNOZE treba obratiti pažnju na broj nogu, boju i građu tela parazita da ne dođe do greške i dijagnostikovanja varooze kod koje je prisutno četiri para nogu, telo nije segmentirano i noge ne prominiraju.

TERAPIJA se izvodi pre glavne paše i pre zime. Za otklanjanje i uništavanje Braule coecae mogu se primeniti mehanički metodi i hemijski preparati koji dime.

Mehanički metod se primenjuje kada su u pitanju pojedinačne vaši i to naročito kada se nalaze na matici, blagim dodirivanjem drvenim štapićem prethodno umočenim u med.

Međutim, za otklanjanje vaši iz košnice danas se koriste razni hemijski ili drugi dimni preparati i to fenotijazin tablete ili prah. Dimljenje se vrši predveče kada su sve pčele u košnici i kada je spoljna temperetura najmanje oko 10 stepeni C. Pre ubacivanja mlazeva dima, na pod košnice se stavlja beli papir namazan u tankom sloju jestivim uljem. Posle ubacivanja dima, leta košnica se zatvore najmanje 10-15 minuta i zatim se leta otvaraju i izvlači papir sa pčelinjim vašima koji se spaljuje. Dimljenje treba sprevesti najmanje tri puta u roku od 10 dana jer dim ne uništava jaja i larve pčelinje vaši.

Foto: theguardian.com

* * *

Do sledeće objave, za sve što vas interesuje o ovoj temi ili uopšte o domaćim životinjama, ljubimcima - javite se, iskoristite kontakt-formu portala PPNS ili mejl milan.miki.bojovic@gmail.com.

DVM Miki Bojović

miki 2


APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar