Prvi Prvi na Skali
 • Advertisement
 • Advertisement
 • Advertisement

 
 

Roditelji

07.10.2018

RFZO: Puštena u rad prva info-linija, u narednom periodu i nacionalni kol centar

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/akcije/solidarno-za-miroslava-jovanovica.html http://prviprvinaskali.com/galerija/?Gid=373 http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html

Republički fond za zdravstveno osiguranje pustio je u rad prvu info-liniju na kojoj će zainteresovani građani moći da dobiju neophodne informacije u vezi sa lečenjem dece i odraslih u inostranstvu.

Na brojevima telefona 011/2053-683 i 0700/333-443 građani će u direktnom razgovoru sa operaterima RFZO-a moći da se informišu o potrebnoj dokumentaciji za lečenje u inostranstvu, načinu podnošenja zahteva, o statusu predate molbe, u kojoj je trenutno fazi obrada podnetog zahteva, načinu dostavljanja rešenja...

Info-linija je početak implementacije Nacionalnog kol centra Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i biće njegov sastavni deo, a koji će biti pušten u rad u narednom periodu.

Cena poziva oba telefonska broja (iz fiksne telefonije) je po ceni lokalnog poziva, a radno vreme info-linije je svakog radnog dana od 07:30 do 15:30.

* * *

Nadležnosti

U Republičkom fondu obavljaju se sledeći poslovi:

 1. donosi se statut;
 2. donose se opšti akti na osnovu ovlašćenja iz zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 3. planiraju i obezbeđuju se finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 4. u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planiraju i obezbeđuju se uslovi za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuju sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;
 5. obezbeđuju se finansijski i drugi uslovi za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;
 6. donosi se plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;
 7. donosi se finansijski plan i završni račun Republičkog fonda, u skladu sa zakonom;
 8. zaključuju se ugovori sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom i obezbeđuju sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;
 9. prenose se sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama u skladu sa Zakonom;
 10. obezbeđuje se zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;
 11. obezbeđuje se neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja;
 12. organizuje se obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;
 13. koordinira se rad filijala i Pokrajinskog fonda;
 14. organizuje se i vrši kontrola rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 15. vrši se kontrola sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrola ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 16. ustrojava se i organizuje matična evidencija i vrši kontrola poslova matične evidencije; 
 17. organizuje se i vrši kontrola i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;
 18. obezbeđuje se sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;
 19. vodi se evidencija i prati naplata doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuju podaci sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i drugi podaci vezani za doprinos;
 20. pruža se potrebna stručna pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja i zaštita njihovih interesa po osnovu osiguranja;
 21. donose se druga akta u skladu sa Zakonom i statutom;
 22. obavljaju se poslovi u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem pokretnom i nepokretnom imovinom;
 23. obavljaju se poslovi u vezi sa naknadom štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja;
 24. sprovodi se dobrovoljno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom;
 25. sprovodi se postupak javnih nabavki u ime i za račun Republičkog fonda i davalaca zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom;
 26. vrši se izdavanje isprava o zdravstvenom osiguranju i odgovarajućih obrazaca za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uz naknadu za troškove štampanja;
 27. izrade projekata, analiza i informacija za potrebe sprovođenja zdravstvenog osiguranja;
 28. obavljaju se poslovi interne revizije i koordiniraju aktivnosti za internu reviziju korisnika sredstava Republičkog fonda;
 29. interne kontrole;
 30. obavljaju se i drugi poslovi utvrđeni zakonom, statutom i aktima Republičkog fonda.

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SAJT

* * *

Fondacija "Budi human"

Način rada

Humanitarnu fondaciju "Budi human - Aleksandar Šapić" osnovao je naš proslavljeni vaterpolista i predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić.

Cilj Fondacije je da se pomogne pojedincima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna u Republici Srbiji.

Način rada Fondacije je jedinstven u Srbiji, jer do sada nije postojala ovakva praksa koja omogućava da svi korisnici, u skladu sa motom Fondacije "jednaka šansa za sve" na jednostavan način dođu do potrebnih sredstava, a sa druge strane oni koji daju pomoć u svakom trenutku znaju kako teče akcija i koliko je novca sakupljeno.

To je omogućeno otvaranjem sajta Budihuman.rs na kome svi oni koji potraže pomoć dobijaju svoju stranu, podračun i broj na jedinstvenom, zajedničkom SMS broju 3030.

Novac koji se za određenog Korisnika prikupi, uplaćuje se direktno bolnici ili zdrastvenoj ustanovi koja pruža uslugu. Plaćanje se vrši isključivo preko računa na dospelu fakturu. Novac ne može da se podigne, niti sa njim da dođe u direktan kontakt, ni jedno fizičko lice, pa ni sam Korisnik ili roditelj Korisnika, to jest deteta.

Svaki naš Korisnik ima svoj profil na kome su njegov devizni i dinarski podračun i lični sms broj i sav novac, koji na njega dospe, putem SMS-a ili uplate na račune, može u punom iznosu da iskoristi za svoje lečenje. Fondacija od svake pojedinačne uplate na račune Korisnika Fondacije ne zadržava proviziju.

Na sajtu se svaki dan objavljuju podaci koliko je novca prikupljeno za svakog ko se obratio za pomoć.

Korisnik Fondacije postaje se veoma jednostavno.

Potrebno je da se popuni zahtev i donese potrebna dokumentacija. Nakon provere da li budući korisnik ispunjava uslove potpisuje se ugovor i od tog trenutka počinje sakupljanje sredstava.

Postoji više načina da se korisniku uplati novac:

 • Slanjem SMS poruke na humanitarni broj 3030 - može se poslati SMS poruka sa odgovarajućim brojem za bilo kog korisnika na broj 3030. Vrednost poruke je 200 dinara
 • Uplatom na dinarski račun - svaki korisnik ima svoj posebni dinarski račun na koji se može uplatiti novac
 • Uplatom na devizni račun - svaki korisnik ima svoj posebni devizni račun na koji se može uplatiti novac
 • Uplatom preko interneta - vrši se platnim karticama preko servisa Inteza banke. Novac se može uplatiti maestro, viza i master kard platnim karticama

Svi operateri VIP, Telenor i MTS su se odrekli svoje zarade, a dinarski i devizni računi su otvoreni kod banke Inteza.

Adresa Fondacije je Bulevar Milutina Milankovića 120 D, telefon 011/412-30-30, a radno vreme je od 8 do 16 časova.

Rad Fondacije podržavaju mnoge istaknute javne ličnosti, kao "ambasadori dobre volje".

BUDI HUMAN SAJT, FB STRANA, TVITER 

* * * 

Fondacija "Podrži život"

Misija

Osmeh, radost i bezbrižnost naše dece moguće je osigurati kroz podršku u kriznim situacijama oboleloj i siromašnoj deci, kao i njihovim porodicama.

Mi nismo nemi posmatrači i svesni smo ograničenja koja institucije imaju i zato stvaramo mogućnosti na angažovanju šire zajednice kako bi se osiguralo da humane osobe koje žele da podrže naše napore, imaju mogućnost da to i učine.

Ponosni smo na raznolikost kultura i verovanja svih građana Srbije i duboko verujemo da se svaka razlika može prevazići u istoj želji i htenjima. Zato verujemo da nas te razlike mogu povezati da istrajemo u naporima koje ulažemo.

Svaki pojedinac nam je važan i svaki zadatak nam je prioritet. Verujemo da samo radeći zajedno, možemo ostvariti prava naše dece na bolji život i lepšu budućnost.

Vizija

Budućnost ne možemo da predvidimo, ali uradićemo sve da je imaju sva deca Srbije.

Verujemo u samo jednu budućnost. Budućnost u kojoj deca odrastaju dostojanstveno. Tu budućnost možemo da ostvarimo zajedno stvarajući krug podrške onima kojima je naša pomoć neophodna i potrebna.

Uključenost svih građana, osiguranje je jednakosti i zagarantovanih prava svakog deteta na budućnost bez obzira na materijalni status porodice i društva. Srećna i bezbrižna deca najsigurniji su temelj budućnosti svakog naroda u svetu. Uz istrajnost, podršku, saosećanje i razumevanje cele društvene zajednice, gradimo svakog pojedinca, gradimo i nas same.

Ocenjujući napredak i uz kontinuirani rad, ali i proveru prioriteta, odlučni smo u nameri da našoj deci ostvarimo bolju Srbiju za sve građane.

Ciljevi

Zdrava, srećna i bezbrižna deca su naš jedini cilj.

Ostvarićemo ga kroz unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite dece u Srbiji, sprovodeći različite humanitarne aktivnosti.

Podrška oboleloj deci i njihovim porodicama u cilju lečenja, medicinskog zbrinjavanja i oporavka, promovisanje i unapređenje sistema dečije zdravstvene zaštite u Srbiji, je osnovni cilj naše fondacije.

Budućnost i životne mogućnosti dece u Srbiji, koja nisu odredjena siromaštvom, teškim bolestima, načinom na koji žive, lokacijom, nacionalnošću i veroispovesti, naš je siguran put u zdravo i uspešno društvo.

Mi imamo cilj i na kraju prihvatamo samo jednu nagradu – osmeh i radost na licima onih kojima smo potrebni. Taj osmeh i ta radost nemaju cenu i njihovu vrednost znaju samo oni koji su pomažući drugima, postali ponosni vlasnici mnogo osmeha.

Osnivači i UO

 • Sergej Trifunović
 • Verica Šegan

Upravni odbor

 • Sergej Trifunović – predsednik UO (glumac)
 • Svetislav Basara (književnik)
 • Dragan Jaćimović (alpinista)
 • Žarko Paspalj (košarkaš)
 • Prof. dr Radoslav Božović (sociolog)

PODRŽI ŽIVOT SAJT, FB STRANA, TVITER 


ARHIVA PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

 

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar