’Na Terazijama treba podići spomenik srpskom vojniku i srpskom volu...’

’Na Terazijama treba podići spomenik srpskom vojniku i srpskom volu...’

SRPSKA VOJSKA U PRVOM SVETSKOM RATU
(brojno stanje, organizacija, formacija i opremljenost)

U sastav divizije I poziva ulazila su četiri pešadijska puka (16 bataljona), jedan poljski artiljerijski puk (šest do devet baterija – ukupno 24 do 36 topova) i jedan konjički puk (tri eskadrona). U njenom sastavu bili su još pionirski polubataljon, telegrafsko odeljenje i pozadinske jedinice i ustanove. Formacijska brojna stanja pešadijskih pukova I poziva iznosila su od 4.421 do 4.453 čoveka, 1.398 u brzometnim artiljerijskim pukovima, 540 u konjičkim pukovima, 585 u dopunskim bataljonima, a u ostalim delovima oko 3.000 ljudi. Formacijsko brojno stanje divizija I poziva punog sastava iznosilo je 25.313 ljudi, 20.500 pušaka i karabina, 20 mitraljeza, 36 topova 75 mm, 5.110 konja, 1.538 volova i 1.645 kola.

ANDRIĆEV INSTITUT: SRPSKA VOJSKA U PRVOM SVETSKOM RATU 

* * * 

Kako se Srbija spremala u proleće 1914. godine za sudbonosne događaje koji će uslediti: Država iscrpljena Balkanskim ratovima i pogođena unutrašnjim sukobom između civilnih i vojnih krugova

...Tek kad je Srbija napadnuta, na posao je vraćen najbolji srpski generalštabni oficir, general Živojin Mišić. Iako heroj balkanskih ratova, on je 1913. na zahtev radikala penzionisan. Ostalo je zapamćen njegov sarkastičan komentar da na Terazijama treba podići spomenik srpskom vojniku i srpskom volu koji je vukao topove, jer oni u ratu dobijaju bitke, a i posle rata isto prođu.

NOVOSTI: SRPSKE SVAĐE UOČI VELIKOG RATA 


ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

PRVI PRVI NA SKALI Podrzite PPNS - Zoran Modli manji

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari