Kragujevac pristupa izradi Programa zaštite životne sredine 2023-2033

Kragujevac pristupa izradi Programa zaštite životne sredine 2023-2033

Gradsko veće Kragujevca predložilo je odluku o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada od 2023. do 2033. godine za dnevni red sednice Skupštine zakazane za petak 24. jun.

Grad pristupa ovoj izradi radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine i utvrđivanja i sprovođenja ekološke politike na teritoriji grada.

Cilj Programa je izrada sektorskog strateškog dokumenta kojim se u oblasti zaštite životne sredine u gradu Kragujevcu definišu moderne javne politike zaštite životne sredine i razvoja grada Kragujevca, uz racionalnu upotrebu prirodnih resursa, navedeno je u materijalu za sednicu.

Predviđeno je da program sadrži:

  • opis i ocenu stanja životne sredine na teritoriji grada Kragujevca;
  • osnovne ciljeve i kriterijume za sprovođenje zaštite životne sredine u celini, po oblastima i prostornim celinama sa prioritetnim merama zaštite;
  • uslove za primenu najpovoljnijih privrednih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i drugih mera za održivi razvoj i upravljanje zaštitom životne sredine;
  • dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
  • nosioce, način i dinamiku realizacije;
  • sredstva za realizaciju.

Za izradu Programa biće angažovano pravno lice koje je u prethodnih pet godina izradilo najmanje tri dokumenta javnih politika za lokalne samouprave sa najmanje 100.000 stanovnika i koje u radnom odnosu ima najmanje pet zaposlenih ili angažovanih lica iz obrazovno-naučnog polja (prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka, od kojih najmanje dva lica sa zvanjem doktora nauka).

Izabrano pravno lice za izradu imaće obavezu da dostavi Nacrt programa u roku od četiri meseca od dana zaključenja ugovora, predvidelo je Veće.

Gradska uprava za poslove zaštite životne sredine obezbediće neophodne podatke za izradu Programa, izabraće najpovoljnijeg ponuđača i kontrolisaće izradu.

Uprava će na zvaničnoj internet prezentaciji Grada i druge primerene načine da obavesti javnost o početku rada na pripremi Programa u roku ne dužem od sedam dana od dana početka izrade. Uz to, biće u obavezi da omogući učešće stručne i zainteresovane javnosti u procesu konsultacija koje sprovodi tokom izrade, što će biti propisano javno dostupnim aktom.

Sledeća obaveza Uprava je da Nacrt programa uputi Gradskom veću u roku ne dužem od pet dana od dana prijema, radi sprovođenja javne rasprave koja ne može da traje kraće od deset dana.

ARHIVA PPNS "VRATI DAH PRIRODI – POSADI DRVO" - PREDLOG AKCIJE GRADA KRAGUJEVCA

’Vrati dah prirodi – posadi drvo’ - predlog akcije grada Kragujevca
U obrazloženju Veća navedeno je da jedinica lokalne samouprave donosi Program zaštite životne sredine kao dokument javne politike u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima, planom razvoja lokalne vlasti i Statutom Grada.

Pošto u Kragujevcu ne postoji strateški dokument u oblasti zaštite životne sredine, niti je usvojen nacionalni program zaštite životne sredine, ovaj Program biće izrađen u skladu sa Planom razvoja grada Kragujevca, a ukoliko bude donet Nacionalni program zaštite životne sredine, izvršiće se usaglašavanje Programa.

Nacrt ove odluke u skladu je sa više zakona - o zaštiti životne sredine, o planskom sistemu Republike Srbije i o lokalnoj samoupravi (prilozi članka).

Kao predstavnik predlagača na sednici će se obratiti Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine.

Izvor: Grad Kragujevac
Obrada: Prviprvinaskali.com

PRILOZI PPNS

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
ZAKON O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
STATUT GRADA KRAGUJEVCA PLAN RAZVOJA GRADA KRAGUJEVCA ZA PERIOD 2021-2031


ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA


PREPORUKA PPNS

SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUBMIKSKLAUD 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari