Uporednopravna analiza o dozvoljenosti proizvodnje i upotrebe GMO

Uporednopravna analiza o dozvoljenosti proizvodnje i upotrebe GMO

Institut za uporedno pravo
Advokatska kancelarija Živković Samardžić

ANALIZA O DOZVOLJENOSTI PROIZVODNJE I UPOTREBE GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA

Propisi, sudska praksa, statistički podaci i lobiji za i protiv GMO u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Evropskoj uniji, Sloveniji i Hrvatskoj i osnovni podaci o GMO u SAD

Beograd, 2012


SADRŽAJ

 • UVOD 4
 • NEMAČKA 5
 • Izvori prava o GMO u Nemačkoj 6
 • Statistika 13
 • Lobiji za i protiv GMO u Nemačkoj 14
 • Praksa 16
 • AUSTRIJA 19
 • Izvori prava o GMO u Austriji 19
 • Statistika 23
 • Lobiji za i protiv GMO u Austriji 25
 • Praksa 26
 • FRANCUSKA 29
 • Izvori prava o GMO u Francuskoj 29
 • Statistika 36
 • Lobiji za i protiv GMO u Francuskoj 40
 • Praksa 43
 • VELIKA BRITANIJA 47
 • Izvori prava o GMO u Velikoj Britaniji 47
 • Statistika 52
 • Lobiji za i protiv GMO u Velikoj Britaniji 55
 • Praksa 58
 • EVROPSKA UNIJA 61
 • Izvori prava Evropske unije o GMO 61
 • Statistika 73
 • Lobiji za i protiv GMO u EU 75
 • Praksa 78
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 82
 • Praksa i osnovne informacije o GMO 84
 • SLOVENIJA 87
 • Izvori prava o GMO u Sloveniji 88
 • Statistika 92
 • Lobiji za i protiv GMO u Sloveniji 93
 • Praksa 95
 • HRVATSKA 96
 • Izvori prava o GMO u Hrvatskoj 96
 • Statistika 107
 • Lobiji za i protiv GMO u Hrvatskoj 109

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari