Neophodan je Savez opština i gradova za Srbiju bez GMO

Neophodan je Savez opština i gradova za Srbiju bez GMO

OCENA VIĐENJA DELEGACIJE EU DA NEDOZVOLJAVANJE PROMETA GMO ZNAČI DA NEMA NAPREDOVANJA NAŠE ZEMLJE U INTEGRACIJAMA

Smatram da EU ne treba da insistira na sprovođenju zahteva u ime i za račun GM kompanija – koje nas indirektno preko SAD, a sada i EU, uslovljavaju sa liberalizacijom Zakona o GMO radi ponovnog prijema Srbije u STO. Tim pre što Srbija nema pristupa fondovima EU za poboljšanje konkurentnosti naše poljoprivrede i neće ih imati ni u narednoj 2015. godini, jer našom ali i EU krivicom nismo akreditovali Upravu za agrarna plaćanja u Šapcu – koja funkcioniše kao organizacioni deo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Posebno treba imati u vidu da je čak i EU, možda zbog "korupcije" njenih činovnika, a formalno zbog zaobilaženja propisanog redosleda postupaka odobravanja pri uvođenju GM krompira namenjenog za proizvodnju industrijskog skroba, a ne za hranu stanovništvu(!), poništila ranije izdatu i godinama u većini zemalja članica EU primenjivanu proizvodnju tog GM krompira.

Takođe, nesporno je da i u evropskom tzv. regulatornom telu postoji "sukob interesa" kod velikog broja članova njihove EFSA (The European Food Safety Authority).

Zar u EU misle da niko ne zapaža dvoličnost tako što se pritiska Srbija – za koju je neizvesno da li će uopšte i kada biti članica EU – da prodaje poljoprivredno zemljište i druge prirodne resurse stranim kupcima i da pokloni nacionalno tržište GM kompanijama, a istovremeno osam država članica EU je otvoreno protiv GMO, dok je Mađarska čak izmenila i Ustav da bi unela novu ustavnu odredbu o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima (čak iz kupcima iz "njihove" EU ) i proizvodnju GMO!

Postavlja se i osnovno pitanje dostupnosti informacijama od javnog značaja: Zašto se u Srbiji ne može dobiti na uvid čak ni Rešenje o imenovanju članova Nacionalnog saveta za biološku sigurnost, koje je imenovao bivši ministar poljoprivrede Dragan Glamočić – poznat kao koautor rada objavljenog u naučnom časopisu u kome se zalaže čak i protiv korišćenja GMO u ishrani stoke (kad su mu bile potrebne naučne reference za izbor u zvanje redovnog profesora!), koji se dolaskom (voljno ili ne?) na funkciju ministra poljoprivrede preobratio u jednog od vatrenijih GMO lobista u Srbiji.

Uostalom, zašto Ministarstvo poljoprivrede i drugi resorno nadležni državni organi ne saopšte kakve su sankcije snosili proizvođači GM soje koje svake godine u promilima otkrivaju poljoprivredni inspektori – ukoliko su prijave protiv njih ikada i procesuirane?

U SITUACIJI KADA SE NE POŠTUJE NI POSTOJEĆI ZAKON O GMO U SRBIJI, KAKO VEROVATI U SPROVODLJIVOST EU ZAKONA KOJI "PODRAZUMEVAJU STROGO TESTIRANJE I ETIKETIRANJE GMO PROIZVODA"?

Očigledno je da EU vrlo striktno kritikuje nesprovođenje onih zahteva koji su u njenom i interesu GM kompanija, ali ista EU nije pokrenula istragu gde su sredstva njihovih poreskih obveznika koja su Srbiji donirana za izgradnju i opremanje Nacionalne laboratorije u Batajnici. Ili, zašto još uvek Uprava za agrarna plaćanja nije akreditovana da prihvati sredstva predpristupnih fondova EU?

ŠTA VALJA ČINITI?

Duboko sam uveren da ovakvi zahtevi EU, a u godini kada je Srbija imala katastrofalne posledice u ljudskim žrtvama, imovini i poslovanju poljoprivrede i privrede zbog elementarnih nepogoda, samo podstiču još veće antievropsko raspoloženje što od Srbije traže da svoje tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, osim što je potpuno otvorila za proizvode iz visokosubvencionirane poljoprivrede EU, poklonimo i GM multinacionalnim kompanijama za plasman njihovih zdravstveno-bezbednosno neispitanim proizvodima od GMO.

Budući da EU proklamuje demokratske principe, bilo bi poželjnije da EU podrži i uvaži demokratski već donetu odluku o zabrani promene Zakona o GMO iz 2009. godine, jer su Deklaraciju protiv GMO za samo godinu dana JEDNOGLASNO usvojili odbornici u 110 opština i gradova od ukupno 168 opština u Srbiji. Time je zaštićeno preko 75% ukupne teritorije na kojoj živi oko 85% ukupnog stanovništva i oko 95% od ukupno 250 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbiji. Zato sada treba pratiti sled događaja, odnosno prvenstveno da li će "naši" poslanici ostati na strani naroda ili će Narodnu skupštinu pretvoriti u Skupštinu čiji "narodni" poslanici ne sprovode volju svojih opština i gradova, već samo direktive lidera koalicionih partija.

Neophodno je sada da predstavnici 110 opština i gradova hitno konstituišu Savez opština i gradova za Srbiju bez GMO, a zatim da taj Savez postane članica Konferencije evropskih regiona bez GMO i da u borbu protiv pritisaka EU (u ime i za račun GM kompanija) uključimo i anti GMO organizacije iz Evrope!

Posebno je značajno da i preostalih 58 opština i gradova čije skupštine nisu razmatrale i donele Deklaraciju o GMO što pre istu razmotre i usvoje, kako bi se i one pridružile većinskoj Srbiji u cilju zaštite zdravlja naše dece i stanovništva kao potrošača, naše poljoprivrede i prehrambene industrije i sveukupnih nacionalnih interesa, jer od uvoza proizvoda koji sadrže GMO Srbija neće imati nikakve koristi već samo štetu koja će se meriti milijardama evra na godišnjem nivou, a dugoročno ćemo izgubiti i nacionalnu samostalnost u obezbeđenju hranom i postati trajno zavisni od GM kompanija.

Foto Miloš Milivojević 


Privremeni sajt KRAGUJEVAC BEZ GMO od 31. maja 2014. godine ima novu, trajnu adresu. Ubuduće, aktuelnosti o GMO pratite na portalu PRVI PRVI NA SKALI, po odeljcima ● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (na srpskombez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)  

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari