Monsanto ne bi trebalo da širi svoju kompaniju uz pomoć javnih para

Monsanto ne bi trebalo da širi svoju kompaniju uz pomoć javnih para

Za hitnu objavu!
Saopštenje CEE Bankwatch Network i CEKOR, Srbija


London - Monsanto, najveći proizvođač semena na svetu i jedan od najistaknutijih promotera genetski modifikovanih (GMO) useva širom sveta, je u poziciji da dobije podršku od 40 miliona američkih dolara javnih para posredstvom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Aprila 2013. godine, EBRD treba da odluči o finansijskim garancijama u vrednosti od 40 miliona dolara za pokrivanje rizika Monsantu u slučaju da poljoprivredne firme ne budu u stanju da plate za seme ili druge agro-hemijske proizvode poručene od ove korporacije. Ova podrška ponuđena je od strane EBRD-a za ugovore koje Monsantno sklopi sa malim i velikim poljoprivrednicima i distributerima u Bugarskoj, Mađarskoj, Rusiji, Srbiji, Turskoj i Ukrajini. (1)

Američka korporacija Monsanto je najveći proizvođač semenskog materijala na svetu, četvrti najveći proizvođač poljoprivredne hemije i kompanija koja je na listi top 500 kompanija u svetu.

„Apsolutno je nečuveno da EBRD planira da s pomoću novca poreskih obveznika podrži giganta koji već dominira globalnim tržištom semena i tržištem poljoprivredne hemije,” komentariše Ionut Apostol, koordinator za EBRD u okviru CEE Bankwatch Network. „EBRD ima zacrtanu misiju da promoviše privatni sektor i konkurenciju u tranzicionim zemljama; kako je onda moguće da se davanje novca jednoj od najbogatijih korporacija na svetu računa kao ispunjavanje ove misije?”

„Još je više zabrinjavajuće da EBRD tvrdi da podrškom širenja Monsanta u našem regionu ona zapravo poboljšava obezbeđenje hrane,” dodaje gospodin Apostol. „Ali model poljoprivrede koji je decenijama promovisan od strane ove korporacije, sa uporištem na herbicide i pesticide, mono-kulture, genetski modifikovane organizme* i marginalizaciji najsitnijih poljoprivrednih proizvođača je upravo model koji smanjuje bezbednost hrane u eri narastajućih nestabilnih klimatskih uslova.” (2)

CEE Bankwatch, zajedno sa 157 nevladinih organizacija širom sveta, ove nedelje šalje pismo upravljačkom telu EBRD-a (3) sa argumentima protiv davanja odobrenja za ovaj paket finansijske pomoći za Monsanto koje poziva banku da iznova proceni svoj pristup bezbednosti hrane, od sadašnjeg naglaska na promociji industrijske poljoprivrede velikih razmera ka podršci održivijim modelima manjih farmi uz podršku očuvanju biodiverziteta. (4)

Finansijska podrška Monsantu je već prošla neke interne procedure EBRD-a, te sada čeka na konačnu potvdu u aprilu 2013. Konačno odobrenje ove linije za pokrivanje rizika podrazumeva glasove predstavnika država koje čine stejkholdere banke, uključujući Sjedinjene države, Australiju, Evropske države i samu EU.


Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Nataša Đereg, direktor
CEKOR, predstavnik CEE Bankwatch Network za Srbiju djnatasa@yahoo.com
0038124523191

Ionut Apostol
Bankwatch EBRD Coordinator
ionut@bankwatch.org 0040721251207

Pippa Gallop
Bankwatch Research Coordinator
pippa.gallop@bankwatch.org 00385997559787


Zabeleške za urednike:

1. Pročitajte o garancijama za Monsanta na stranici EBRD-a

2. Pročitajte više argumenata protiv ovih garancija i o profilu Monsanta

3. Pročitajte pismo koje je poslao CEE Bankwatch Network i 157 organizacija širom sveta, a upućeno je EBRD-u radi protivljenja ovom projektu

4. Preko 100 organizacija širom sveta je kritikovalo viziju EBRD-a o bezbednosti hrane

* EBRD kaže da nijedna njihova finansijska podrška neće otići za GMO, ali uzimajući u obzir istorijske činjenice o Monsantu (pročitati više i ovde) bilo bi od važnosti znati kako sama banka planira to obezbediti.
 

Foto: Bankwatch

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari