Autor Deklaracije ’Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji’ - prof. dr Miladin M. Ševarlić

Autor Deklaracije ’Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji’ - prof. dr Miladin M. Ševarlić

BIOGRAFIJA

Prof. dr Miladin M. Ševarlić je specijalni savetnik u Ekonomskom institutu.

Rođen je 1949. u Čačku. Agrarni je ekonomista, redovni profesor za užu naučnu oblast Ekonomika poljoprivrede (predmeti: Ekonomika poljoprivrede, Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi, Svetska poljoprivreda i prehrambena bezbednost, Savetodavna služba u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ekonomika seoskog turizma, Agrarna i ruralna politika) i šef Katedre ekonomike poljoprivrede i tržišta na Institutu za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Septembra 2012. godine promovisan je u počasnog profesora Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta (VolGAU).

Samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavio je u zemlji i inostranstvu više od 280 bibliografskih jedinica, među kojima i tri izdanja udžbenika Ekonomika poljoprivrede, dve nacionalne strategije razvoja poljoprivrede (1982, 1999), četiri makroekonomska rešenja priznata na nacionalnom nivou, poglavlja u 20 monografija, više od 130 naučnih i 40 stručnih radova, 35 studija i programa... Publicistički opus profesora Ševarlića čini i više od 350 uvodnika, intervjua, stavova, polemika, izjava i drugih vidova nastupa o temama iz oblasti agroekonomije u sredstvima javnog informisanja u zemlji i inostranstvu. Održao je više od 100 predavanja na seminarima i drugim skupovima u zemlji i pet predavanja po pozivu u inostranstvu. Konsultant je većeg broja firmi I asocijacija iz sektora agroprivrede.

Bio je mentor ili član komisija za ocenu prijave i odbranu više od 70 diplomskih radova, 24 magistarske i master teze i 12 doktorskih disertacija, kao i predsednik ili član više od 30 komisija za izbor u nastavna i naučna zvanja u zemlji i inostranstvu. Član je Uređivačkog odbora vodećeg nacionalnog časopisa Ekonomika poljoprivrede, urednik 12 monografija i tematskih zbornika međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova, recenzent 20 monografija i drugih naučnih radova, predsednik ili član programskih i organizacionih odbora preko 20 međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova.

Honorarno je predavao i na drugim fakultetima u Srbiji (1988-1993. i 2004-2010: Agronomski fakultet u Čačku i 2002-2006: Vojna akademija u Beogradu), Bosni i Hercegovini (1988-1991: Poljoprivredni fakultet u Sarajevu i Odeljenju u Mostaru) i Hrvatskoj (1989-1991: Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Odeljenju u Vinkovcima).

Na specijalizacijama, studijskim boravcima, seminarima i službenim posetama bio je u: Sloveniji, Poljskoj, Mađarskoj, SSSR, Izraelu, SAD, Češkoj, Ruskoj Federaciji, Ukrajini, Bugarskoj, Rumuniji, Belgiji, Holandiji, Italiji, Grčkoj… Rukovodilac jednog i član tima u dva međunarodna projekta, a rukovodilac dva i član tima u devet nacionalnih projekata.

Predsednik je Društva agrarnih ekonomista Srbije, Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije i Zadružnog pokreta. Član je Naučnog društva ekonomista i EAAE – European Association of Agricultural Economist i Redakcionog saveta naučnog časopisa IZVESTIЯ – ISBN 2071-9485, VolGAU, Volgograd (Ruska Federacija).

mms-ppns baner


PREPORUKA PPNS

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari