Sveta Madžarević, Golub Lazarević - Lužnice kroz vekove

Sveta Madžarević, Golub Lazarević - Lužnice kroz vekove

Sveta Madžarević, Golub Lazarević - Lužnice kroz vekove
Kragujevac : Istorijski arhiv Šumadije : Grad Kragujevac ; Lužnice : Udruženje zavičajaca "Karađorđev put" : S. Madžarević : G. Lazarević ; Stara Moldava : Petrobanat, 2009

Hronika „Lužnice kroz vekove“, Svete Madžarevića i Goluba Lazarevića, dvojice ljudi koji su za Lužnice vezani poeklom i delom, predstavlja svojevrstan dar zavičaju, ispunjenje duga precima i ostavštinu potomcima, s nadom da neguju tradiciju i ne zaborave svoje korene. Široko zasnovana knjiga, na preko 400 strana, predstavlja obilje građe za dalju sintezu istorije sela iz koga su potekli znameniti oficiri, književnici, umetnici, naučnici i lekari – slikar i diplomata Predrag Milosavljević, generali Vladimir Veljković i Vojislav Živanović, pesnik Dragoljub J. Filipović, doktor prava na Sorboni Stevan Glišić, istaknuti lekari i profesori Srećko Đorđević i Slobodan Slavković, gimnazijski profesori, braća Maksimovići, Vojislav i Svetislav, pevač narodnog melosa Dragoljub Lazarević i mnogi drugi.

Dugogodišnje bavljenje novinarstvom i neprekinuta veza sa zavičajem autorima su omogućili da dugo trajanje Lužnica proprate iscrpnim rodoslovima seoskih rodova, prikazom događaja koji su uticali na promene života u selu, tokova modernizacije, razvoja školstva i poljoprivrede. Posebna pažnja poklonjena je učesnicima u brojnim ratovima, sa dobrim ilustracijama i citatima iz dnevnika. Za pohvalu su poglavlja o istorijatu crkve i o nicanju vikend-naselja, a naročito hronološka faktografija događaja u selu između 1944. i 2008. Godine, stvorena na osnovu savremene štampe („Svetlost“, „Večernje novosti“), izveštaja i ličnih saznanja. Na stranicama hronike oslikavaju se svakodnevni život sela, stari i novi običaji, dolasci stranaca, uspesi vrednih zemljoradnika, različite ljudske sudbine... Obraćena je pažnja na bitne događaje i procese u istoriji sela: razvoj putne mreže, elektrifikacija, vodosnabdevanje, zadrugarstvo, pošta, postojanje i gašenje Lužničke banje, kao slika svakidašnjeg nemara. Anegdote i druge seoske dogodovštine osvežavaju tekst, koji je, u najvećoj meri, razumljiv i jasan. Greške koje smo uočili najčešće su dolazile u preuzimanju iz literature, izvan sfera interesovanja i stručnih znanja dvojice autora, poput pomena Lužnica u Kruševačkom pomeniku koji, u stvari, nije vezan za ovo selo, kao što postoji i čuva se zabluda o ranom pomenu Poskurica i Žirovnice, sela iz bližeg okruženja Kragujevca, koja se navodno pominju u Ravaničkoj povelji (1380/1381). Imponuje veliki broj fotografija koje obuhvataju period duži od jednog veka; takođe, i priličan broj faksimila izvornih dokumenata. Sami Lužničani, kao i njihovi srodnici na strani, na vreme su uočili potrebu da se sačuvaju stari zapisi, sećanja, beleške i drugi dokumenti i predmeti vezani za njihovo selo.

Svojim iskustvom, dobrim pristupom i izbegavanjem ličnih strasti, autori su ostvarili delo koje će, po mnogim svojim osobenostima, biti jedno od boljih u svojoj vrsti, naročito u Šumadiji, gde je pisanje „istorija“ sela postalo prilika za lične promocije, domišljanja i laganja, a ne za prikupljanje podataka o prošlosti i savremenosti. Zato ga preporučujemo za objavljivanje i, nadamo se da će, u daljoj istoriografskoj obradi, vremenom, postati okosnica potpune istorije ovog lepog sela u zaleđu Kragujevca.

Dejan Obradović 

Pripremile: Gordana Vučković i Jasmina Marković
Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" - Zavičajno odeljenje 
Obrada: Portal PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI NBVK logotip


NARODNA BIBLIOTEKA I PORTAL PPNS

NASLOVI IZ BIBLIOTEKE

NARODNA BIBLIOTEKA SAJTFB STRANA  
 

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari