Svetlanа Žunić - Rani i odloženi zdravstveni efekti osiromašenog uranijuma

Svetlanа Žunić - Rani i odloženi zdravstveni efekti osiromašenog uranijuma

PROMOVISANA KNJIGA "RANI I ODLOŽENI ZDRAVSTVENI EFEKTI OSIROMAŠENOG URANIJUMA"

Od otkrića radijacije prošlo je više od jednog veka. Osim za proizvodnju energije i medicinske svrhe, primenu je našla i u proizvodnji nuklearnog naoružanja čija je upotreba obeležila kraj prošlog i početak novog milenujuma. Odgovore na pitanja kakve posledice ostaju nakon korišćenja radioaktivne municije, kako razumeti biološke efekte osiromašenog uranijuma na životnu sredinu i ljudski organizam i šta preuzeti u cilju zaštite, nudi knjiga Svetlane Žunić "Rani i odloženi zdravstveni efekti osiromašenog uranijuma", novo izdanje Medija centra "Odbrana", predstavljeno danas u Domu Vojske Srbije.

- Vojna upotreba osiromašenog uranijuma doprinela je globalnoj kontaminaciji, zbog prenošenja čestica nakon eksplozije projektila vazdušnim putem, što je uticalo na poremećaj ravnoteže svih prirodnih resursa. Najčešće posledice na zdravlje ljudi su poremećaji funkcije tiroidne žlezde, maligna oboljenja i anomalije ploda, istakao je recenzent akademik Ljubiša Rakić, potpredsednik SANU za prirodne nauke, objašnjavajući da posledice nisu zabeležene samo na područjima gde je upotrebljen osiromašeni uranijum, već i na udaljenosti od više hiljada milja.

Autorka knjige smatra da je rezultat korišćenja osiromašenog uranijuma u savremenim nuklearnim ratovima nemerljiva patnja globalnih razmera i da postoje tri mogućnosti, kako se čovečanstvo može ponašati.

- Prvo: nepriznavanje postojanja rizika i posledica upotrebe osiromašenog uranijuma po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Drugo: prihvatanje preteće realnosti sa stavom "Ave, Caesar, morituri te salutant" (u prevodu: "Ave, Cezare, pozdravljaju te oni koji će umreti"). Treće: Studiozno pristupanje analizi rizika i posledica i formiranje strategije za njihovo prevazilaženje. Poslednja opcija je jedina moguća ako se računa na budućnost zemlje i očuvanje zdravlja populacije u trajno izmenjenim uslovima životne sredine.

Pokazatelji do kojih je autorka došla zasnivaju se na obradi autentičnih medicinskih podataka koji su dobijeni analizom stanja pacijenata sa teritorije neposredno izložene osiromašenom uranijumu posle NATO bombardovanja bivših republika SFRJ.

- Zbog ponavljanog bombardovanja geografski obližnjih teritorija Balkana i Persijskog zaliva u periodu 1990. do 2011. na svake četiti godine, milionska populacija u zoni ekspozicije radioaktivnih čestica osiromašenog uranijuma iz vazduha, bila je kontinuirano izložena njegovom radiobiološkom efektu sa mogućnošću trajnog prisustva unutrašnjih izvora jonizujućeg zračenja, imajući u vidu prosečan ljudski vek. […] Primena osiromašenog uranijuma u vojne svrhe rezultuje promenama životne sredine koje se manifestuju empirijski neuobičajenim fenomenima: temperaturnim ekstermima, požarima i promenjenom sejzmičkom aktivnošću. Kontaminacija svih prirodnih resursa, uključujući vazduh, vodu i biosferu uzrok je interne kontaminacije populacije u širokom regionu ekspozicije i to najčešće putem disanja. Rani i odloženi zdravstveni efekti osiromašenog uranijuma nastaju posle udisanja radioaktivnih čestica koje emituju radijaciju. Čestica osiromašenog uranijuma dospevaju i unosom kontaminirane hrane i vode, ili kontaminacijom ozleđene kože, pojasnila je autorka, poručujući još da rastući trendovi malignih i nemalignih oboljenja, kako u Srbiji, tako i u svetu, daju podsticaj za proučavanje negativnih posledica vojnog korišćenja osiromašenog uranijuma.

Urednica izdanja, Mirjana Sandić, istakla je da se knjiga već koristi kao udžbenik na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije i da predstavlja značajan doprinos boljem razumevanju biološkog efekta osiromašenog uranijuma na ljudski organizam. Ona je takođe skrenula pažnju na deo knjige koji je dobro argumentovan apel da se promeni društvena svest, koja bi donošenjem racionalne strategije pomogla da se umanje pogubne posledice osiromašenog uranijuma na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Izvor: Medija centar Odbrana 

DA LI SMEMO DA ĆUTIMO?

Informacije o efektima osiromašenog uranijuma na životnu sredinu i ljudsko zdravlje su oskudne, često zakasnele, zbog toga što je u uslovima upotrebe nuklearnog oružja u pogođenim zemljama bilo gotovo neizvodljivo egzaktno merenje α-radijacije. Za procenu kontaminacije potrebna je sofisticirana oprema, koja u zemljama pogođenim nuklearnim ratom često nije dostupna.

Kako je uranijum prirodni element iz grupe teških metala prisutan je u Zemljinoj kori, pijaćoj vodi i namirnicama, a nalazi se i u ljudskom telu, postavlja se pitanje da li uopšte upotreba municije sa osiromašenim uranijumom može da dovede do nepoželjnih efekata u životnoj sredini ili na zdravlje ljudi.

Brojni podaci iz literature govore u prilog lokalne kontaminacije koja nastaje kao posledica primene osiromašenog uranijuma, imajući u vidu kratak domet α-čestica u vazduhu. U toku eksplozije uranijumskih projektila oslobađaju se oksidi uranijuma, koji se u gasovitom stanju, u obliku mikro i nano-čestica prenose na udaljenosti od više hiljada milja, izazivajući globalnu kontaminaciju. Kontaminacija iz vazduha dospeva u zemljište, vodotokove i uključuje se u lanac ishrane. Ostaci radioaktivne municije ili neeksplodiranih projektila koji sadrže osiromašeni uranijum podležu sporoj koroziji i doprinose kontaminaciji spoljašnje sredine.

Imajući u vidu globalno širenje radijacije, daleko od mesta lokalne vojne upotrebe osiromašenog uranijuma, predložen je koncept prema kome je multisistemsko i multisimptomsko ispoljavanje oboljenja u osnovi medicinskih entiteta kao što su Zalivski i Balkanski sindrom. Ispoljavanje ovih sindroma odnosi se na sve učesnike vojnih akcija u kojima je korišćeno nuklearno oružje sa osiromašenim uranijumom, kao i ukupno civilno stanovništvo sa kontaminiranog područja.

U ovoj knjizi je razmatrana pojava Petkau efekta in vivo, imajući u vidu funkcionalno jedinstvo biosfere i litosfere–atmosfere–jonosfere. Diskusija se delom odnosi na autentične medicinske podatke koji su dobijeni analizom uzoraka oko 500 bronhoalveolarnih lavata pacijenata sa teritorije Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, od čega je bilo 235 pedijatrijski.

Svetlane ŽunićARHIVA PPNS 

SAKRIVENI IZVEŠTAJ O BOMBARDOVANJU OSIROMAŠENIM URANIJUMOM

URANIJUM ZA SRBIJU I KOSOVO 4,5 MILIJARDE GODINA

 • Zatrovan i Dunav
 • Švajcarci plaćali za ćutanje
 • Ozračena hrana

LAŽI FUNKCIONERA UJEDINJENIH NACIJA

 • Klaus Topfer, generalni direktor UNEP-a, naredio je da se od javnosti sklone saznanja o ekološkoj katastrofi u Srbiji bez presedana u evropskoj istoriji
 • Bačeno 9,45 tona nuklearnog otpada
 • Isekli 72 stranice teksta

DECA SE IGRALA NA OZRAČENIM TENKOVIMA

 • Da bi minimizirali nalaze o posledicama koje donosi bačeni uranijum na Srbiju, dozvoljen pristup pogođenim mestima
 • Zabranjena hrana sa Kosova
 • Pentagon priznao korišćenje uranijuma

URANIJUM BACILI NA 112 MESTA

 • Mape ciljeva koje je NATO gađao bombama sa "prljavim" uranijumom dugo skrivane od javnosti
 • Haavisto hteo da se sazna istina
 • Topfer "bombardovan" pitanjima

SMRT PO SRBIJI SEJALI "TEHNIČKOM GREŠKOM"

DETALJNO: EKSKLUZIVNO – AMERIČKI NOVINAR ROBERT PARSONS OBELODANIO "VESTIMA" SAKRIVENI IZVEŠTAJ UN

Sakriveni izveštaj o bombardovanju osiromašenim uranijumom


UPITNIK - TUŽBA PROTIV ZEMALJA NATO: SRBIJA PLAĆA DANAK URANIJUMU?

Šta se sve dešavalo:

 • preko tri milijarde kilograma zemlje je izbačeno iz ležišta
 • potrošili su nam kiseonika svojim naletima koliko sva živa bića u Srbiji potroše za 50 godina
 • otišle su tri tone žive u Dunav
 • otišlo je 160 tone fruorovodonične kiseline
 • piralena je otišlo u Topčidersku reku nekoliko desetina tona
 • udisali smo azot, dioskine, teške metale... niko nas o tome nije obaveštavao, ni tadašnja vlast, ni kasnija nije našla za shodno da nas obavesti o tome, a to je sve visokotoksično
 • iz trafo-stanica (a bombardovana je na Bežanijskoj kosi), oslobađani su polihlorobifenili - a jedan litar zagadi milijardu litara vode; vođen je hemijski rat, a, naravno, na jugu Srbije nuklearni rat. Mi o tome ništa ne znamo...

Moramo matematički tačno da dokažemo šta nam je urađeno. Oni su jednostavno imali genocidnu nameru, ne postoji nikakvo drugo objašnjenje zašto su gađali hemijske industrije i postrojenja, trafo-stanice i energetska postrojenja...Izvor: RTS


PREPORUKA PPNS

UN: SUKOB NA KOSOVU - POSLEDICE NA ŽIVOTNU SREDINU I CIVILNA NASELJA

EKOLOŠKA "ŽARIŠTA" PRONAĐENA U ČETIRI GRADA

Radna grupa za Balkan je utvrdila postojanje četiri ekološka žarišta u četiri oblasti (u Pančevu, Kragujevcu, Novom Sadu i Boru), gde je potrebno preduzeti hitnu akciju. U ovim oblastima je neophodno da se odmah preduzmu mere zaštite sredine i čišćenja ovih oblasti kako bi se izbegle štetne posledice po ljudsko zdravlje, kao i dugoročna šteta na životnu sredinu. U ovu akciju spadaju, između ostalog, čišćenje kanala u Pančevu koji vodi do Dunava, otklanjanje žive koja leži na tlu u Pančevu, dekontaminacija od dioksina i PHB žarišta u Kragujevcu, mere kojima će se obezbediti ispravnost pijaće vode u Novom Sadu, i smanjenje oslobađanja sumpor-dioksida iz rudnika bakra u Boru.

KRAGUJEVAC

Glavni problemi: fabrika "Zastava": opasno visoke koncentracije PHB-a i dioksina na podu farbarske radionice; visoke koncentracije PHB-a oko transformatorske stanice; kontaminirani rezervoari vode; neadekvatno skladištenje i obrada otrovnih otpada. Utvrđeno prisustvo PHB-ova u reci Lepenica.

OSNOVNI ZAKLJUČCI

RGB je identifikovala ekološka "žarišta", a to su Pančevo, Kragujevac, Novi Sad i Bor, gde je neophodno preduzeti hitnu akciju, kontrolu i dalje analize. U svim ovim zonama, identifikovano je zagađenje životne sredine kao posledica sukoba na Kosovu".MILOŠ RAJKOVIĆ - OSIROMAŠENI URANIJUMDATA CONCERNING THE LOCATIONS OF DEPLETED URANIUM ORDNANCE EXPENDED DURING OPERATION ALLIED FORCE - INFORMATION 24 JAN. 2001Napomene (Republički geodetski zavod):

 • Koordinate su u Military Grid Reference System (MGRS) UTM projekcije. Zapis koordinata je specifican, objašnjenje vezano za MGRS je na ovom linku i na ovde.
 • Takve koordinate pretvaraju se u standardne UTM ili WGS (lat, long) koordinate pomoću konvetrora na ovoj adresi.
 • Sa standardnim UTM ili WGS koordinatama na Guglovim mapama mogu da se označe pozicije iz priloga.
 • Lokacije mogu da se pogledaju ovde.

UNEP: DEPLETED URANIUM IN KOSOVO - POST-CONFLICT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 2001.

UN: FINAL REPORT TO THE PROSECUTOR BY THE COMMITTEE ESTABLISHED TO REVIEW THE NATO BOMBING CAMPAIGN AGAINST THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIAPRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari