Principi organske proizvodnje

Principi organske proizvodnje

Zakon o organskoj proizvodnji otvara vrata za povećanje površina pod organskom proizvodnjom, smanjenje zagađenja iz poljoprivrede, očuvanje vode i zemljišta.

Zakon je usaglašen sa regulativama Evropske unije, da sertifikovanja obavljaju samo kontrolne organizacije koje je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede.

Postupak uključenja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se na osnovu prijave prizvođača ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji, sa kojom sklapa ugovor, nakon čega počinje period konverzije (prelaska) iz konvencionalne u organsku proizvodnju.

Period konverzije, u zavisnosti od vrste proizvodnje, stepena razvijenosti organskog načina proizvodnje i karakteristike zemlje, može da traje i do tri godine. Proizvođač organskih proizvoda će imati obavezu da u svojoj proizvodnoj evidenciji svake godine obaveštava kontrolnu organizaciju o dinamici proizvodnje useva i o parcelama, a ovlašćene kontrolne organizacije biće dužne da o organskoj proizvodnji Ministarstvu
poljoprivrede jednom mesečno dostave izveštaj, što će državi omogućiti da vodi evidenciju o organskoj proizvodnji.

Organska proizvodnja se ističe kao naša velika šansa, jer nudi priliku seoskom domaćinstvu i malom proizvođaču da obezbedi siguran plasman proizvoda, kao i da svoje proizvode prodaju i pre nego što krenu u proizvodnju.

Naša zemlja ima odlične preduslove za to i dve trećine obradivih površina pogodne su za organsku proizvodnju, ali se koristi svega 0,3% za tu namenu.

Proizvođače je neophodno edukovati o metodama organske proizvodnje, sredstvima za ishranu i zaštitu bilja koja mogu da koriste u organskoj proizvodnji, kako da vode evidenciju o svojoj proizvodnji, načinu skladištenja i transporta organskih proizvoda, povezivanju proizvođača primarnih proizvoda sa prerađivačima, odnosno uključivanju malih i srednjih preduzeća u lanac proizvodnje sertifikovanog proizvoda visokog kvaliteta.

Cilj organske poljoprivrede je proizvodnja zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki održiv način.

Koji su osnovni uslovi za zasnivanje organske poljoprivrede?

 • prostorna izolacija zemljišnih parcela, stočarskih farmi i prerađivačkih pogona od mogućih izvora zagađenja
 • poljoprivredno zemljište čiji je sadržaj štetnih materija ispod maksimalno propisanih dozvoljenih količina (zemljište čiji je sadržaj teških metala i drugih kontaminenata do 50% od propisane maksimalno dozvoljene količine za konvencionalnu proizvodnju)
 • propisani kvalitet vode za navodnjavanje
 • usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje

Koji su nedostaci organske proizvodnje?

 • veće angažovanje proizvođača
 • neinformisanost i nedostatak stručnog znanja
 • manji prinos, u nekim situacijama
 • nedostatak inputa za organsku proizvodnju (sredstva za zaštitu, đubriva, supstrata, semenskog i sadnog materijalana domaćem tržištu)
 • loša infrastruktura i udaljenost od gradskog tržišta
 • veća cena proizvoda iz organske poljoprivrede
 • manja kupovna moć potrošača - proizvod dobijen na tradicionalan način nije proizvod iz organske poljoprivrede

Princ organ proizvodnje

Koji su principi organske poljoprivrede?

Princip zdravlja

Kroz organsku poljoprivredu proizvođač treba da održi i poboljša sopstveno i zdravlje potrošača, zemljišta, biljaka i životinja, kao i planete u celini. Zdravlje biljaka se održava preventivnim merama: izborom vrsta i sorte, plodoredom, mehaničkim i biološkim merama borbe protiv bolesti i štetočina. Zdravlje životinja se održava tako što se metodama uzgoja podstiče prirodni imunitet (ishrana, pristup slobodnim površinama i pašnjacima, izbor vrsta i rasa, higijenski uslovi u objektima i sl.)

Princip ekologije

Sav otpad i nus-proizvodi treba da se recikliraju ili kompostiraju (osim zaraženih biljnih delova, industrijskog i otpada koji nisu organskog porekla.)

Nije dozvoljena upotreba genetički modifikovanih organizama i proizvoda dobijenih iz ili pomoću GMO.
Izbegava se upotreba resursa i sirovina koji nisu poreklom sa proizvodnog gazdinstva.

Princip pravednosti

Organska poljoprivreda se zasniva na poštenom odnosu prema prirodi i opštem okruženju. Zabranjeno je dodavati bilo kakva sredstva koja potrošače mogu dovesti u zadludu u pogledu prave prirode proizvoda.

Princip negovanja i staranja

Važno je očuvati zdravlje sadašnjih i budućih generacija kao i blagostanje ekosistema.

Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2015. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:

 • CONTROL UNION DANUBE d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 21/6
 • ECOCERT BALKAN d.o.o., Beograd, Glavna 13m/III;
 • ETKO PANONIJA d.o.o., Novi Sad, Trg slobode 3;
 • ORGANIC CONTROL SYSTEM d.o.o., Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I;
 • SUOLO E SALUTE BALKAN d.o.o., Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 98;
 • TMS CEE d.o.o., Beograd, Rudnička 2.

Foto: hoorayforlife.com
Autor: Ljiljana Vuksanović, master ing. ratarstva
Izvor: PSSS Kragujevac 

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA KRAGUJEVAC

APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari