Vlasti ne koriste namenski deo prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta

Vlasti ne koriste namenski deo prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta

„Finansiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja u Srbiji – izazovi i perspektive u kontekstu EU integracija“ nova je publikacija u izdanju EC „Stanište“.

Ovo izdanje sačinjeno je iz tri dela. U prvom delu je Budimir Babić (Ekološko udruženje „Avalon“) pisao na temu sociologije sela i krize ruralnih zajednica. U drugom delu je tekst Stefana Šipke (Centar za evropske politike), o tome šta je Zajednička poljoprivredna politika EU, kako je nastala, koje su njene ključne karakteristike, kako se finansiraju poljoprivreda i ruralni razvoj u EU, kakav je uticaj na poljoprivredu u Srbiji i proces pristupnih pregovora, i na kraju, šta je IPARD. U trećem delu je istraživanje Dejana Maksimovića iz EC „Stanište“ o tome kakvo je trenutno stanje finansiranja poljoprivrede u Srbiji, koliko se sprovode odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o podsticajima u poljoprivredi.

Ova oblast je u Srbiji u značajnoj meri neuređena, opterećena brojnim i velikim problemima i izazovima, od kojih su najznačajniji sledeći:

 • Gotovo polovina novca od zakupa poljoprivrednog zemljišta ne troši se na mere zaštite, uređenja i korišćenja zemljišta, što je zakonom obavezno, već se troši nenamenski, na potrebe koje nisu u vezi sa poljoprivrednim zemljištem. Ovo je primetno na svim nivoima, u kontinuitetu tokom perioda od nekoliko godina.
 • Oko polovine opština i gradova nema lokalne programe poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, ili nema rashode u okviru pomenutog programa. Većina organa vlasti nema izveštaje o sprovedenim merama i rashodima u oblasti poljoprivrede, iako je to zakonom obavezno.
 • Zbirni iznos domaćih podsticaja poljoprivredi i ruralnom razvoju iz budžeta sa svih nivoa, višestruko je niži od iznosa koji države članice EU za iste namene mogu dobiti iz budžeta EU.
 • Povrh toga, domaći propisi često nisu međusobno dovoljno usaglašeni, ili se ne sprovode dovoljno, ili su neusaglašeni sa evropskim.

Više detalja o ovim temama, kao i preporuke o tome kako se problemi mogu prevazići, možete da pročitate u knjizi "Finansiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja u Srbiji".

Knjiga je objavljena u okviru projekta „Banatska platforma – za učešće lokalnih zajednica u pregovorima Srbije i EU“

ANIMACIJA O FINANSIRANJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOUO Staništu

Misija i ciljevi

Unapređenje odnosa lokalnih zajednica prema životnom okruženju – kroz aktivnosti u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, strateškog planiranja i razvoja lokalnih politika, poljoprivredne proizvodnje i ekološkog turizma, edukacije i savetovanja, upravljanja prirodnim dobrima, upravljanja otpadom, energetske efikasnosti, međunarodne saradnje i socijalne ekologije, kroz negovanje solidarnosti, lokalnog demokratskog, međusektorskog, interkulturnog dijaloga i drugih vrednosti civilnog društva, naročito u ekonomski nedovoljno razvijenim područjima, među mladima i drugim ugroženim i marginalizovanim grupama.

Delatnost i aktivnosti

 • Izrada i realizacija projekata u različitim oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja i poljoprivredne proizvodnje.
 • Istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničko-tehnološkim i društvenim naukama.
 • Organizovanje edukativnih i stručnih skupova – konferencija, treninga, savetovanja, seminara, ekoloških kampova, studijskih poseta, kao i kampanja javnog zagovaranja, tribina i drugih društvenih veština.
 • Izdavanje biltena, časopisa, knjiga i drugih publikacija.
 • TV i radio produkcija i druge elektronske publikacije.

EC STANIŠTE SAJT, FB STRANA, JUTJUB 


ARHIVA PPNSPRVI PRVI NA SKALI Ostavimo zemlju nasihe predaka nasoj deci bez GMO
PREPORUKA PPNS

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

DetaljnijePPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari