Članovi EP: Glifosati ne smeju da budu ponovo odobreni za upotrebu

Članovi EP: Glifosati ne smeju da budu ponovo odobreni za upotrebu

PISMO UPUĆENO EVROPSKOM KOMESERU ZDRAVLJA

Gospodine komeseru Andriukaitis,

Mi, članovi Evropskog parlamenta koji pripadamo raznim političkim grupama, smo veoma zabrinuti zbog trenutnog procesa u kojem glifosati mogu biti ponovo odobreni za upotrebu, a to je aktivna supstanca koja se nalazi u herbicidu koji se trenutno najviše koristi u svetu - raundapu.

Trenutno smo svedoci jedne velike nesuglasice između Evropske agencije za sigurnost namirnica (EFSA) i Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) koji pripada Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (STO).

Dok je u martu 2015. IARC utvrdio da su glifosati najverovatnije kancerogeni, i da pripadaju kategoriji 2A, EFSA je na osnovu istraživanja nemačkog Federalnog instituta za utvrđivanje rizika zaključila "da su glifosati bezopasni za čoveka“.

Ne posedujemo ekspertize koje su date, tako da ne možemo u potpunosti da ocenimo naučne argumente koje su predstavile obe strane, što se tiče glifosata, ali smatramo da se nalazimo pred prilično velikim problemom koji hitno treba rešiti.

EFSA tvrdi da postoje dva velika argumenta koja opravdavaju razliku u mišljenju u odnosu na IARC:

 1. broj istraživanja (kako zvaničnih, tako i nezvaničnih)
 2. na osnovu čega se zasnivaju ta istraživanja (aktivne supstance i pesticidi).

Što se tiče prve tačke, EFSA smatra da njena prognoza "uzima u obzir veliki broj dokaza koji su dobijeni zahvaljujući istraživanjima koja IARC nije uradio, što objašnjava razlike u studijama Svetske zdravstvene organizacije.

U pismu od 20. oktobra koje su napisali članovi Evropskog parlamenta, EFSA je uputila preciznije podatke:

"Bazirajući se na genetskim istraživanjima koja uključuju aktivnu supstancu glifosat i uzimajući u obzir sve dostupne podatke, donesen je zaključak da glifosati in vivo ne predstavljaju opasnost u genetskom razvoju. Dakle, nepotrebno je da ova supstanca bude proglašena opasnom kako je naglašeno u pravilniku CLP. Želimo da naglasimo da postoje i nezvanična istraživanja za koje IARC i ne zna, kao što je i rečeno u monografiji 112 IARC-a o glifosatima."

Može se zaključiti da su neobjavljene studije bile baza za EFSA i zahvaljujući njihovoj težini te studije su značajnije od zvaničnih koje je IARC naveo kao primer.

Izuzetno smo zabrinuti zbog takvih uskih vidika jer to omogućava da nezvanična istraživanja nadvladaju i da ozvaniče glifosate kao bezopasnu supstancu, a postoje studije koje dokazuju sasvim suprotno.

Ovakvi postupci nas navode da se zapitamo da li je verodostojnost istraživanja EFSA stvarna.

Zato zahtevamo da sve studije koje postoje budu objavljene i očekujemo da one budu ocenjene bez ikakve pristrasnosti.

Što se tiče druge tačke, EFSA je nedavno izjavila da mora da izrazi određene rezerve u evaluaciji aktivnih substanci jer treba uzeti u obzir i druge komponente. Po zakonu, u istraživanja treba uključiti sve komponente, samim tim što su priznali da su studije izvršene samo na čistoj supstanci, doveli su u pitanje celokupno istraživanje.

Takođe, EFSA je priznala da su istraživanja koja su uključivala i dodatne komponente bila pozitivna in vitro i pokazala da postoji opasnost od kancerogena. Takođe je potvrđeno da je polioksietilen komponenta koja se ponekad koristi uz glifosate i da je sama komponenta otrovnija od glifosata. Međutim, to nije navedeno u zvaničnim studijama AESA iz novembra 2015. godine.

Zabrinjava nas činjenica da neko preduzeće može slobodno da naruči bilo koju supstancu čija su istraživanja bazirana na studiji samo jedne komponente, a ne i propratnih elemenata, kao što je slučaj npr. sa polioksietilenaminom. Još jedan dokaz da države članice ne primenjuju važeći zakon (l’article 4 (3) du Règlement n°1107/2009).

Što se tiče EFSA, žellimo da znamo da li smatrate da se poštuje i primenjuje zakon kada se vrši istraživanja na fitofarmaceutskim proizvodima? Kako mislite da naterate države članice da se pridržavaju zakona?

U zaključku, zabrinjava nas činjenica da glifosati mogu ponovo da dobiju odobrenje za upotrebu, pre nego što je Evropska komisija donela svoju odluku. Već je dokazano da određeni proizvodi koji su na bazi ove supstance mogu teško da oštete organizam. Kao što ste već upoznati, Evropska komisija je trebalo da usvoji još 2013. godine predloge što se tiče supstanci koje negativno utiču na hormonski rad organizma.

Zato vas molimo da ne odobrite ponovnu upotrebu glifosata sve dok:

 • glavne studije koje je izvršila EFSA ne budu objavljene
 • glifosati ne budu ispitani zajedno sa propratnim komponentama
 • Evropska komisija nije utvrdila tačne uzroke i posledice po hormonski rad organizma

Poštovanje,
Mišel Rivasi, potpredsednik partije Zelenih

Uz podršku od sledećih (65) članova:

 • Isabella Adinolfi (EFDD)
 • Marco Affronte (EFDD)
 • Laura Agea (EFDD)
 • Daniela Aiuto (EFDD)
 • Pascal Arimont (PPE)
 • Margaret Auken (Verts/ALE)
 • Guillaume Balas (S&D)
 • Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)
 • Paloma López Bermejo (GUE/NGL)
 • Biljana Borzan (S&D)
 • José Bové (Verts/ALE)
 • Lynn Boylan (GUE/NGL)
 • Klaus Buchner (Verts/ALE)
 • Fabio Massimo Castaldo (EFDD)
 • Ignazio Corrao (EFDD)
 • Rosa D’Amato (EFDD)
 • Dennis de Jong (GUE/NGL)
 • Karima Delli (Verts/ALE)
 • Mark Demesmaeker (ECR)
 • Pascal Durand (Verts/ALE)
 • Stefan Eck (GUE/NGL)
 • Bas Eickhout (Verts/ALE)
 • Peter Eriksson (Verts/ALE)
 • Eleonora Evi (EFDD)
 • Jil Evans (Verts/ALE)
 • José Inácio Faria (ALDE)
 • Laura Ferrara (EFDD)
 • Ana Gomes (S&D)
 • Sven Giegold (Verts/ALE)
 • Jytte Guteland (S&D)
 • Rebecca Harms (Verts/ALE)
 • Martin Häusling (Verts/ALE)
 • Heidi Hautala (Verts/ALE)
 • Maria Heubuch (Verts/ALE)
 • Anja Hazekamp (GUE/NGL)
 • Yannick Jadot (Verts/ALE)
 • Benedek Jávor (Verts/ALE)
 • Eva Joly (Greens/EFA)
 • Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)
 • Karin Kadenbach (S&D)
 • Kateřina Konečná (GUE/NGL)
 • Merja Kyllönen (GUE/NGL)
 • Jean Lambert (Verts/ALE)
 • Philippe Lamberts (Verts/ALE)
 • Ulrike Lunacek (Verts/ALE)
 • Maria Noichl (S&D)
 • Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)
 • Gilles Pargneaux (S&D)
 • Piernicola Pedicini (EFDD)
 • Pavel Poc (S&D)
 • Terry Reintke (Verts/ALE)
 • Bronis Ropé (Verts/ALE)
 • Mari Saarteinen (Verts/ALE)
 • Jordi Sebastià (Verts/ALE)
 • Molly Scott Cato (Verts/ALE)
 • Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)
 • Bart Staes(Verts/ALE)
 • Dario Tamburrano (EFDD)
 • Keith Taylor (Verts/ALE)
 • Estefania Torres Martinez (GUE/NGL)
 • Claude Turmes (Verts/ALE)
 • Ernest Urtasun (Verts/ALE)
 • Marco Valli (EFDD)
 • Marco Zanni (EFDD)
 • Marco Zullo (EFDD)

Izvor: Michele Rivasi
Foto: Huffington post 

Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA

mms-ppns baner

ppns - modli

PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/STRANI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOMAĆI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

PPNS/O GMO/PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ

 • PREDAVANJE ’ZA SRBIJU BEZ GMO’ (CIKLUS ’DUŠA PRE ZVEZDA’)
 • SRBIJI NE TREBA GMO - PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ (POLEMIKE)
 • NEISTINE GMO LOBISTA VEĆ PET GODINA U UDŽBENIKU ’BIOLOGIJA ZA OSMI RAZRED’ U SRBIJI

Detaljnije

GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE PROTIV GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari