Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Autori i izdanja Kragujevca

28.06.2015

’Svetlost’ br. 1 - Kragujevac, 28. jun 1935.

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

POVODOM 80. GODINA OD PRVOG BROJA LISTA "SVETLOST" 

Samo četiri dana od obrazovanja vlade Milana Stojadinovića, u Kragujevcu je izašao prvi broj "Svetlosti", "povremenog lista za društveni i kulturni život", 28. juna 1935. godine. Uredništvo i administracija su bili smešteni u Masarikovoj ulici 3, preko puta ondašnje opštinske zgrade, u skromnoj štampariji Vukašina Jakovljevića. Vlasnik i urednik novog glasila bio je Ljubiša Manojlović, koji je napustio privremeno zaposlenje u Beogradu i došao u svoj rodni grad da se oproba u novinarskom izrazu. Urednici i stalni saradnici u "Svetlosti" bili su: Miloš Jovanović, Živadin˗Živa Đorđević, Aleksandar Panić, Momčilo Simić, Dragi Milenković, Dragoje Đurić, Dušan Dugalić i Miodrag Ivanović ˗ "Tifus".

Iako pod teškim uslovima, novopokrenuto glasilo se opredelilo za beskompromisnu borbu protiv negativnih pojava u društvu, žigosalo nosioce korupcije i ugnjetavanja, zalagalo se za uklanjanje stranog kapitala iz nacionalne privrede i razvoj materijalno˗proizvodnih snaga u interesu svih naših naroda.

Neveliki komplet "Svetlosti" iz 1935. godine pruža mogućnost da se objektivnim merilima stekne reljefna slika o prilikama i atmosferi koje su vladale u jednom, po mnogo čemu, izuzetnom vremenu. Ovo glasilo je na dostojan način potvrđivalo i u novim oblicima obogaćivalo svetlu tradiciju najprogresivnijih listova koji su vršili mnogostranu ulogu u ovoj sredini i kao takvo zauzima zavidno mesto u istoriji jugoslovenske štampe.

SVETLOST

SVETLOST: povremeni list za društveni i kulturni život / vlasnik i odgovorni urednik Ljubiša Manojlović. – God. 1, br. 1 – br. 14 (28. Jun–22. septembar 1935); 1943, jun–god. 63, br. 4 (1997) . – Kragujevac; [Zelengora]; [Jajce]; [Srem]:[b.i.], 1935; 1943-1997. – 42 cm; 49 cm; 47 cm; 36 cm; 49 cm

Državni tužilac zabranio je prodaju lista od 11 broja, ali je list štampan i brojevi 12 i 13 su došli do čitalaca; br. 14 zaplenjen je još u štampariji. Za vreme NOB-a ponovo ga pokreću borci Trećeg kragujevačkog bataljona Prve proleterske brigade. Izdali su br. 1 i 2 na Zelengori juna 1943. god. (kucan na pisaćoj mašini). God. 1944. u Jajcu su izašli brojevi 1 i 2, 1945. brojevi 1 i 2 izašli u Sremu posle oslobođenja 3. januara ponovo je pokrenut sa 11. godištem. Od 1975. uz list izlazi Delegatska svetlost do 1989 . – Podnaslovi: od 1945. List Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta Okruga kragujevačkog; od br. 1 (1947) List Narodnog fronta Šumadije; od br. 14 (1948) List Gradskog odbora Narodnog fronta Kragujevca; od br. 1 (1949) List Narodnog fronta Kragujevačke oblasti; od br. 32 (1950) Organ Narodnog fronta Kragujevačke oblasti; od br. 9 (1952) List za politička i društvena pitanja Šumadije; od 1952. List Sreskog odbora SSRN; od 1958. List za politička i društvena pitanja; od br. 35 (1993) Nedeljni informativni list . – Glavni i odgovorni urednici: od br. 25 (1945) Momčilo Stanković; od br. 4 (1946) Živadin Matijašević; od br. 22 (1946) Toma Radovanović; od br. 37 (1947) Dušan Petrović; od br. 3 (1948) Ljubiša Ristić; od br. 23 (1951) Tomislav Jerinić; od br. 1 (1958) Dimitrije Tadić; od br. 42 (1962) Tomislav Jerinić; od br. 15 (1971) Milorad Đokić; od br. 47/48 (1972) Miladin Vuković; od br. 5 (1973) Miodrag Stojilović; od br. 48 (1974) Života Vasiljević; od br.44 (1975) Miodrag Stojilović; od br. 6 (1983) Miroslav Jovanović; od br. 36 (1995) Danilo Vuković . – Štamparije: od 1945. Štamparija JNOF-a; od br. 28 (1945) Štamparija Narodnog fronta; od 1948. “Svetlost”, Kragujevac; od br. 32 (1954) “Napredak”, Kragujevac; od br. 43 (1960) “Nikola Nikolić”, Kragujevac; od br. 5 (1961) “Glas”, Beograd; od br. 10 (1962) “Politika”, Beograd . – Nastavlja se kao: Nezavisna svetlost = ISSN 0354-7868

ISSN 0039-7059 = Svetlost
32+659(497.11) Svetlost 1935 godina br 1-12

NBKG DIGITAL

NARODNA BIBLIOTEKA SAJTFB STRANA


APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST

PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar