Bahato parkiranje: Policija

Bahato parkiranje: Policija

Neovlašćeno fotografisanje

Član 144

(1) Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

Član 145

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Krivični zakonik

PARAĆIN...Ne postoji zakon ili neki drugi propis koji bi eksplicitno zabranjivao fotografisanje ili snimanje policajaca, tako da načelno, snimanje ili fotografisanje policajaca na javnim površinama, kao i na svim mestima gde nije javno istaknuta zabrana nije protivzakonito.

Policajac nema pravo da zabrani da ih građanin fotografiše ili snima, da naredi da se fotografija ili snimak obrišu, niti da oduzima fotoaparat, kameru ili mobilni telefon kojim je snimak napravljen.

Pravo javnosti da zna utemeljeno je u odredbi člana 51. Ustava Republike Srbije u kojoj se navodi da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju i da svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

KNJAŽEVACNajvažnije od svega jeste, da se ne sme vršiti bilo kakvo ometanje rada policijskih službenika od strane lica koje snima ili fotografiše....

...Svaki javni službenik, pa i policajac, mora da računa na lupu javnosti upravo zbog prirode posla koje obavlja, u interesu te iste javnosti koja ga promatra.

Ono što je važno istaći jeste, da su policajci javni službenici i načelno, snimanje policijskih postupaka ne bi trebalo da predstavlja kršenje njihovih prava, pogotovu što policajci pripadaju grupi "apsolutno javnih osoba" i zbog takvog statusa, u javnosti ne mogu očekivati nivo zaštite privatnosti kao obični građani, odnosno kao druga lica, obični građani koji se kreću ulicama i što je interes javnosti da objavi informacije o njihovom radu veliki i stalan.

...Dakle, pojedinci mogu snimati postupke policije i objavljivati ih čak i na internetu, ali samo pod uslovom da ne postoji obrada ličnih podataka u smislu odredbe ZZPL (obrada podataka osumnjičenog ili trećeg lica koja se nalaze na snimku bez njihovog pristanka) i da se objavljene fotografije ne mogu podvesti pod neki od razloga iz citiranog člana 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Poverenik za informacije Sindikatu srpske policije, 12. 4. 2012.


...Ukoliko osoba koja snima ne ometa rad policije, pa i komunalne policije, snimanje je dozvoljeno. Policijski službenik pa samim tim i komunalni policajac, javni su službenici što znači da je i njihov rad javan - kaže za "Blic" Dragan Žebeljan iz sindikata srpske policije.

Sindikat policije ispravlja komunalce: Snimanje je dozvoljeno, 26. 1. 2015.

NOVI SAD

...Načelno, fotografisanje policajaca nije nezakonito. Policajci nemaju pravo da zabrane da ih slikaju, narede da se obrišu fotografije ili da oduzmu aparat, osim u posebnim okolnostima predviđenim zakonom.

A polazeći od toga i "građani reporteri" i policajci moraju imati na umu nekoliko važnih stvari.

Veoma je važno da se oni koji snimaju uzdrže od bilo kakvog ometanja rada policije. Da se na bilo koji način ne mešaju u obavljanje službene radnje, da ne prekidaju razgovor koji je u toku, da ne postavljaju pitanja policajcu ili osobi koja je "predmet" policijske obrade. Da poštuju uputstva policije koja imaju za cilj bezbednost učesnika događaja, da ni u kom slučaju ne ulaze u restriktivni prostor obležen policijskom trakom….

A još je važnije da policajci znaju da, kao i drugi građani imaju pravo na privatnost, ali samo kad nisu na dužnosti. Dok su na dužnosti njihovo postupanje je pre svega predmet zakona koji utvrđuju i uređuju pravo javnosti da zna a ne zakona koji štite privatnost. Svaki javni službenik pa i policajac mora da računa na to da će njegovo delovanje biti legitiman predmet interesovanja javnosti. Onda kad primenjuje silu, pogotovo.

"Građani reporteri" & (komunalna) policija, 26. 1. 2015.

...U saopštenju poverenika se navodi da je u toku postupka kontrole Komunalna policija kao pravni osnov za snimanje označila Odluku koju donosi gradska skupština kao i Instrukciju Komunalne policije. Šabić je naveo da ti dokumenti ne mogu biti pravni osnov za snimanje, budući da je Ustavom predviđeno da valjan pravni osnov može biti utvrđen jedino zakonom.

Šabić: Komunalna policija Beograda da ne snima građane bez zakonskog osnova, 22. 9. 2016.

...Dešava se vrlo često, da ne kažemo da je to redovna praksa i shvatanje policijskih rukovodioca, tj. oficira za bezbedosti i zakonitost, da je sasvim dovoljno da se naredi da nešto ne sme da se snima ili fotografiše, kao što su razni objekti Vlade, državnih organa, ambasade, konzulati itd. i da se tako onda mora i postupiti. Ali da li će onaj koji radi na obezbeđenju tih objekata zapasti u problem ako nekome "zabrani" ili ne dozvoli slikanje ii snimanje tih javnih objekata, u odsustvu bilo kakvog obeležja ili znaka da je to delo zabranjeno

Šta je potrebno da se ispuni kako bi ta zabrana mogla da bude validna, tj. pravno osnovana?

Postoji jedna osnovna karateristika koja sumira i objašnjava sve. Objekte od strateške važnosti i za koje se donese odluka na osnovu gore navedene Uredbe Vlade RS, a koji imaju istaknut znak zabrane fotografisanja su najjasnije znakovno upozorenje na postojanje te zabrane. Sve drugo nije valjano i može da se kaže da te zabrane nema.

"Neovlašćeno" snimanje i fotografisanje javnih objekata, 11. 4. 2018.

SMEDEREVOPosebni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković objašnjava za RTS da prilikom neovlašćenog fotografisanja i snimanja, a potom i objavljivanja na društvenim mrežama, osoba koja smatra da je oštećena može da podnese privatnu tužbu. Javni tužilac i policija u tom slučaju ne mogu da postupaju po službenoj dužnosti.

Neovlašćeno snimanje i objavljivanje krivično delo, moguća samo privatna tužba, 24. 10. 2018.ZAJEČARFoto: Bahato parkiranje
Izvori: Krivični zakonik; Blic; Insajder; B92; RTS; Fejsbuk; Sektor bezbednosti

BAHATO PARKIRANJE SAJT, FB STRANA, TVITER


ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

PRVI PRVI NA SKALI Podrzite PPNS - Zoran Modli manji

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari