Vodič kroz EU politike – Životna sredina

Vodič kroz EU politike – Životna sredina

Vodič kroz EU politike – Životna sredina, daje presek stanja politike i propisa EU u oblasti životne sredine sa osnovnim naznakama o stanju u Republici Srbiji. Obuhvaćene su sve najznačajnije grupe propisa: horizontalno zakonodavsto, monitoring atmosferskog zagađenja, zaštita i upravljanje vodama, buka, hemikalije, kontrola industrijskog zagađenja i industrijski rizici, GMO, očuvanje divlje faune i flore, upravljanje otpadom, nuklearna bezbednost i radioaktivni otpad i civilna zaštita. Ukazuje se i na neka osnovna pitanja od značaja za sprovođenje propisa. U prilozima se daju spiskovi najznačajnijih strateških dokumenata EU i Republike Srbije, propisa EU sa kojima je planirano usaglašavanje nacionalnih propisa RS, nacionalnih propisa u oblasti životne sredine i međunarodnih ugovora u kojima jeSrbija članica.

(izvod iz sadržaja)

Genetički modifikovani organizmi (GMO), strana 238
a) Stanje i opšti elementi politike, 238
b) Propisi EU u oblasti GMO, 239
c) Pregled sadržaja propisa EU u oblasti GMO, 242
-Međunarodni ugovori, 242
- Namerno ispuštanje GMO u životnu sredinu, 244
- Ograničena upotreba GMO, 245
- Prekogranično kretanje GMO, 246
- Genetički modifikovana hrana i hrana za životinje, 247
- Označavanje i sledivost GMO i prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, 248
d) Usklađivanje nacionalnih propisa RS sa propisima EU, 248

POJMOVNIK

Genetički modifikovan organizam (GMO)

a) genetički modifikovan organizam je definisan u članu 2, stav 1. Direktive 2001/18/EZ; organizmi dobijeni uz pomoć tehnike genetičke modifikacije iz Priloga I.B Direktive 2001/18/EZ, nisu obuhvaćeni tim nazivom; (Uredba (EZ) br. 1946/2003. o prekograničnom prenosu genetički modifikovanih organizama, član 3. stav 1. tačka 1)

b) organizam čiji je genetički materijal promenjen metodama savremene biotehnologije; (Zakon o genetički modifikovanim organizmima, član 4. tačka 2)

 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari