Primena Zakona o GMO i Zakona o bezbednosti hrane u Srbiji - 23. sednica Odbora za poljoprivredu, 17. 4. 2015.

Primena Zakona o GMO i Zakona o bezbednosti hrane u Srbiji - 23. sednica Odbora za poljoprivredu, 17. 4. 2015.

Petak 17. april 2015.
23. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu


Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na sednici od 17. aprila razmotrio pitanje zadrugarstva, pravilnika i ostalih akata koji utiču na uvoz mesa, mleka i prerađevina i pitanje stočarstva.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva privrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, Direkcije za robne rezerve, Veterinarske komore Srbije, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici Veterinarske stanice Bujanovac.

U okviru prve tačke dnevnog reda, pitanje zadrugarstva, članovi Odbora diskutovali su o izradi novog zakona, pitanju zadružne imovine i revizije zadruga. Predsednik Odbora Marijan Rističević obavestio je članove Odbora da mnoge zadruge traže da se razmotri pitanje zadružne imovine, posebno one koja nije izdvojena iz državne imovine, i založio da se ovo pitanje reši sistemski, donošenjem novog zakona. On je naveo i da zadrugari traže da se izvrši revizija zadruga koje su koristile sredstva iz norveških donacija, zbog izražene sumnje da je bilo zloupotreba.

U raspravi o prvoj tački dnevnog reda, članovi Odbora informisani su o toku izrade novog zakona o zadrugama, za čije je donošenje rok jesen ove godine. Istaknuto je i da će se novim zakonom rešiti pitanje zadružne imovine, kako bi se poljoprivredno zemljište i imovina zadruga kao takvi i upisali. Posebno je naglašena potreba razvoja zadrugarstva u Srbiji i potreba povećanja agrarnog budžeta i njegovo adekvatno korišćenje.

U raspravi o tačkama dva i tri dnevnog reda sednice, članovi Odbora razmotrili su pitanje pravilnika i ostalnih akata koja utiču na uvoz mesa, mleka i prerađevina i pitanje stočarstva sa posebnim osvrtom na probleme u veterini, posebno u osemenjavanju u području sa otežanim uslovima.

Članovi Odbora su informisani o aktivnostima Uprave za veterinu po pitanju kontrole uvoza mesa, o radu Veterinarske inspekcije, posebno o konkretnom slučaju uvoza mesa koje je bilo zaraženo salmonelom.

Razgovaralo se i o osemenjivanju domaćih životinja u selima, gde je veštačko osemenjivanje teže dostupno i gde postoje otežani uslovi rada, radu stočarske službe u čijoj je to nadležnosti, a iznete su i primedbe na pravilnike kojima je veštačko osemenjavanje regulisano.

Raspravljalo se i o stočnom fondu, analazi uvoza mleka, svinjskog i živinskog mesa, uvozu kiselo-mlečnih produkata koji beleži porast u prva tri meseca ove godine.

Razmotrena je i jedna predstavka poljoprivrednika iz mesta Duplje, koja je upućena Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na dalje postupanje.

Nakon rasprave o svim tačkama dnevnog reda, članovi Odbora usvojili su više zaključaka.

Sednici je predsedavao Marijan Rističević, predsednik Odbora.

* * *

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

PPNS/O GMO/PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ

  • PREDAVANJE ’ZA SRBIJU BEZ GMO’ (CIKLUS ’DUŠA PRE ZVEZDA’)
  • SRBIJI NE TREBA GMO - PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ (POLEMIKE)
  • NEISTINE GMO LOBISTA VEĆ PET GODINA U UDŽBENIKU ’BIOLOGIJA ZA OSMI RAZRED’ U SRBIJI

Detaljnije

PPNS/O GMO/SRBIJA 
 


Izvor: Parlament Srbija


GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE PROTIV GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

MMS o PPNS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari