Previsoka koncentracija GMO u stočnoj hrani

Previsoka koncentracija GMO u stočnoj hrani

PANČEVO, 27. mart 2014. (TV Pančevo) – U Regionalnoj privrednoj komori održana je tribina o činjenicama i dilemama u vezi sa genetski modifikovanim organizmima na kojoj je govorio profesor doktor Miladin Ševarlić. Genetski modifikovana hrana se već proizvodi u Srbiji, ali valjalo bi da se to ne dozvoli, kao što, uostalom, i zakon predviđa.

Nauka treba da bude u skladu sa prirodom i da je u svrsi čovečanstva, istakao je još Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika. Genetski modifikovani, odnosno izobličeni organizmi, ne mogu da se gaje u prirodi, već u laboratorijama i njihova svrha je da prebacuju gene jedne u drugu vrstu, istaknuto je na tribini o GMO održanoj u Regionalnoj privrednoj komori u Pančevu. Genetski modifikovani organizmi su već prisutni na prostorima Srbije, mada to zakonom nije dozvoljeno.

- Tržište stočne hrane nije pod kontrolom, imajući u vidu izjave direktore pojedinih laboratorija da je sadržaj sojine sačme od genetski modifikovane soje u pojedinim koncentratima i preko 30 posto, a imamo zakon koji ne dozvoljava veći sadržaj od 0,9 odsto. To je nonsens. Ministarstvo redovno dobija te izveštaje, a ništa ne preduzima, što znači da imamo državni kišobran, nad onima koji krše zakon. To je jedinstven primer takvog kršenja zakona i izlaženje u susret multinacionalnim kompanijama da bi obezbedile plasman za svoje proizvode, upozorava profesor Ševarlić.

Genetski modifikovani organizmi su Trojanski konj podmetnut svim koji se bave agrarom, ali i potrošačima.

- Ako imalo postoji razum u ovoj zemlji, treba da znaju da srpska agroprivreda nema nikakvu konkurentsku šansu u segmentu proizvodnje GMO i da tu proizvodnju napuštaju čak i zemlje koje su svojevremeno uvele tu proizvodnju. Čak i Monsanto najavljuje, zbog otpora potrošača, ne samo u Evropi, gde je najžešći, nego i u Americi, da će se prebaciti na novi model, odnosno, da će nastaviti da vrši genetičke manipulacije, ali bez prisustva “round ap”-a i totalnog herbicida, i da će genetičke manipulacije biti “pokrivene” pod organskom proizvodnjom, objašnjava Ševarlić.

Ulazak genetski modifikovane hrane u Srbiju biće velika nepoznanica, a želja proizvođača ove hrane je da prvo zagade semena, a potom i da leče stanovništvo.

- Posledice će snositi države koje dozvole da se koriste ti proizvodi. Prema svim dosadašnjim podacima istraživanja na eksperimentalnim životinjama, u trećoj i četvrtoj generaciji, javljaju se tragične posledice kod potrošnje tih proizvoda. Praktično će države, koje dozvole takvu potrošnju i budu tolerantne, morati da snose troškove lekova. Ovde se u stvari radi o takozvanom agrobiznis trojstvu. Imate prvo GMO, iza toga imate totalne herbicide, koji zagađuju zemljište, vodotokove, biljke i životinje, znači, kompletan ekosistem, i konačno imate potrošače koji konzumiraju te proizvode. I treće, te iste kompanije su prisutne u farmakologiji, znači da proizvode lekove, zaključuje profesor Miladin Ševarlić.

Konvencionalna poljoprivreda je uslov za opstanak života u Srbiji, pa je to razlog više da se genetski modifikovanoj hrani ne dozvoli ulazak na srpsko tržište, zaključio je profesor Miladin Ševarlić, ukazujući na brojne agroekonomsko, ekološke, prehrambeno-zdravstvene i društveno-ekonomske aspekte zbog kojih ne treba GMO proizvodnju pustiti na srpska polja.


RTV Pančevo 

 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari