Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Autori i izdanja Kragujevca

19.12.2016

Miloš Jevtić - Upotreba istorije: razgovori sa Andrejem Mitrovićem

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/bombardovanje-1999.html

Upotreba istorije : razgovori sa Andrejem Mitrovićem
Kragujevac : Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" : FILUM Filološko-umetnički fakultet : Narodni muzej, 2016


Profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti, dr Andrej Mitrović je rođen 1937. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Posle velike mature, godine 1956. Andrej Mitrović je upisao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1961. godine.

Za asistenta Filozofskog fakulteta, na Katedri za opštu istoriju novog veka, Mitrović je izabran 1961. Magistrirao je 1964, radom Aprilski pregovori o jadranskom pitanju na Konferenciji mira 1919. godine, a doktorirao je tezom Delegacija Kraljevine SHS na Konferenciji mira u Parizu 1919-1920. godine. Prošavši sva univerzitetska zvanja, dr Andrej Mitrović je 1980. izabran za redovnog profesora, dok je 1987. imenovan za šefa novoosnovane Katedre za opštu savremenu istoriju.

Profesor dr Andrej Mitrović se specijalizovao na visokoškolskim i naučnim ustanovama u Rimu i Majncu, a boravio je, istražujući istorijsku građu, u naučnim i univerzitetskim institucijama u Bernu, Koblencu, Frajburgu, Minhenu, Hamburgu, Kilu, Beču, Potsdamu, Berlinu, Londonu, Parizu, Cirihu i drugim mestima. Takođe, učestvovao je, zapaženim referatima, na više naučnih skupova u zemlji i svetu.

Do sada je objavio oko 250 naučnih i stručnih radova i knjiga.

Vrlo je cenjen i njegov naučno-društveni angažman. Bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umenosti od 1988; član Udruženja književnika Srbije, Srpskog PEN kluba i Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije. Takođe, bio je više godina glavni urednik Istorijskog glasnika, kao i član redakcija časopisa Gledišta i Marksistička misao. Isto tako, bio je glavni urednik biblioteke Istorija u beogradskom Nolitu i član uređivačkog odbora Istorije srpskog naroda. Za svoj naučni rad, profesor dr Andrej Mitrović je dobio više priznanja, među ostalima i Oktobarsku nagradu grada Beograda, koja mu je 1975. godine dodeljena za knjigu „Vreme netrpeljivih“.

BIOGRAFIJA

Novinar Miloš Jevtić je rođen 1936. godine u Gornjoj Bukovici, kraj Valjeva, u učiteljskoj porodici. Osnovnu školu učio u Gornjoj Bukovici i Vragočanici, gimnaziju u Kamenici i Valjevu, gde je 1954. maturirao. Književnost je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je najpre u Kulturno-prosvetnom veću Jugoslavije. Kasnije je bio, prvo, sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, a potom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. U Radio Beogradu radio od 1974. do 2001, godine, kada je penzionisan.
Jevtić se novinarstvom počeo baviti 1952. godine u valjevskim listovima Napred, Reč omladine (učestvovao u njegovom pokretanju) i Srednjoškolac (bio glavni urednik).

Od dolaska u Radio Beograd, u Drugi program, čiji je bio i glavni urednik osam godina, pokrenuo je jednosatnu emisiju Gost Drugog programa, u kojoj je objavio više od 800 razgovora sa najuglednijim ličnostima kulture, umetnosti i nauke iz Jugoslavije i sveta.

Jevtićeve razgovore objavljivali su mnogi listovi (Telegram, Delo, Nin, Borba, Politika, Oslobođenje, Odjek, Dnevnik i drugi).

Krajem sedamdesetih godina prošloga veka Jevtić je počeo da objavljuje razgovore i u knjigama. Tako je nastala Kolekcija Odgovori. Do sada je u njoj objavljeno 190 knjiga. Jedan deo tih knjiga čine razgovori sa ličnostima srodnih zanimanja (istoričari, istoričari umetnosti, pisci, muzički umetnici, etnolozi, atomski fizičari, bibliotekari, slavisti), dok su u drugim pojedinačno predstavljeni portreti najznačajnijih stvaralaca.

Već odavno je uočeno da nijedan budući, iole ozbiljniji proučavalac druge polovine XX veka u Srba neće moći da kao nezaobilazni izvor mimoiđe kolekciju Odgovori Miloša Jevtića, u kojoj su objavljeni razgovori ovog uglednog novinara s najznajčajnijim umetnicima i naučnicima koji su svojim delovanjem obeležili drugu polovinu XX veka.

Za novinarski rad je dobio više nagrada, među ostalima i Oktobarsku nagradu grada Beograda, Vukovu nagradu Srbije i nagradu "Zlatni beočug", kao i nagradu Radio-televizije Beograd i Udruženja novinara Srbije, koje su mu dodeljene za životno delo.

Na Sajmu knjiga 2006. godine Kolekcija Odgovori proglašena je za najbolju ediciju.

Pripremile: Gordana Vučković i Jasmina Marković
Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" - Zavičajno odeljenje 
Obrada: Portal PPNS 

nbvk 150g


AKTUELNO

NARODNA BIBLIOTEKA I PORTAL PPNS

NASLOVI IZ BIBLIOTEKE

NARODNA BIBLIOTEKA SAJTFB STRANA 

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar