Slučaj Telekom i nepostojeća vlaga - dve godine suđenja za pravo na zamenu telefona

Slučaj Telekom i nepostojeća vlaga - dve godine suđenja za pravo na zamenu telefona

Kad nam se pre tačno dve godne javio potrošač da ne može da ostvari pravo na zamenu pokvarenog telefona, za koji je ovlašćeni Telekomov servis tvrdio da je oštećen od vlage i odbio reklamaciju, niko nije sanjao da će zbog ovog slučaja biti vođen maratonski sudski spor, u kojem će Telekom na sve moguće načine pokušati da izbegne da uradi jednu prostu stvar – zameni kupcu pokvaren telefon. Konačno, odlukom Višeg suda, to je morao da uradi. Posle dve godine!

Kao najčešći razlog odbijanja zamene telefona, potrošači se žale da je to – vlaga, za koju su, navodno, sami krivi. Ne pomaže puno ni to što na telefonu nema tragova vlage niti bilo kakvih tragova tečnog oksida u trenutku kada je predat na reklamaciju. Upravo se to dogodilo potrošaču sa kojim je naš pravni tim krenuo u sudski spor protiv Telekoma. Kvar na potrošačevom telefonu, utvrđeno je tokom suđenja uz pomoć sudskih veštaka, nastao je zbog kvara matične ploče, i nikakvim drugim uticajem potrošača na to. Da su stvari jednostavne, već davno bi bila promenjena matična ploča ili potrošaču dat u zamenu novi telefon, ali ta prokleta vlaga, izmišljena i kasnije podmetnuta kao lažni dokaz dovela je tuženog, Telekom, do sudske odluke da zamenu konačno izvrši i plati sve sudske troškove nakon dve godine.

Pokretanje tužbe umesto prostog poštavanja Zakona o zaštiti potrošača

Naime, 25. januara 2013. ovaj potrošač nam se prvi put obratio. Nije mogao da ostvari pravo na reklamaciju na nov telefon u ovlašćenom servisu Telekoma, ProMobi Servisni centar d.o.o, zbog tvrdnje servisa da je telefon oštećen od vlage rukovanjem potrošača. U više navrata smo pokušali u kontaktu sa Telekomom da pomognemo zaštitu potrošačevih prava na zamenu ili opravku bez dodatnih troškova za porošača. Nismo naišli na zadovoljavajuć odgovor.

Budući da je potrošač bio uveren da nije prouzrokovao nikakvu vlagu, te da nov telefon više nije mogao da se upali uprkos pravilnom rukovanju i održavanju aparata, a što je utvrdio i sudski veštak, pokrenuli smo tužbu protiv Telekoma, sa jedinom preostalom mogućnošću – da sudski dokažemo da je reč o kvaru na koji potrošač nije uticao, te da tako obezbedimo zaštitu potrošačevih prava na nov aparat.

Telekomova laža i paralaža

U toku maratonskog suđenja, Telekom je pokušao da preko ovlašćenog servisa, ProMobi Servisni centar d.o.o, podmetne lažne dokaze: fotografije telefona stvarno oštećenog vlagom, koji uopšte nije bio aparat našeg potrošača! Sud je to utvrdio.

Potom, tuženi je zatražio i da se u svojstvu umešača pozovu uvoznika brenda Samsung "Roaming Electronics d.o.o" i "ProMobi". "Roaming Electronics" se nije pojavio na ročištu, iako je uredno pozvan, dok je "ProMobi" izjavio da ne želi da stupi u parnicu kao umešač na strani tuženog.

Konačno, doneta je prvostepena presuda kojom se nalaže Telekomu da potrošaču zameni telefon.

Međutim, Telekom se žali! Vreme prolazi, troškovi se nagomilavaju, predmet stiže do višeg suda koji, konačno, potvrđuje presudu prvostepenog suda i potrošač, konačno, posle dve godine suđenja dobija nov telefon, a Telekom pokriva troškove svog pokušaja da to izbegne.

Prokleta vlaga

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se potrošačima odbija reklamacija, odnosno, zahtev za novi telefon, već se ustalilo kao praksa – jeste vlaga. Ovo iskustvo ima ogroman broj potrošača.

Pod dejstvom različitih spoljašnjih uticaja, bilo nagla promena temperature iz hladnog u toplo, ili duža izloženost niskim temperaturama, ili polivanje telefona, u aparat može ući vlaga. Praksa je da u tom slučaju trošak opravke pada na teret vlasnika aparata i garancija se ne priznaje. Međutim, poslednjih godina vlaga je tako postala zgodan način da se izbegne opravka ili zamena telefonskog aparata u garantnom roku, da je počela i da se zloupotrebljava lažnim tvrdnjama ovlašćenih servisera da postoji i tamo gde je nema. Gornji slučaj je jedan od njih, a pritisnuti sudom, posegnuli su čak i za podmetanjem lažnih dokaza.

Vaša prava

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača, kupovinom aparata od 22. septembra 2014. pa na ovamo, potrošač ima pravo da prilikom reklamacije bira da li želi opravku, zamenu, povrat novca ili umanjenje cene. Obratite pažnju da li vam je trgovac na rekamacionom listu ponudio jasno odvojene ove četiri mogućnosti koje sami birate.

Prvih šest meseci od kupovine aparata, teret dokazivanja nesaobraznosti robe je na trgovcu. Nakon tog perioda, pa do isteka dve godine garancije, potrošač je taj koji mora da dokazuje nesaobraznost.

Izvor: potrosac.info

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari