Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement
  • Advertisement

 
 

Ekologija

26.09.2018

Projekat ’Odbaciću otpad dok sam još mlad’ započet u Kragujevcu

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/akcije/solidarno-za-miroslava-jovanovica.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns.html

Izveštaj sa faze projekta "Odbaciću otpad dok sam još mlad" ("Youth in haste for no waste") pod nazivom "Zanimivljiva kartografija" realizovane u Kragujevcu 21. septembra

Projekat je na početku obuhvatio analizu stanja i ispitivanje situacije u Kragujevcu radi pripreme aktivnosti koje će biti usmerene ka aktivaciji mladih građana Kragujevca, uzrasta od 15 do 27 godina, u primarnoj separaciji otpada. Ovu populacionu grupaciju obuhvataju učenici srednjih škola i fakulteta u Kragujevcu, kao i mladi koji se nalaze u drugim socijalnim strukturama, zaposleni u organizaciji na teritoriji grada Kragujevca, mlade osobe koje se nalaze na spisku nezaposlenih na Zavodu za tržište rada. Održivost projekta se ogleda u nastavku saradnje između mladih građana Kragujevca i obrazovnih institucija.

Mladi su odabrani kao ciljna grupa koja oslikava sigurne nosioce ekoloških aktivnosti, te one koji su razvojno sposobni za razumevanje potrebe očuvanja prostora u kojem žive. Težnja je da postanu profesinalno adekvatno usmereni na budućnost koju očekuju od društvene zajednice.

Primarni cilj prvog dela projekta je da se detaljno utvrde barijere zbog kojih mladi ne separišu otpad, da se zainteresovane strane uključe u kreaciju krajnjeg izgleda projekta i obezbedi njihov aktivni interes kroz donošenje zajedničkog plana zbog kojeg će i ostati u projektu i podržavati ga u narednim godinama.

Jedan od specifičnih ciljeva projekta je analiza situacije odnosa mladih prema upravljanju otpadom. Pomenuti deo realizovan je putem radionice, prve od dve planirane u projektu. Ciljna grupa u ovoj fazi projekta pod nazivom "Zanimljiva kartografija" bila je grupa od 40 učenika iz dve kragujevačke škole, Prve kragujevačke gimnazije i Politehničke škole. Radionica je realizovana u prostorijama Politehničke škole u terminu od 12 do 15:40 časova, što ukazuje na izuzetnu zainteresovanist učesnika jer je termin rada produžen na zahtev učenika.

Početak radionice bilo je predavanje o istorijatu kartografije, o načinu izrade karata, njihovoj nameni i vrstama karata. Cilj ovog dela aktivnosti sastojao se od usmeravanja učenika ka razmišljanju i iznalaženju načina koji bi im omogućili da putem grafičkog prikaza odrede stepen zadovoljenosti prostora između i oko dve uključene škole adekvatnim brojem posuda za odlagnje otpada. Pružena je mogućnost da daju svoje sugestije za relokaciju ili promenu broja posuda, prema potrebama mladih sugrađana.

Nakon ovog dela u kome su učenici aktivno učestvovali i uključivali se svojim pitanjima i komentarima, usledila je podela učenika na tri grupe. Svaka grupa imala je poseban zadatak.

Zadatak koji je dobila prva grupa bio je da odu do dvorišta i nacrtaju jedan deo i to onaj u kome se nalaze kontejneri i kante za đubre. Dodatni zadatak je bio da deca osmisle na koji način bi oni mogli da utiču na smanjenje otpada u školi. Sa njima je bio jedan od članova projektnog tima.

Druga grupa je imala kartu sa lokacijom dve škole i zadatak da ucrtaju sve kante ili kontejnera na ulici između lokacija ovih škola i drugom bojom da ucrtaju one koje misle da je potrebno dodati. Da bi to uradili morali su da izmere koliko je metara između dve škole i na koliko metara bi trebalo da se stave kontejneri prema potrebama koje su sami uočili. Na korišćenje im je dat pravilnik o postavci kontejnera.

Treća grupa imala je zadatak da nacrta kartu Časovnih zona sveta. Oni su dobili i zanimljivosti iz nekoliko gradova koje su prezentovali na kraju drugog časa. Sve zanimljivosti su u vezi sa zaštitom životne sredine, a na hameru su učenici uradili dve stvari, uz nacrtane kooordinate: učili su o gradovima i uneli su geografski položaj na kartu.

Svaka grupa bila je na svojim zadacima u trajanju od oko 30 minuta, a zatim su se vratili, završili pripremu za prezentaciju i na kraju svoje zaključke izneli ostalim grupama.

Značaj ovakvog rada sa mladima se sastoji u mogućnostima za uticaj na razvoj njihovih ličnosti u kreativnim i misaonim procesima, koji na motivišući način pokreću interesovanja mladih ka novim idejama.Učesnici su pokazali spremnost na samoinicijativu, pokrenuti zajedničkim radom, u očekivanju narednog susreta i daljeg rada na polju zaštite životne sredine.

Tim UnBeso 

EMISIJA STAKLENO ZVONO O PROJEKTUUN BESO SAJT  

PRVI PRVI NA SKALI Baner Un BeSo medijski partneri

PREPORUKA PPNS
ARHIVA PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

 

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar