The Fundamental Law of Hungary

The Fundamental Law of Hungary

Član 20.

(1) Svako ima pravo na fizičko i mentalno zdravlje.
(2) Mađarska će promovisati ostvarivanje prava navedenih u stavu (1) obezbeđujući da njena poljoprivreda ostane bez ijednog genetički modifikovanog organizma, omogućavajući pristup zdravoj hrani i vodi za piće, upravljajući industrijskom bezbednošću.


Ustav je osnovni zakon države, pravna norma najvišeg nivoa u Mađarskoj. Sadrži najvažnije propise koji se odnose na strukturu i funkcionisanje države. Pošto je Ustav najviša norma, u Mađarskoj ne može da se donese zakon koji stoji u suprotnosti sa njegovim sadržajem. Ustav je temelj mađarskog pravnog sistema. Ovaj ustav i zakonska regulativa su obavezujući za sva lica.

 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari